Testa konfigurationen av flera valutor

När du har aktiverat försäljning i flera valutor med Internationell bör du testa kundupplevelsen för att se till att dina priser visas korrekt i olika valutor och att dina appar och anpassningar fortsätter att fungera som förväntat. Bläddra i din butik, skapa testordrar och simulera betalning för dem med hjälp av testkreditkortsnummer.

Om en landsväljare inte visas i din butik måste du lägga till en.

Förhandsgranska valutor i din butik

Du kan förhandsgranska hur priser i varje valuta visas i din webbshop.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Internationell från din Shopify-admin.
  2. Klicka på den marknad som du vill testa.
  3. Klicka på Förhandsgranska.

App-kompatibilitet med flera valutor

Vissa appar kanske inte fungerar som förväntat med flera valutor aktiva i din butik. Vi rekommenderar att du besöker din webbshop och testar kundupplevelsen. Om du har installerade appar för att göra följande uppgifter bör du testa för att se till att de fortsätter fungera som förväntat med flera valutor:

  • visa monetära värden, till exempel priser eller summor, i skyltfönstret eller i en rapport
  • skicka aviseringar till dina kunder som innehåller monetära värden, till exempel priser eller summor.

Om det är något problem med dessa appar kan det påverka kundupplevelsen i din butik. Till exempel, kunder kan kanske betala, men de kan komma att se fel valuta.

De flesta offentliga appar har uppdaterats för att stödja försäljning i flera valutor, men vissa har ännu inte uppdaterats. Appar som är inkompatibla med försäljning i flera valutor markeras i din Shopify-admin under Inställningar > Appar och försäljningskanaler.

Om du har installerade appar som inte är kompatibla med flera valutor måste du först avinstallera dessa appar innan du kan aktivera försäljning i flera valutor.

Kompatibilitet med anpassade appar

Om du får ett meddelande om anpassade appar i din Shopify-admin måste din utvecklare granska dessa appar och riskerna med att använda dessa appar när du säljer i flera valutor.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis