Några speciella överväganden för tyska Merchants

Obs! Denna vägledning är relevant för Merchants som säljer i Tyskland.

Ansvarsbegränsning: Denna vägledning är endast avsedd som information och utgör inte professionell juridisk rådgivning. Kontakta oberoende juridisk rådgivning för information som är specifik för dina omständigheter. Shopify är inte på något sätt ansvarig inför dig, för din användning eller din tilltro till denna information.

Det land där du driver ditt företag kan påverka hur du utformar din online-butik och vilken information du ger till dina kunder. Regler, köparnas förväntningar och språköverväganden kan hjälpa dig bestämma vilken information du inkluderar i din online-butik och på dess produktsidor.

Även om detta inte är en komplett lista så använder tyska Merchants ofta de ändringar som anges i det här avsnittet i sina Shopify-butiker.

I detta avsnitt

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis