Distribuera och hantera ordrar från Managed Markets

Du kan distribuera dina internationella ordrar med Managed Markets med något av följande alternativ:

 • Köp och skriv ut DHL- och UPS-fraktsedlar direkt i Shopify-admin.
 • Skriva ut, distribuera och leverera ordrar med DHL- och UPS-fraktsedlar från din distributionspartner från tredjepart.

Du kan även återbetala och returnera ordrar från Managed Markets.

Överväganden vid köp av fraktsedlar för Managed Markets

Granska följande överväganden och begränsningar innan du köper fraktsedlar för internationella ordrar:

 • Du kan inte lägga till leveransförsäkring till Managed Markets-fraktsedlar.
 • Transportörsförpackningar stöds inte med Managed Markets. Om du distribuerar från Shopify måste du använda anpassade paket från Frakt- och leveransinställningarna i din admin. Om du använder en tredjeparts distributionspartner måste du använda paketen som ställts in i den appen eller plattformen.
 • Du kan endast köpa DHL- och UPS-fraktsedlar.
 • Eftersom beräkningarna av tullavgifter måste vara korrekta kan du inte redigera leveranslandet, staten eller provinsen för följande typer av ordrar:

  • DDP-ordrar (leveras förtullat)
  • ordrar som levereras till Kanada, USA eller Brasilien
 • Det högsta deklarerade värdet för internationella leveranser är 25 000 USD.

 • Anpassade poster stöds inte med Managed Markets. Om du vill leverera anpassade poster måste du skapa ett orderutkast och ändra ansvarig handlare för ordern från Managed Markets till dig själv.

 • Kundens förnamn eller efternamn kan inte vara en enstaka bokstav i kundens leveransuppgifter. J Doe och John D är exempelvis båda ogiltiga kundnamnsformat.

 • Delning av en enstaka produkt i flera leveranser stöds inte av Managed Markets. Totalt 1 fraktsedel per produkt kan köpas för varje order.

 • Managed Markets-fraktsedlar visar en vikt på 1 lb för alla fraktsedlar, i syfte att uppmana transportörer att väga varje paket noggrant. Det förändrar inte faktureringen för Managed Markets-fraktsedlar. Den vikt som du eller din logistikpartner deklarerade när fraktsedeln skapades används för den ursprungliga fraktsedelsuppskattningen. Denna lagras i fraktsedelns streckkod i syfte att förena fraktsedelsuppskattningen med fakturan för transportörsfraktsedeln.

 • Ordrar som innehåller gratisartiklar visar ett värde på 1,00 USD på handelsfakturor för någon av de kostnadsfria artiklarna. Detta garanterar inte att leveransen kommer att lyckas passera tullen, och det finns inte något sätt att manuellt deklarera värdet av den kostnadsfria artikeln.

Distribuera ordrar direkt i din Shopify-administratör

Du kan distribuera Managed Markets-ordrar direkt i Shopify-admin genom att köpa fraktsedlar individuellt eller i bulk.

Köp och skriv ut individuella fraktsedlar

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på en order som innehåller artiklar som inte har distribuerats.

 3. Klicka på Skapa fraktsedel i avsnittet Ej distribuerad.

 4. I avsnittet ARTIKLAR bekräftar du antalet artiklar som du vill inkludera i denna distribution. Om du vill distribuera kundens order i flera omgångar s[ kan du justera antalet av varje artikel som du inte vill skicka i denna omgång. Du kan köpa en extra fraktsedel för varje distribution som krävs för att distribuera hela ordern.

 5. Granska tulldeklarationsformuläret och lägg till information som saknas:

  1. Tryck på Redigera tullinformation i avsnittet ARTIKLAR.
  2. Kontrollera din produktinformation, som vikt, antal, värde och beskrivning.
  3. Klicka på Spara.
 6. I paketavsnittet väljer du ett befintligt paket eller skapar ett nytt paket:

  • Om du vill använda ett befintligt paket väljer du ett paket från rullgardinsmenyn Paket.
  • Följ dessa steg för att skapa ett nytt paket:
   1. Klicka på Lägg till paket i avsnittet Paket.
   2. I dialogrutan Lägg till paket anger du informationen om ditt nya paket.
   3. Klicka på Lägg till paket.
 7. Ange den totala vikten för din leverans i fältet Total vikt (med förpackning).

 8. I fältet Leveransdatum väljer du ett leveransdatum. Om du automatiskt vill skicka leveransinformation till dina kunder på det datumet väljer du Skicka leveransinformation till kunder.

 9. Granska din leveransinformation i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Köp fraktsedel.

 10. Välj om du ska sortera dina fraktsedlar med några tullformulär eller med följesedlar och välj sedan formatet på ditt utskriftspapper.

 11. Skriv ut dina fraktsedlar och dokument.

Köp och skriv ut fraktsedlar i bulk

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Valfritt: Klicka på fliken Ej fullgjorda om du bara vill visa de ordrar som måste fullgöras.

 3. Markera kryssrutan intill varje order som du vill skapa en fraktsedel för.

 4. Klicka på Skapa fraktsedlar. Om du distribuerar från flera platser så ska du välja rätt plats och sedan klicka på Fortsätt.

 5. Granska tulldeklarationsformuläret och lägg till information som saknas:

  1. Klicka i fältet Artiklar för en order.
  2. Klicka på Redigera tulldeklaration.
  3. Verifiera produktvikt, kvantitet, värde och beskrivning för varje produkt.
  4. Valfritt: Välj Spara leveransinformation till produktdetaljer.
  5. Under Uppdatera tulldeklarationsformulär väljer du ett alternativ för att uppdatera flera ordrar, eller endast den här ordern.
  6. Klicka på Spara.
 6. På sidan Skapa fraktsedlar gör du eventuella ändringar på dina sedlar.

 7. Klicka på Granska och köp.

 8. Valfritt: Ändra leveransdatum.

 9. Valfritt: Ändra huruvida ett e-postmeddelande om orderdistribution skickas till dina kunder.

 10. Klicka på Köp fraktsedel.

 11. Välj om du vill sortera dina fraktsedlar med tullformulär eller med följesedlar och välj sedan formatet på ditt utskriftspapper.

 12. Skriv ut dina fraktsedlar och dokument.

Distribuera ordrar med hjälp av externa distributionstjänster

Ordrar från Managed Markets kan distribueras via följande kompatibla distributionstjänster:

Om du behöver annullera en befintlig fraktsedel från den externa distributionstjänsten och få en ny utfärdad så klickar du på Avbryt fraktsedel och köper sedan en ny fraktsedel. Du debiteras endast för den fraktsedel som skannas av budföretaget.

Om du använder en distributionstjänst som inte finns med på den här listan och vill komma igång omedelbart måste du eller din distributionspartner köpa fraktsedlar och distribuera Managed Markets-ordrar via din Shopify-admin. Kontakta en försäljningsrepresentant om du vill integrera en extern distributionstjänst med Managed Markets.

Tänk på detta vid användning av externa distributionstjänster

 • Om du använder anpassade fasta avgifter för att du inte har uppdaterat leveransinställningarna än så ska du överväga att uppdatera dem för att dra nytta av de funktioner som detta möjliggör.
 • Om du skriver ut en fraktsedel utanför Shopify-admin så skickas allt köparen väljer i kassan till den externa leverantören som en fraktsedel. Den externa leverantören kan inte välja från Managed Markets-leveranstjänster, så vad som skickas vidare till den externa leverantören beror på vilka priser som väljs i kassan. Budberäknade avgifter skickas vidare som den postklass som valts i kassan. Fasta avgifter överförs på olika sätt beroende på vad som har valts i kassan:

  • Ekonomi: DHL eCommerce
  • Standard: UPS
  • Express: DHL Express
  • Anpassat fast pris: DHL Express
 • Fler kompatibla distributionstjänster kommer att introduceras i framtiden. Kontakta Shopify-support om du har en distributionstjänst eller är en handlare som använder en distributionstjänst som inte finns med på listan.

Väntande ordrar

Managed Markets-ordrar är satta i vänteläge och kan inte distribueras förrän vänteläget tas bort. När ordern är parkerad utför Managed Markets en bedrägerianalys av din order, kontrollerar orderuppgifterna, till exempel din kunds e-postadress och telefonnummer, och bekräftar att korrekta tullavgifter och importskatter har tagits ut, i förekommande fall.

Orderns vänteläge tas vanligtvis bort inom fem minuter. I vissa fall kan Managed Markets parkera ordern längre för ytterligare screening av ordern.

När ordern har tagits bort tas din orderbetalning in automatiskt eller så kan du hämta den manuellt beroende på din betalningsmetod.

Hantera Managed Markets-orderutkast

När du skapar ett orderutkast och lägger till en kund som har en leveransadress från en marknad som hanteras av Managed Markets väljs den ansvariga Managed Markets-handlaren automatiskt för ditt orderutkast.

Det är viktigt att tilldela en leveranstjänst för Managed Markets till ditt orderutkast. Om du inte tilldelar en leveransmetod för Managed Markets så beräknas inte tullavgifter och Managed Markets tilldelas inte som ansvarig handlare.

Om du inte lägger till en kund men väljer en marknad som hanteras av Managed Markets så väljs den ansvariga Managed Markets-handlaren automatiskt för ditt orderutkast.

Följande överväganden gäller orderutkast som hanteras av Managed Markets:

Ändra ansvarig handlare för ditt internationella orderutkast

Du kan ändra ansvarig handlare för ditt internationella orderutkast. Om du byter ansvarig handlare från Managed Markets till din egen är du ansvarig för att hantera den finansiella och juridiska komplexiteten inom internationell försäljning.

Beroende på vilken ansvarig handlare du väljer får du tillgång till olika fraktsedlar:

Steg:

 1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.
 2. Klicka på orderutkastet som du vill ändra ansvarig handlare för.
 3. I avsnittet Marknad klickar du först på ... och sedan på Ändra ansvarig handlare.
 4. Välj den ansvarige handlare som du vill hantera din order med.
 5. Klicka på Spara.

Återbetalning och retur av ordrar från Managed Markets

Du kan återbetala Managed Markets-ordrar på samma sätt som du återbetalar dina andra ordrar i din Shopify-admin. Se Skapa returer och återbetalningar för mer information.

30-dagars valutakursgaranti

Managed Markets-ordrar som betalas i en utländsk valuta har ett lås för valutakurser som tillämpas i 30 dagar. Valutakursgarantin under 30 dagar säkerställer att samma valutakurs tillämpas i 30 dagar efter att din order har lagts och hjälper dig att undvika eventuella förluster som följer av valutavärdesfluktuationer.

Det innebär att om du behöver återbetala en order som lades inom de senaste 30 dagarna så kommer valutakursen att vara densamma som när ordern lades.

Tullavgifter och moms

När Managed Markets-ordern är distribuerad ges inte återbetalningar för tullavgifter eller moms. Om en fullständig order återbetalas innan ordern har distribuerats återbetalas tullavgifter och tullar till dig på följande utbetalningsdatum.

Returer

Du kan köpa en retursedel för Managed Markets-ordrar från en tredjepartsleverantör eller transportör. Managed Markets-ordrar har inga specifika krav för retursedlar.

Byten

Ett produktbyte betraktas som en ny Managed Markets-order som måste gå igenom tullen. Du eller din kund behöver betala tullavgifter och skatter för andra gången.

B2B-ordrar med Managed Markets

B2B-ordrar stöds inte av Managed Markets. När du genomför B2B-ordrar till länder eller regioner som hanteras av Managed Markets måste du vara din egen ansvariga handlare för dessa ordrar. Ordrar kommer automatiskt att ändras så att du är den ansvarige handlaren i kassan. Du kan även behandla B2B-ordrar som orderutkast.

Gratisordrar med Managed Markets

Gratisordrar stöds inte av Managed Markets. När du skapar en order med ett dollarvärde på noll till länder eller regioner som hanteras av Managed Markets så måste du vara din egen ansvariga handlare för dessa ordrar. I kassan kommer dessa ordrar automatiskt att ha butiken som ansvarig handlare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis