Att ändra lagerkvantiteter per produkt

Du kan uppdatera lagerkvantiteterna på sidan Produkter.

När du uppdaterar lagerkvantiteter ska du se till att Shopify är valt i listan Lager hanteras av så att du kan spåra och ändra lagerkvantiteterna.

Ändra lagerkvantiteten för en produkt

Hur du uppdaterar kvantiteten för en enskild produkt beror på om produkten har varianter.

Produkter utan varianter

Produkter med varianter

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

  1. Gå till Produkter.

  2. Välj en produkt med varianter som du vill redigera lagerkvantiteterna för.

  3. I avsnittet Varianter klickar du på Redigera varianter > Öppna massredigerare.

  4. Ändra värdena i raderna och kolumnerna genom att klicka i en cell:

- Lagret hanteras av - Välj om Shopify eller en app hanterar lagret. - Tillgänglig på - Justera lagerkvantiteterna för varje plats. Du kan ange Stocked eller Not stocked beroende på om Spåra kvantitet är markerad. - Spåra kvantitet - Om detta är markerat kan du ändra kvantiteterna. Om det är avmarkerat spåras inte lagret, och värdena kommer bara att vara Stocked eller Not stocked.

  1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis