Lägga till värden till metafält

När du har lagt till en definition för metafält lägger du till värden för ditt metafält på motsvarande sidor i din Shopify-administratör. Om du till exempel skapar en definition för metafält för produktens utgångsdatum anger du de specifika värdena för utgångsdatum på dina produktsidor i din Shopify-administratör. Om du lägger till värden i dina metafält kan du spara specialinformation för intern spårning eller för visning i din webbutik.

Metafält visas i en redigerbar tabell på dina Shopify-administratörssidor. Varje metafält visar det namn du valde när du skapade din definition för metafält. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa typ av metafält och dess beskrivning och sedan ange ett värde.

När du har lagt till värden i dina metafält kan du ansluta dina metafält till ditt tema för att visa din anpassade information i din webbutik.

Innehållstyper och värden för metafält

Följande tabell innehåller grundläggande instruktioner för hur du lägger till värden till vanliga typer av metafält, samt exempel på användningsfall för varje typ. Se utvecklardokumentationen för metafält för mer information.

Innehållstyper och värden för metafält
Innehållstyp Beskrivning Exempel
Färg

Stöder RGB-värden i formatet #RRGGBB.

Leta upp färgmetafältet på den produkt som du vill redigera och klicka sedan på Välj färg. Använd färgväljaren för att välja färg eller ange ett RGB-färgvärde i fältet Färg.

Spara en produkts färg och ställ sedan in produktsidans bakgrund till samma färg.
Datum

Stöder datumvärden i ISO 8601-format, utan tidszon.

På den produkt som du vill redigera klickar du på metafältet för datum och använder sedan kalendern för att välja ett datum.

Lägg till produktens utgångsdatum.
Datum och tid

Stöder datumvärden i ISO 8601-format och tidsvärden i UTC-tid.

På den produkt som du vill redigera klickar du på metafält för datum och tid. Klicka i kalendern för att välja ett datum och klicka sedan på tidsfältet för att välja en tid.

Lägg till datum för lanseringsevenemang eller datum för produktsläpp.
Dimension

Stöder både heltal och decimalvärden. Måttenheterna kan konfigureras med hjälp av antingen det metriska eller brittiska systemet.

Sök upp dimensionsmetafält för produkten du vill redigera. Klicka i fältet för att ange ett värde och välj sedan en måttenhet från rullgardinsmenyn.

Lägg till lådhöjder eller produktlängder, till exempel längden på en halsduk.
Vikt

Stöder både heltal och decimalvärden. Måttenheterna kan konfigureras med hjälp av antingen det metriska eller brittiska systemet.

Leta upp metafältet för vikt på den produkt som du vill redigera. Klicka i fältet för att ange ett värde och välj sedan en måttenhet från rullgardinsmenyn.

Lägg till vikten för en produkt eller ingrediens, till exempel gram av socker.
Volym

Stöder både heltal och decimalvärden. Måttenheterna kan konfigureras med hjälp av antingen det metriska eller brittiska systemet.

Sök upp volymmetafält för produkten du vill redigera. Klicka i fältet för att ange ett värde och välj sedan en måttenhet från rullgardinsmenyn.

Lägg till volymkapaciteten för en vattenflaska.
Nummer

Stöder antingen heltal eller decimalvärden, beroende på hur du konfigurerar din definition.

  • Heltalsvärden kan vara i intervallet -4,611,686,018,427,387,904 till 4,611,686,018,427,387,903.
  • Decimalvärden kan vara i intervallet +/-9999999999999,999999999, med upp till 13 siffror före decimalen och upp till 9 siffror efter.

Leta upp metafält för heltal eller decimaler på den produkt som du vill redigera. Klicka i nummerfältet för att ange ett värde.

Ett metafält för heltal kan lägga till ett sidantal för böcker.

Ett metafält för decimaler kan lägga till en karatvikt för smycken.

Betyg

Stöder decimalvärden längs en given skala, beroende på hur du konfigurerar din definition.

På den produkt som du vill redigera ska du hitta metafältet för bedömning och sedan klicka i bedömningsfältet för att ange ett värde.

Lägg till publikpoäng eller stjärnklassificering för en produkt.
Produktreferens

Stödjer länkning till en eller flera produkter, beroende på hur din metafältdefintion är konfigurerad.

Sök upp metafält för produktreferens för produkten som du vill redigera och klicka sedan Välj produkt eller Välj produkter. Välj en eller flera produkter från listan.

Lagra och visa relaterade produkter på produktsidor i din webbutik.
Referens till produktvariant

Stöder länkning till en eller flera produktvarianter, beroende på hur du konfigurerar din definition för metafält.

Leta upp metafält för referens till produktvariant på den produkt som du vill redigera och klicka sedan på Välj variant eller Välj varianter. Välj en eller flera varianter från listan.

Lagra och visa andra klädartiklar i samma färg på produktsidor i din webbutik
Filreferens

Stöder uppladdning av en enda fil i en av följande filtyper:

  • Bilder
  • alla filtyper

Bilder i JPEG-, PNG- och GIF-format visas i din webbutik. Alla andra filtyper visas som tillgängliga för nedladdning.

Leta upp metafältet för filreferens på den produkt som du vill redigera. Klicka på Välj bild eller Välj fil. Välj en tillgänglig fil eller klicka på Ladda upp bild eller Ladda upp fil för att välja en fil från din enhet. När du har lagt till en bild kan du klicka på förhandsgranskningen för att lägga till ALT-text.

Lägg till en PDF-fil för monteringsanvisningar.
Sidreferens

Tillhandahåller en länk till en sida i din webbutik.

Leta upp metafältet för sidreferens på den produkt som du vill redigera. Klicka på Välj och välj sedan en sida från rullgardinsmenyn.

Lägg till en länk till en sekretessida, ett blogginlägg eller en detaljerad skötselinstruktion i din webbutik.
URL

Stöder URL:er för HTTP, HTTPS och mailto:. Du kan begränsa URL:er till specifika domäner när du skapar din definition för metafält.

Sök upp URL-metafält för produkten du vill redigera. Klicka i fältet för att ange en giltig URL.

Lägg till en länk till bokrecensioner eller produktvideor som finns på en specifik webbplats
Text

Stöder oformaterad text i fält med enkel rad eller flera rader. Fält med flera rader kan innehålla radbrytningar.

Leta upp metafält för enkel textrad eller text med flera rader på den produkt som du vill redigera. Klicka i fältet för att ange din text.

Lägg till leveransanteckningar, meddelanden eller tvättanvisningar.
Sant eller falskt

Skapar en kryssruta för att välja om ett villkor är sant eller falskt.

Leta upp metafältet för sant eller falskt på den produkt som du vill redigera och välj sedan Sant eller Falskt.

Lägg till huruvida ett alternativ är tillgängligt, till exempel om en artikel kan ha en gravering.
JSON

Stöder obearbetade JSON-data för avancerade scenarier när du behöver en strukturerad datakälla.

Sök upp JSON-metafält för produkten du vill redigera. Klicka i fältet för att ange din data.

Lägg till en tabell med specifikationer som har olika kolumner för varje produkt, till exempel tabeller med ingredienser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis