Presentkort

Presentkortsvärden och saldon ställs in i din butiks valuta, men dina kunder köper dem och löser in dem i sin lokala valuta.

Presentkortspriser konverteras genom att presentkortets belopp multipliceras med valutakonverteringskursen. Eftersom avgifterna redan har tillämpats tillkommer inga valutakonverteringsavgifter på inköp som gjorts med ett presentkort. Dessutom tillämpas inte avrundningsregler på presentkort.

Lösa in presentkort

När din kunds lokala valuta skiljer sig från din butiks valuta sker en valutakonvertering när presentkortet löses in i kassan. Vid konverteringen används växelkursen vid den tidpunkt då presentkortet löses in, och inte växelkursen som gällde när presentkortet köptes.

Presentkortssaldon

Saldona på dina presentkort är alltid i din butiks valuta. Så när din kund kontrollerar sitt presentkortssaldo, rapporteras det i Butiksvalutan.

Fasta priser

Om du ställer in specifika produktpriser för olika marknader, bör du inte ange specifika priser för dina presentkort. Presentkortssaldon är alltid i din butiks standardvaluta och om du anger ett specifikt presentkortspris kan det leda till att du förlorar pengar.

Exempel

Till exempel är din butiksvaluta amerikanska dollar (USD) och du säljer $100 presentkort i USD. En europeisk kund, vars lokala valuta är euro, köper ett presentkort och betalar för det i euro. Senare skapar samma kund en order och betalar för den med hjälp av presentkortet. Vid utcheckningen konverteras saldot på presentkortet till euro och detta belopp används för att betala för ordern. Pengarna som återstår på presentkortet efter att ha betalat för ordern konverteras tillbaka till amerikanska dollar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis