Radera metafält

Om du inte längre vill ha ett metafält för en del av din butik kan du radera definitionen för metafältet och alla dess tillhörande värden.

Radera en definition för metafält och alla dess tillhörande värden

  1. Från Shopify-administratören, gå till Inställningar > Metafält.
  2. I avsnittet Hantera metafält väljer du den kategori av metafält som innehåller den definition för metafält som du vill radera.
  3. Klicka på den definition för metafält som du vill radera.
  4. Klicka på Radera och sedan på Radera igen för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis