Internationell prissättning

Förutom att ställa in avrundningsregler för dina produktpriser och fraktkostnader, kan du även kontrollera din internationella prissättning genom att ställa in separata produktpriser och prisjusteringar för länder och regioner.

Genom att ställa in fasta produktpriser kan du ange priset för en produkt i ett land eller en region. Om du har ett stort antal produkter som du vill ställa in fasta produktpriser för kan du importera priser med hjälp av en CSV-fil. Om du använder en tredjepartsapp eller -integration kan du ställa in produktpriser för ett land eller en region med hjälp av Shopify API.

Prisjusteringar är procentuella ökningar eller minskningar av grundpriserna för produkterna i din butik. Prisjusteringen gäller för alla produkter som säljs till kunder i ett land eller en region.

Du kan se en analys av hur respektive produktpris beräknas för varje marknad.

Konverteringsavgifter

Valutakonverteringsavgifter tillämpas på alla ordrar med flera valutor och läggs automatiskt till det konverterade priset. Om du ställer in fasta priser för en marknad måste du inkludera valutakonverteringsavgifterna i dina fasta priser.

Kassabeteende

Om du säljer i flera valutor med Shopify Payments kan kunder betala i alla valutor som stöds, såvida du inte har anpassat prissättningen för en marknad. En marknad har anpassade priser om den använder en manuell valutakonverteringskurs, en procentuell prisjustering eller har fasta priser för alla produkter.

En kunds leveransadress används för att bestämma vilken marknad den tillhör. Om en kund väljer att leverera till ett land eller en region som skiljer sig från det som kunden valde i skyltfönstret ändras priserna för att matcha leveransdestinationen i kassan om ändringen var till eller från en anpassad marknad. Detta kallas kassabegränsningar. Om du använder en betalningsmetod som inte stöder kassabegränsningar kan kunder betala i vilken valuta som helst som du har aktiverat, även om den inte matchar deras leveransadress.

Om du exempelvis är en handlare med primär marknad i Kanada och en amerikansk marknad som innehåller fasta priser för alla dina produkter gäller: Om en kund når kassan i kanadensiska dollar (CAD) och försöker leverera till en adress i USA ändrar Shopify sina priser till amerikanska dollar (USD), och rättar sig efter dina fasta priser. Kunderna informeras att deras priser har ändrats beroende på var de levererar till.

Följande tabell listar primära gateways för Shopify Payments och deras supportnivå.

Gateways som stöds
Betalningsmetod Betalnings-gateways Support
Kontokort Kreditkortskassa Stöds helt
Expressmetoder Shop Pay Stöds helt
Apple Pay Stöds men utan kassabegränsningar
Google Pay Stöds men utan kassabegränsningar
Lokala betalningsmetoder Klarna Stöds helt
Sofort Stöds helt
iDeal Stöds helt
EPS-betalningar Stöds helt
Bancontact Stöds helt
Alternativa betalningsmetoder PayPal Express Stöds men utan kassabegränsningar
Amazon Pay Stöds ej. Priser konverteras till butiksvalutan
Övriga Stöds ej. Priser konverteras till butiksvalutan

Tredje parts primära gateways stöds inte. Du kan dock använda den falska gatewayen för test för att simulera ordrar med internationell prissättning.

Endast gateway-metoder som använder Shopifys varukorgssida och kassa fungerar med internationella prisjuseringar eller fasta priser. Om du använder dynamiska kassaknappar för Köp nu direkt från produktsidan, vilka inkluderar Apple Pay och Google Pay, kringgås varukorgen och dina internationella priser tillämpas inte. För att undvika denna situation kan du inaktivera Köp nu-knappar på dina produktsidor om du använder internationella prisjusteringar eller fasta priser.

Ange prisjusteringar för en marknad

Genom att ställa in en prisjustering kan du höja eller sänka priset för alla produkter för ett visst land eller en viss region. Prisjusteringarna visas som en procentsats, vilket innebär att en justering på +100 % fördubblar priset på artikeln och en justering på -50 % sänker priset på artikeln till hälften.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Marknader från din Shopify-administratör.

 2. I avsnittet Andra marknader klickar du på Hantera intill den marknad som du vill justera priser för.

 3. Klicka på Hantera intill Valuta och prissättning.

 4. I avsnittet Prisjustering klickar du på + för att ställa in en prisjusteringshöjning eller - för att ställa in en prisjusteringsminskning.

 5. Ange procentsatsen för justeringen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan också skapa prisjusteringar för ett land eller en region med hjälp av Prislistans API.

Ange fasta produktpriser för en marknad

Du kan ställa in enskilda produktpriser för varje aktiv marknad på sidan Marknader i din Shopify-administratör. Du kan ställa in fasta priser för några av eller alla dina produkter och varianter. För marknader med flera länder kan du endast ställa in fasta priser med hjälp av marknadens basvaluta. De fasta priser som du ställer in åsidosätter automatiskt de konverterade internationella priserna för varje marknad som du har aktiverat.

Om du vill skapa fasta reapriser för produkter på dina internationella marknader kan du göra det genom att importera priser med hjälp av en CSV-fil. Reapriser kan inte skapas i Shopify-administratören.

För att ställa in ett fast pris anger du det internationella priset i basvalutan för varje marknad. Till exempel är Gabriels huvudmarknad USA i amerikanska dollar. Han har en marknad med ett enda land som innehåller Kanada med basvalutan kanadensiska dollar och en marknad med flera länder som innehåller Australien och Nya Zeeland med basvalutan australiensiska dollar. Gabriel anger fast prissättning för varje marknad enligt följande:

 • På den marknad där Kanade ingår anger man priset man vill visa för kunder i Kanada. Till exempel, för en produkt som han vill visa till ett pris för 5 CAD anger man 5.00.

 • På den marknad som innehåller Australien anger han det pris som han vill visa för kunder i Australien. Till exempel, för en produkt som han vill visa till ett pris på 6 AUD anger han 6.00.

Eftersom fasta priser inte kan anges för flera länder på samma marknad ser Gabriels kunder i Nya Zeeland priser som konverteras från australiensiska dollar till nyzeeländska dollar. Till exempel skulle en produkt med ett fast pris på 6 AUD visas för en kund i Nya Zeeland till ett pris på ungefär 6,25 NZD.

Om Gabriel senare beslutar att han vill ange fasta priser för Nya Zeeland i nyzeeländska dollar kan han skapa en ny marknad för Nya Zeeland.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Marknader från din Shopify-administratör.

 2. I avsnittet Andra marknader klickar du på Hantera intill den marknad som du vill visa priser för.

 3. Klicka Hantera intill Valuta och prissättning.

 4. Ange namnet på den produkt du vill ange fasta priser för i sökfältet.

 5. Klicka på priset intill en produkt som du vill redigera och ange sedan det nya fasta priset. Om produkten har flera varianter klickar du på Visa priser och anger sedan fasta priser för varje variant.

 6. Klicka på Spara.

Om du inte längre vill använda ett fast pris klickar du på priset intill produkten och klickar på Återställ. Priset återställs till tidigare automatiskt konverterade pris.

Ange fasta produktpriser med hjälp av CSV-filer

Om du har ett stort antal produkter som du vill ställa in fasta priser för kan du importera priser med en CSV-fil.

Om du vill lägga till produktprissättning exporterar du först en CSV-fil för de produkter som du vill prissätta efter marknad. CSV-exportfilen innehåller ytterligare kolumner för produktpriser och jämförelsepriser för varje marknad som du har aktiverat med hjälp av namnet på varje marknad. Du kan ändra CSV-filen för att lägga till dina priser och sedan importera CSV-filen till din butik.

Se Använd CSV-filer för mer information.

Steg 1: Exportera produkter med en CSV-fil

I din Shopify-administratör kan du exportera en CSV-fil som innehåller kolumner för priser och jämförelsepriser för varje marknad som du har aktiverat.

Om du endast vill exportera några av dina produkter kan du filtrera din produktlista för att visa och välja specifika produkter för export.

Se Exportera produkter för mer detaljerade instruktioner.

Steg 2: Ändra CSV-filen

Du kan ändra den produkt-CSV-fil som du exporterade från din Shopify-administratör för att lägga till priser för marknader. Om du vill ta bort ett befintligt produktpris för en marknad, tar du bort värdet från kolumnen och importerar sedan CSV-filen. Om du tar bort en hel kolumn för en marknad som du har aktiverat förblir det befintliga priset detsamma.

Ladda upp dina produktpriser exakt som du vill att de ska visas för varje marknad.

Om du använder dynamisk prissättning som inkluderar skatt för att inkludera eller exkludera skatter baserat på kundens plats, ska du se till att granska länder eller regioner som inkluderar skatter i sina priser som standard. Om du är skattskyldig när du säljer till dessa länder eller regioner, laddar du upp dina produktpriser så att de inkluderar den lokala skattesatsen.

Följande bild visar ett exempelavsnitt i en CSV-fil med produktprissättning för separata marknader.

CSV-fil för internationell prissättning

Kolumnrubrikerna i din CSV-fil bör återspegla namnet på var och en av dina marknader. Om du till exempel har en marknad som heter Nordamerika, ska kolumnrubriken för att importera priser för den marknaden vara Pris/Nordamerika.

Du kan inte importera olika fasta priser för flera länder eller regioner inom samma marknad. Om du behöver göra detta bör varje land eller region skapas som sin egen marknad.

Du ställer in produktpriser i din valda basvaluta för varje marknad. Om en marknad har flera länder eller regioner konverteras dina fasta priser till varje lokal valuta med hjälp av den aktiva valutakursen. Om du vill sälja till flera länder eller regioner på en marknad men i en gemensam valuta, kan du inaktivera flera valutor för den marknaden.

Steg 3: Importera produkter med en CSV-fil

När du har ändrat din produkt-CSV-fil för att lägga till och rensa produktpriser, kan du importera filen till din Shopify-administratör. Din produkt-CSV-fil behöver inte innehålla komplett produktinformation men som ett minimum måste den innehålla kolumnerna Namn, Rubrik, Variantalternativ, samt de kolumner för marknadspris som du vill importera.

Se Importera produkter med en CSV-fil för mer detaljerade instruktioner.

Steg 4: Visa din internationella prissättning

Du kan visa priser för var och en av dina marknader i deras basvaluta i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Marknader från din Shopify-administratör.

 2. I avsnittet Andra marknader klickar du på Hantera intill den marknad som du vill visa priser för.

 3. Klicka på Hantera intill Valuta och prissättning.

 4. Priserna visas i basvalutan för den marknaden. För produkter med flera varianter klickar du på produktnamnet för att se priset för varje variant.

För att förhandsgranska priser för flera länder eller regioner på samma marknad måste du ha en landsväljare som stöds, till exempel Geolocation-appen och förhandsgranska priserna i ditt skyltfönster.

Ange fasta produktpriser med hjälp av Shopify API

Om du använder en tredjepartsapp eller integration, kan du ange produktpriser för ett land eller en region med hjälp av Prislistans API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis