Använda Geolocation-appen

Geolocation-appen gör språk- och landsrekommendationer åt dina kunder baserat på var kunden befinner sig och webbläsar- eller enhetsspråk. Den kan också visa en landsväljare i webbutikens sidfot, som gör det möjligt för dina kunder att välja sitt språk och sitt land eller sin region. Kunderna kan acceptera en rekommendation eller använda landsväljaren för att bläddra i din butik på önskat språk och betala i önskad valuta, baserat på vilket land eller vilken region som valts.

När en kund accepterar eller avvisar en rekommendation om ett annat land eller en annan region kommer de inte att få en ny rekommendation i din butik på 14 dagar. Om kunden rensar sina cookies återställs väntetiden. Språkrekommendationer visas i varje ny session.

När du lägger till ditt första land eller din första region aktiveras flera valutor och Geolocation-appen läggs automatiskt till i din Shopify-butik. Vid behov kan du installera Geolocation-appen manuellt. När Geolocation-appen installeras automatiskt aktiveras lands- och språkrekommendationer som standard. Du måste dock aktivera landsväljare så att dina kunder kan välja sitt land och språk när de besöker din webbutik.

Krav för att använda appen Geolocation

För att kunna använda appen Geolocation måste din butik uppfylla följande krav:

Geolokaliseringsappen erbjuder endast rekommendationer för de språk och länder som du aktiverar inom Internationell.

Installera Geolocation-appen manuellt

Om Geolocation-appen inte installeras automatiskt kan du installera den manuellt.

Steg

 1. Gå till Geolocation-appens sida i Shopify App Store.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Visa plats- och språkrekommendationer för kunderna

Lands- och språkrekommendationer aktiveras automatiskt när Geolocation-appen installeras. Om din butik till exempel är baserad i USA är ditt standardland USA, där priserna visas i USD och ditt standardspråk är engelska. Om du skapar en marknad för Frankrike som säljer i euro och på franska, rekommenderar Geolocation-appen att besökare från Frankrike väljer Frankrike och franska för att visa din butik i euro och på franska. Om du inte har aktiverat dessa alternativ för land och språk behåller din butik dina standardinställningar för landets valuta och språk.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Öppna app.

 4. Markera Visa rekommendationer i avsnittet Rekommendationer.

 5. Klicka på Spara och sedan på Spara igen.

När du aktiverar rekommendationer visas alla publicerade språk och valutor för dina kunder som standard. Om du avmarkerar Visa rekommendationer tas alla rekommendationer bort.

Anpassa rekommendationsinställningar

Som standard upptäcker och matchar Geolocation-appen automatiskt de temafärger som används i din webbutik. Om du vill ändra hur rekommendationerna visas för dina kunder kan du anpassa färginställningarna för dina rekommendationer.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Anpassa i avsnittet Rekommendationer.

 5. Klicka på det färgprov som du vill ändra.

 6. Välj en färg genom att använda färgväljaren eller ange en hexkod.

 7. Klicka på Spara.

Förhandsgranskar land- och språkrekommendationer

Du kan förhandsgranska dina land- och språkrekommendationer i Geolocation-appen innan du publicerar dem i din butik.

Om du befinner dig i din butiks standardland eller standardregion måste du använda en VPN-tjänst för att simulera bläddring från andra länder eller regioner, innan du kan förhandsgranska rekommendationer. Om du till exempel vill förhandsgranska dina rekommendationer från USA, och din butik använder USA och engelska som standard, måste du använda en VPN-tjänst för att simulera bläddring från en annan plats. Annars visas inga rekommendationer eftersom butiken redan matchar dina inställningar.

Visa lands- och språkväljare

Lands- och språkväljare gör det möjligt för dina besökare att när som helst välja sitt språk och sitt land eller sin region.

Om din webbutik använder ett tema som har inbyggda lands- och språkväljare, till exempel Dawn, behöver du inte aktivera lands- och språkväljare i Geolocation-appen.

Om ditt tema inte har inbyggda lands- och språkväljare kan du använda Geolocation-appen för att lägga till dem i webbutikens sidfot.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Geolocation.
 3. Klicka på Öppna app.

 4. Markera Visa väljare i avsnittet Väljare.

 5. Valfritt: Klicka på Anpassa och välj sedan en sidfotsplacering för lands- och språkväljare.

 6. Klicka på Spara.

Om du avmarkerar Visa väljare tas väljarna bort.

Avinstallera Geolocation-appen

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Ta bort.

När du har avinstallerat Geolocation-appen behöver du inte ta bort några oanvända kodfragment från din temamall.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis