GoBD-Export

Appen GoBD-Export hjälper dig att exportera dina butiksdata, till exempel ordrar, produkter och användare, om denna data begärs av tyska skattemyndigheter. Uppgifterna sammanställs i enlighet med de standarder som fastställts av GoBD.

Audicon har certifierat att appen GOBD-Export uppfyller GOBD-standarder.

Om GoBD

I Tyskland är GoBD en uppsättning principer för korrekt hantering och lagring av räkenskaper, register och dokument i elektronisk form samt för dataåtkomst. Den reglerar alla krav som tyska skattemyndigheter har för bokföring och skattemässigt relevanta uppgifter, antingen elektroniskt eller i pappersformat. I den anges också riktlinjerna för hur tyska skattemyndigheter kan få tillgång till elektronisk information vid skatterevisioner. GoBD hjälper dig att ta reda på vilka uppgifter skattekontoret kräver att du förvarar och beskriver vad revisorn tillåts göra som en del av en skatterevision.

GoBD har gällt från och med 1 januari 2015. Det ersätter tidigare gällande "Principer för dataåtkomst och verifierbarhet av digitala dokument" (GDPdU) och "Principer för korrekt datoriserade bokföringssystem" (GoBS).

Exportera dina butiksdata för GoBD

Från appen GoBD-Export kan du exportera dina nödvändiga butiksdata för ett givet år.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på GoBD-Export.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. Klicka på Exportera GoBD-data i avsnittet GoBD-Export.

  5. Välj det år du vill exportera dina butiksdata till under rullgardinsmenyn År.

  6. Klicka på Exportera.

När du har klickat på Exportera visas ett meddelande som säger att dina GoBD-data exporteras, samt listar den e-postadress som datan kommer att skickas till. När exporten är klar får du ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner data. Länken i e-postmeddelandet upphör att gälla efter 7 dagar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis