Ställ in lokal prissättning

När du skapar nya marknader som innehåller antingen ett eller flera länder eller regioner kommer kunder i dessa länder eller regioner att bläddra och betala i sin lokala valuta som standard.

När du skapar en ny marknad för ett enskilt land ställs basvalutan för marknaden in som valuta för det landet eller regionen. Om valutan inte stöds är marknadsbasvalutan inställd i din butiks basvaluta.

När du skapar en marknad för flera länder ställs den standardmässiga basvalutan för marknaden in i din butiks basvaluta och lokala valutor är aktiverade, vilket innebär att varje land eller region på din marknad för flera länder kan se sina priser i standardvalutan för sitt land eller sin region. Om det behövs kan du inaktivera lokala valutor för en marknad med flera länder och sedan ställa in valutan för alla länder och regioner på den marknaden för flera länder. När lokala valutor inaktiveras kommer alla kunder på den marknaden att se och betala i den valuta du väljer.

Aktivera lokala valutor för en marknad för flera länder

När du skapar en marknad för flera länder är lokala valutor aktiverade som standard. Om lokala valutor inaktiveras på en marknad kan du aktivera lokala valutor igen.

Steg:

  1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.

  2. Bredvid namnet på marknaden klickar du på Hantera.

  3. Klicka Hantera intill Valuta och prissättning.

  4. Välj under alternativet Använd lokal valuta.

  5. Klicka på Spara.

Inaktivera lokala valutor för marknad med flera länder

Du kan inaktivera lokala valutor för en marknad med flera länder. När lokala valutor är inaktiverade marknadsför alla kunder i den butiken i marknadens basvaluta, eller en annan basvaluta som du väljer.

Steg:

  1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.

  2. Bredvid namnet på marknaden klickar du på Hantera.

  3. Klicka Hantera intill Valuta och prissättning.

  4. Välj Av under alternativet Använd lokal valuta.

  5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis