Kom igång med platser

Lagerspårning för flera platser aktiveras i alla Shopify-butiker. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Platser för att kontrollera om platser har aktiverats i din butik.

Om platser har aktiverats i din butik finns det en avisering som uppmanar dig att Lära dig mer om platser. Följ stegen nedan för att konfigurera din butik med platser.

Om platser inte har aktiverats i din butik ser du alternativet att Aktivera lagerförteckning på platser. Läs avsnitten nedan för att lära dig hur din butik kan påverkas om du aktiverar platser. Du kan sedan avgöra om du vill aktivera flera platser.

Platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (Kontakta Plus-support om du behöver mer än 20 platser.)

Platser som du inaktiverar räknas inte in i gränsen för platser.

Om du använder appar som fysiskt fyller på lager åt dig behandlas de som platser. Lagerappar inkluderar appar för Dropshipping, logistiktjänster från tredje part och anpassade distributionstjänster. Till exempel kan en app vara ett lager som distribuerar beställningar för din räkning. Även om dessa appar behandlas som platser räknas de inte in i gränsen för platser.

Kontrollera att de platser som listas i din Shopify-admin matchar de platser du använder för att lagra och hantera ditt lager efter att lagerspårning för flera platser har aktiverats i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställning > Platser. Dina platser listas intill Platser och Appar och anpassade distributionsplatser.

 2. Valfritt: Du kan skapa och ändra platser eller inaktivera platser som du inte längre använder.

Platser och privata appar

Om du har en privat app som utvecklats specifikt för din butik kan du behöva uppdatera den för att kunna använda lagerspårning för flera platser. Du får en avisering på sidan Platser som låter dig veta vilka appar som behöver uppdateras. Det är dock bäst att kontrollera med apputvecklaren för att verifiera om appen behöver uppdateras.

Utvecklare kan få mer information om att migrera för att stödja flera platser.

Platsfilter

När du har konfigurerat platser visas ett platsfilter i Shopify-admin på sidor och avsnitt där det gäller, till exempel sidorna Order och Lager. Följande exempel visar filtret i avsnittet Varianter på en produktdetaljsida:

Platsmenyn på sidan Produkter

När du väljer en plats i filtret behåller sidan ditt val tills du ändrar det. Den valda platsen för en sida lagras i en webbläsarcookie så den underhålls inte mellan enheter eller webbläsare.

Lagerkvantitet

När lagerspårning för flera platser är aktiverat fördelas alla dina befintliga lagerkvantiteter till din leveransursprungsplats. Din leveransursprungsplats är den adress som används för att beräkna fraktpriser.

Du måste uppdatera lagerkvantiteterna på alla dina platser för att säkerställa att dina lagerkvantiteter är korrekta.

Om det är möjligt, uppdatera dina lagerkvantiteter när dina detaljhandelsbutiker är stängda och när du inte har stora onlineutförsäljningar. Du kan göra en fysisk inventering av ditt lager på varje plats och registrera data för att säkerställa att dina lagerkvantiteter är korrekta i Shopify.

Om du har ett litet antal platser och produkter kan du uppdatera kvantiteterna på sidan Lager

Om du har ett stort antal platser och produkter kan du använda massredigeraren eller använda CSV-filen för export och import.

Litet antal platser och produkter

Om du har ett litet antal platser och produkter kan du uppdatera beloppen individuellt på sidan Lager.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Lager.
 2. Uppdatera lagret på varje plats:

  1. Välj platsen.
  2. Uppdatera lagerkvantiteterna för varje produkt. Om du inte har lagervaror för en produkt i listan spårar du antingen inte lagret för den produkten eller så finns produkten inte i lager på platsen.

  För mer information, läs om hur du tilldelar lagervaror till platser.

Stort antal platser och produkter

Om du har ett stort antal platser och produkter uppdaterar du dina lagerkvantiteter genom att exportera och importera lager med en CSV-fil eller genom att använda massredigeraren.

För mer information, läs om att Exportera eller importera lagervaror med en CSV-fil eller ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren.

Exempel på uppdatering av lagerkvantiteter

Antag att du har en butik med tre platser. För närvarande finns totalt 20 artiklar för en produkt som visas som en enda lagerkvantitet:

Ottawa, Montreal och Toronto: 20 varor

När du har aktiverat flera platser måste du uppdatera dina lagerkvantiteter så att varje plats visar sin specifika lagerkvantitet:

 • Ottawa: 10 artiklar
 • Montreal: 6 artiklar
 • Toronto: 4 artiklar

Fraktkostnader när du använder flera platser

Fraktkostnader beräknas baserat på adressen till din butiks leveransursprung, inte distributionsplatsen för varje order. Det innebär att alla dina platser delar samma fraktzon.

Om du erbjuder gratis frakt eller fast fraktkostnad för alla dina beställningar behöver du inte ändra dina fraktinställningar.

Du kan ändra den plats som är inställd som ditt leveransursprung om dina fraktkostnader varierar betydligt mellan platser.

Distribution

För butiker med flera platser ändras distributionen på följande sätt:

 • När beställningar görs via en försäljningskanal online är de tilldelade till en plats där de ska fördelas från baserad på en prioriteringslista och tillgänglig lagernivå. Du använder en prioriteringslista för att bestämma vilka platser som ska tilldelas beställningar först. Om en plats kan distribuera hela ordern hämtas lagret från den platsen. Om ingen plats kan uppfylla hela ordern skapas en delad order och tilldelas flera platser. För varje order kan du byta den plats där du distribuerar den från på orderinformationssidan.
 • Shopify POS-ordrar använder tillgängligt lager från den plats där försäljningen sker.
 • Du kan välja huruvida en plats ska distribuera onlinebeställningar eller inte.
 • För orderutkast ändras inte processen för orderskapande. Artiklar som läggs till i ett orderutkast tilldelas till distributionsplatser baserat på prioritet och tillgängligt lager.

För att ändra dina distributionsprioriteter anger du platsprioriteten för orderdistribution.

Exempel på distributioner

Antag att du har en butik med tre platser. För närvarande har du totalt 100 enheter för en produkt som är lagerförda enligt följande:

 • New York flaggskeppsbutik - 18
 • New York pop-up butik - 20
 • New York lager - 62

Du kan prioritera distributionsplatser utifrån dina preferenser:

 1. New York flaggskeppsbutik
 2. New York lager
 3. New York pop-up butik

En kund gör en beställning på 20 enheter.

Baserat på distributionsprioriteten försöker ordern att distribueras från New Yorks flaggskeppsbutik.

New Yorks flaggskeppsbutik har bara 18 artiklar i lager, så ett försök görs att tilldela hela ordern till nästa plats i prioriteringslistan: New Yorks lager. Hela ordern kan genomföras på denna plats, så ordern tilldelas till New Yorks lager.

För ett mer detaljerat exempel på distribution, se Exempel - Onlinedistribution av beställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis