Ställer in internationell inriktning i Google Search Console

Med internationell inriktning, även kallad geografisk inriktning, kan du dirigera dina kunder till den regionspecifika URL:en för deras geografiska plats. När din butik visas i sökresultaten hjälper internationell inriktning sökmotorer att visa lämplig regionspecifik domän. Om du till exempel ställer in internationell inriktning för USA och Tyskland visar sökresultaten för kunder i USA en annan URL än sökresultaten för kunder i Tyskland. Du kan ställa in ett målland eller en målregion för var och en av butikens domäner eller subdomäner i Google Search Console.

Om du använder internationella domäner för att sälja till flera marknader, måste du verifiera var och en av dina domäner och skicka in dina webbplatskartor i Google Search Console. Därefter kan du ställa in mållandet eller målregionen för varje URL i Google Search Console genom att gå till Äldre verktyg och rapporter > Internationell inriktning.

Om du vill ha mer information om hur du ställer in internationell inriktning, se Hjälpen i Google Search Console.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis