Avrundning av priser

När du säljer på marknader kan valutakonverteringar göra att dina produktpriser och fraktkostnader får inkonsekventa slutpriser. Du kan avrunda dina produktpriser och fraktkostnader för att undvika inkonsekventa slutpriser efter valutakonverteringsprocessen. Dina konverterade priser ändras baserat på den främmande valutakursen, men om du tillämpar avrundningsregler stabiliseras priserna och fraktkostnaderna.

Avrundningsregler tillämpas inte på presentkort.

Du kan aktivera avrundningsregler och sedan förhandsgranska konverterade priser på sidan Marknader.

Du kan se en analys av hur respektive produktpris beräknas för varje marknad.

Steg:

  1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på Inställningar i avsnittet Andra marknader.

  3. Markera kryssrutan för Prisavrundning.

  4. Klicka på Spara.

När avrundningsregler har aktiverats avrundas priser automatiskt till den vanligaste nämnaren för varje valuta. Du kan inte anpassa dina avrundningsregler till något annat än dessa standardinställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis