Visa metafält i din webbutik

När du har lagt till definitioner för metafält och tillskriver metafältvärden till delar av din butik kan du ansluta metafält till ditt tema för att visa din specialinformation i din webbutik på olika sätt. Till exempel kan en ljusförsäljare vilja visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver.

Andra exempel på specialinformation som du kan visa i din webbutik är följande:

  • delnummer
  • färgprover
  • datum för produktsläpp
  • relaterade produkter eller varianter
  • stjärnklassificering för en produkt
  • filer för nedladdning

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafälten till ditt tema med temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify Expert som hjälp.

Anslut metafält till ditt tema genom att använda temaredigeraren

Om ditt tema stöder metafält kan du välja hur du vill visa metafält i din webbutik genom att använda temaredigeraren. Se dokumentationen för ditt tema eller kontakta temautvecklaren för att ta reda på vilka metafält som finns tillgängliga i ditt tema.

Du ansluter metafält till ditt tema genom att lägga till avsnitt eller block som stöder dynamiska källor. Till exempel kan avsnittet Produktinformation stödja produktmetafält.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett enda metafält genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

Om ikonen anslut dynamisk källa visar ett + kan du lägga till upp till 20 metafält genom att klicka på ikonen och sedan välja ett metafält åt gången:

Infoga dynamisk källikon

Steg-för-steg-anvisningar finns i Använda metafält och dynamiska källor.

Redigera din temakod för att lägga till metafält

Om du vill redigera din temakod för att visa metafält i din webbutik kan du använda Liquid för att referera till metafält i dina sidmallar.

Redigera bara din temakod om du har programmeringserfarenhet. Du kan anlita en Shopify-expert från Shopify Experts Marketplace om du behöver hjälp med att redigera din temakod.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis