Metafält

Metafält gör det möjligt för dig att anpassa funktionaliteten och utseendet för din Shopify-butik genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-administratören. Du kan använda metafält för intern spårning eller för att visa specialinformation i din webbutik på olika sätt. Till exempel kan en ljusförsäljare vilja visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver. Andra exempel på specialinformation är följande:

  • delnummer
  • färgprover
  • lanseringsdatum
  • relaterade produkter
  • sammanfattningar av blogginlägg
  • filer för nedladdning

Du kan lägga till metafält till dina produkter, produktserier, kunder, ordrar och andra delar av din butik, antingen direkt från din Shopify-administratör eller genom att använda en app från Shopifys appbutik.

Om du har ett tema för webbutik 2.0, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du ansluta de flesta metafält till ditt tema genom att använda temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify Expert som hjälp.

Att konfigurera nya metafält innebär följande uppgifter:

  1. Lägga till definitioner för metafält för att lägga till fält för din specialinformation på sidor i din Shopify-administratör
  2. Lägga till metafältvärden i delar av din butik, till exempel produkter eller varianter
  3. Valfritt: Ansluta metafält till ditt tema för att visa specialinformation i din webbutik

Du kan även migrera befintliga metafält till en definition. Om du lägger till definitioner för uppsättningar av metafält tillämpas valideringsregler för att säkerställa att dina metafältvärden är konsekventa och pålitliga. Om dina metafältvärden inte matchar valideringsreglerna för din definition kan du åtgärda ogiltiga metafältvärden efter migrering.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis