Metafält

Metafält gör det möjligt för dig att anpassa funktionaliteten och utseendet för din Shopify-butik genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-admin. Du kan använda metafält för intern spårning eller för att visa specialinformation i din webbshop på olika sätt. Till exempel kanske en ljusförsäljare vill visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver. Andra exempel på specialinformation är följande:

  • delnummer
  • färgprover
  • lanseringsdatum
  • relaterade produkter
  • sammanfattningar av blogginlägg
  • filer för nedladdning
  • listor över ingredienser

Du kan lägga till metafält till dina produkter, kategorier, kunder, ordrar och andra delar av din butik, antingen direkt från din Shopify-admin eller genom att använda en app från Shopifys appbutik.

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify-expert för att få hjälp. Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Att konfigurera nya metafält innebär följande uppgifter:

  1. Lägga till definitioner för metafält för att lägga till fält för din specialinformation på sidor i din Shopify-admin
  2. Lägga till metafältsvärden i delar av din butik, till exempel produkter eller varianter
  3. Valfritt: Ansluta metafält till ditt tema för att visa specialinformation i din webbshop

Du kan även migrera befintliga metafält till en definition. Om du lägger till definitioner för uppsättningar av metafält tillämpas valideringsregler för att säkerställa att dina metafältsvärden är konsekventa och pålitliga. Om dina metafältsvärden inte matchar valideringsreglerna för din definition kan du åtgärda ogiltiga metafältsvärden efter migrering.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis