Managed Markets

Managed Markets utökar kapaciteten hos de gränsöverskridande hanteringsverktyg som Internationell erbjuder. Managed Markets erbjuder, tillsammans med verktyg som hjälper dig att konfigurera och hantera försäljning på internationella marknader, ytterligare funktioner som drivs av Global-e och som hjälper dig att skala upp och optimera dina internationella marknader direkt från din Shopify-administratör. Managed Markets är bara tillgängligt för handlare som är baserade i kontinentala USA. Läs mer om krav och överväganden för användning av Managed Markets.

När du använder Managed Markets blir Global-e den ansvariga handlaren. En ansvarig handlare är den juridiska enhet som är ansvarig för att sälja produkter till en kund och för att följa lokala lagar och förordningar i en annan region eller ett annat land. Såvida inte en annan part, såsom Global-e, anlitas för att ta på sig dessa uppgifter agerar de flesta handlare som sin egen ansvariga handlare. När du agerar som din egen ansvariga handlare så är du ansvarig för att registrera dig för och betala skatter, ordna så att du kan acceptera lokala betalningsmetoder och organisera frakt och distribution.

Med Managed Markets hanterar Global-e komplexiteten i att sälja till andra länder eller regioner för din räkning, inklusive att betala skatt till lokala myndigheter, acceptera lokala betalningsmetoder och hantera tullavgifter och importskatter, så att du snabbt kan börja sälja på nya internationella marknader. När du använder Managed Markets behöver du inte skatteregistrering i de länder du säljer till. Global-e tillhandahåller skatteregistrering, vilket gör att du kan följa regelverk när du säljer internationellt.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis