Kom igång med platser

Lagerspårning för flera platser aktiveras i alla Shopify-butiker. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Platser för att kontrollera om platser har aktiverats i din butik.

Om platser har aktiverats i din butik finns det en avisering som uppmanar dig att Lära dig mer om platser. Följ stegen på sidan för att konfigurera din butik med platser.

Om platser inte har aktiverats i din butik, finns alternativet att Aktivera lagerförteckning på platser. Läs följande avsnitt för att lära dig hur din butik kan påverkas om du aktiverar platser. När du är redo kan du aktivera flera platser.

Platser

Det maximala antalet platser du kan ha beror på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (Kontakta Plus-support om du behöver mer än 20 platser.)

Platser som du inaktiverar räknas inte in i din platsgräns. Du kan hitta din platsgräns och hur många du använde på inställningssidan för Platser.

Om du använder appar som fysiskt fyller på lager åt dig behandlas de som platser. Lagerappar inkluderar Dropshipping-appar, tredjeparts logistiktjänster och anpassade distributionstjänster. Till exempel kan en app vara ett lager som distribuerar ordrar för din räkning. Platsappar listas i Plats-inställningar i avsnittet App och anpassade distributionsplatser. Även om dessa appar behandlas som platser räknas de inte in i din platsgräns.

Kontrollera att de platser som listas i din Shopify-admin matchar de platser du använder för att lagra och hantera ditt lager efter att lagerspårning för flera platser har aktiverats i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställning > Platser. Dina platser listas i Platser och App och anpassade distributionsplatser.

 2. Valfritt: Du kan skapa och ändra platser eller inaktivera platser som du inte längre använder.

Platser och privata appar

Om du har en privat app som utvecklats specifikt för din butik kan du behöva uppdatera den för att kunna använda lagerspårning för flera platser. Aviseringen på sidan Platser meddelar vilka appar som behöver uppdateras. Det är dock bäst att kontrollera med apputvecklaren för att verifiera om appen behöver uppdateras.

Utvecklare kan få mer information om att migrera för att stödja flera platser.

Platsfilter

När du har konfigurerat platser visas ett platsfilter i Shopify-admin på sidor och avsnitt där det gäller, till exempel sidorna Order och Lager. Följande exempel visar filtret i avsnittet Varianter på en produktdetaljsida:

Platsmenyn på sidan Produkter

När du väljer en plats i filtret behåller sidan ditt val tills du ändrar det. Den valda platsen för en sida lagras i en webbläsarcookie så den underhålls inte mellan enheter eller webbläsare.

Lagerkvantitet

När lagerspårning för flera platser är aktiverat tilldelas alla dina befintliga lagerkvantiteter till din plats för Leveransursprung. Din leveransursprungsplats är den adress som används för att beräkna fraktkostnader. Om du vill att alla dina kvantiteter ska tilldelas en annan plats när platser är aktiverade, kan du ändra din leveransursprungsplats.

Steg

När flera platser har aktiverats ändras namnet Leveransursprung till Standard-plats. Du kan ändra standardplatsen på sidan Platser.

Om en produkt spåras med hjälp av Lagerappar, kommer dess kvantiteter endast att tilldelas till den app-platsen. Du kan ändra vilka platser som produkter tilldelas till.

Du måste uppdatera lagerkvantiteterna på alla dina platser för att säkerställa att dina lagerkvantiteter är korrekta.

Om det är möjligt, uppdatera dina lagerkvantiteter när dina detaljhandelsbutiker är stängda och när du inte har stora onlineutförsäljningar. Du kan göra en fysisk inventering av ditt lager på varje plats och registrera data för att säkerställa att dina lagerkvantiteter är korrekta i Shopify.

Om du har ett litet antal platser och produkter kan du uppdatera dina lagerkvantiteter på Lager-sidan.

Om du har ett stort antal platser och produkter uppdaterar du dina lagerkvantiteter genom att exportera och importera lager med en CSV-fil eller genom att använda massredigeraren för lager.

Exempel på uppdatering av lagerkvantiteter

Antag att du har en butik med tre platser och Ottawa är ditt Leveransursprung. Om flera platser inte har aktiverats för din butik kombineras en produkt med 20 kvantiteter till en enda lagerkvantitet:

Ottawa, Montreal och Toronto: 20 varor

När flera platser har aktiverats blir Ottawa Standardplats och alla kvantiteter kommer att tilldelas dit:

 • Ottawa: 20 artiklar
 • Montreal: 0 artiklar
 • Toronto: 0 artiklar

Du måste uppdatera dina lagerkvantiteter så att varje plats visar den faktiska kvantiteten du har på den platsen:

 • Ottawa: 10 artiklar
 • Montreal: 6 artiklar
 • Toronto: 4 artiklar

Fraktkostnader när du använder flera platser

När flera platser har aktiverats beräknas dina fraktkostnader utifrån adressen till din butiks standardplats, inte distributionsplatsen för varje order. Det innebär att alla dina platser delar samma fraktzon.

Om du erbjuder gratis frakt eller fast fraktkostnad för alla dina beställningar behöver du inte ändra dina fraktinställningar.

Om dina fraktkostnader varierar betydligt mellan olika platser kan du ändra standardplats.

Om du vill erbjuda olika fraktkostnader från olika platser kan du aktivera frakt från flera platser för att använda leveransprofiler. Med frakt från flera platser kan handlare visa leveranstider för kunder i kassan.

Distribution

För butiker med flera platser ändras distributionen på följande sätt:

 • När beställningar görs via en webbförsäljningskanal tilldelas de plats baserat på om du aktiverar frakt från flera platser och ställer in leveransprofiler: - Om du inte aktiverar frakt från flera platser eller inte ställer in leveransprofiler, tilldelas ordrar till en distributionsplats baserat på en prioriteringslista och tillgängligt lager. Du kan ställa in platsprioritet för platser för att distribuera ordrar för att bestämma vilka platser som tilldelas ordrar först. Om en plats kan distribuera hela ordern tas lagret från den platsen. Om ingen plats kan distribuera hela ordern skapas en delad order och tilldelas flera platser. För varje order kan du byta plats för distribution på orderinformationssidan. Om du vill ha ett detaljerat exempel på distributioner med platsprioritet kan du läsaExempel - distribuera onlineordrar.

 • Shopify POS-ordrar använder tillgängligt lager från den plats där försäljningen sker.

 • Du kan välja huruvida en plats ska distribuera onlinebeställningar eller inte.

 • För orderutkast ändras inte processen för orderskapande. Artiklar som läggs till i ett orderutkast tilldelas till distributionsplatser baserat på prioritet och tillgängligt lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis