Publicera produkter med International

När du använder Internationell kan du välja om du vill publicera produkter på varje marknad som du skapar. Om du publicerar en produkt på en marknad blir den tillgänglig för köp för kunder på den marknaden. Om du inte säljer en produkt på alla marknader kan du avpublicera den produkten från de marknader som du inte vill att den ska vara tillgänglig för. Om en produkt till exempel är för tung för internationell frakt kan du välja att inte visa den produkten för kunder på internationella marknader.

Genom att publicera korrekta produkter för varje marknad hjälper du till att säkerställa att kunderna endast ser produkter som är tillgängliga för dem.

Krav för att publicera produkter för varje marknad

För att visa produkter och prissättning som är lokala för din kunds land eller region måste din butik använda en landsväljare. En landsväljare låter dina kunder välja den plats de handlar från, vilket hjälper till att säkerställa att din butik visar rätt produkt och prissättning för den platsen.

Överväg att använda appen Geolocation för att tillhandahålla en landsväljare för dina kunder för teman som inte har en inbyggt landsväljare.

Avpublicera en produkt från en specifik marknad

När du lägger till en ny marknad publiceras alla produkter på den marknaden som standard.För varje marknad kan du stoppa en produkt från att visas genom att avpublicera den.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad som du vill avpublicera en produkt från.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Valfritt: Klicka på fliken Inkluderade i produktlistan för att endast visa produkter som för närvarande är inkluderade på marknaden.
 5. Klicka på kryssrutan för den produkt som du vill avpublicera från marknaden i produktlistan och klicka sedan på Exkludera från marknad.
 6. Klicka på Exkludera produkt för att bekräfta.

Publicera en produkt till en specifik marknad

Du kan visa en opublicerad produkt genom att publicera den på en marknad.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad där du vill publicera en produkt.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Valfritt: Klicka på fliken Exkluderade i produktlistan för att endast visa produkter som för närvarande är exkluderade från marknaden.
 5. I produktlistan klickar du på kryssrutan för den produkt som du vill publicera på marknaden och sedan på Inkludera på marknad.
 6. Klicka på Inkludera produkt.

Publicera eller avpublicera produkter i bulk

Du kan publicera eller avpublicera produkter för marknader i bulk genom att använda massredigeraren i din Shopify-admin eller genom att ladda upp en CSV-fil.

Kontrollera marknadspublicering med hjälp av massredigeraren

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.
 2. Välj de produkter som du vill publicera eller avpublicera från marknader.
 3. Klicka på Massredigera.
 4. Klicka på Kolumner och välj sedan de marknader där du vill ändra publiceringsstatus.
 5. Välj alternativet för att publicera en produkt under varje marknad eller avmarkera alternativet för att avpublicera en produkt.
 6. Klicka på Spara.

Kontrollera marknadspublicering med CSV-filer

För att kontrollera produktpublicering per marknad ska du först exportera en CSV-fil för de produkter som du vill publicera eller avpublicera. CSV-exportfilen innehåller ytterligare kolumner för publicering för varje aktiv marknad och använder namnet på varje marknad. Du kan ändra CSV-filen och sedan importera CSV-filen till din butik.

Se Använd CSV-filer för mer information.

Steg 1: Exportera produkter med en CSV-fil

Från din Shopify-admin kan du exportera en CSV-fil som innehåller kolumner för publicering för varje aktiv marknad.

Om du endast vill exportera några av dina produkter kan du filtrera din produktlista för att visa och välja specifika produkter för export.

Se Exportera produkter för mer detaljerade instruktioner.

Steg 2: Ändra CSV-filen

Du kan redigera produkt-CSV-filen som du exporterade från Shopify för att ändra publiceringsstatusen för produkter. Om du tar bort en kolumn för en aktiv marknad förblir befintlig publiceringsstatus oförändrad.

Kolumnrubrikerna i din CSV-fil ska matcha namnet på var och en av dina marknader. Om du till exempel har en marknad med namnet North America kommer kolumnrubriken för att ändra produktpublicering för den marknaden vara Inkluderad / Nordamerika.

Ange TRUE i relevant kolumn för att publicera en produkt på en marknad. Om du vill avpublicera en produkt från en marknad anger du FALSE i relevant kolumn.

Du kan inte använda en CSV för att ställa in olika publiceringsregler för flera länder eller regioner inom samma marknad, såvida inte varje land eller region skapades som en marknad.

Importera produkter med en CSV-fil

När du har ändrat din produkt-CSV-fil för att publicera eller ta bort produkter kan du importera filen till din Shopify-admin. Din produkt-CSV-fil behöver inte innehålla fullständig produktinformation men som ett minimum måste den innehålla kolumnerna Användarnamn, Rubrik, Variantalternativ, samt de kolumner för marknadspublicering som du vill importera.

Se Importera produkter med en CSV-fil för mer detaljerade instruktioner.

Filtrera produkter efter publicerad status

För att ta reda på vilka produkter som publiceras på en specifik marknad kan du filtrera produktlistan för att endast visa produkter som ingår i eller är exkluderade från marknaden.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på marknaden som du vill inkludera en produkt på.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Slutför något av följande steg i produktlistan:
  • Klicka på Inkluderad för att visa alla produkter som publiceras på marknaden.
  • Klicka på Exkluderad för att visa alla produkter som inte är publicerade på marknaden.

Orderutkast och orderredigering

Produktpublicering per marknad gäller inte orderutkast eller vid redigering av ordrar. Om du till exempel har en produkt som är opublicerad på din brittiska marknad men du har en kund i Storbritannien som du vill sälja den produkten till som ett undantag, kan du skapa ett orderutkast för kunden.

På liknande sätt kan redigering av produkter i en order åsidosätta de produktpubliceringsregler du har ställt in i Internationell, i de fall där du vill göra undantag för kunder.

Sökresultat för webbshop

Om du använder Shopifys webbshopssökning för att hjälpa kunder att hitta dina produkter, kommer en kunds sökresultat endast att inkludera de produkter som publiceras på deras marknad. Om din butik använder en tredjeparts sökapp måste du kontrollera med apputvecklaren för att avgöra om din butikssökning filtreras efter marknad.

Omdirigeringsbeteende

När en kund i webbshoppen försöker visa en produkt som inte kan säljas till kundens aktuella land eller region så omdirigeras kunden till butikens startsida. En kund som exempelvis vill skicka sin order till Storbritannien besöker din butik, som har USA som primär marknad. Kunden ser en produkt som endast kan säljas i USA och använder sedan landsväljaren i butiken för att byta till Storbritannien. Eftersom produkten som visas inte kan säljas i Storbritannien omdirigeras kunden till butikens startsida.

Begränsningar

När du publicerar eller avpublicerar produkter per marknad gäller dessa ändringar endast för webbshop, anpassade webbshop eller kanaler som använder inContext-direktivet. Alla andra kanaler stöder ännu inte produktpublicering per marknad, och publicerade produkter kommer vara tillgängliga på alla marknader som standard. Vi arbetar med att lägga till support för alla försäljningskanaler.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis