Lägga till standarddefinitioner för metafält

Standarddefinitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av din butik. Några exempel på standarddefinitioner innefattar produktomdöme, tid och datum och relaterade produkter.

Använd en standarddefinition för dina metafält om möjligt. Se Shopifys standardmetafält för mer information.

Lägg till en standarddefinition

  1. Från Shopify-administratören, gå till Inställningar > Metafält.
  2. I avsnittet för Hantera metafält väljer du den typ av metafält som du vill lägga till. Till exempel Produktmetafält.
  3. Klicka på Lägg till definition av metafält
  4. Ange ett namn för din definition i fältet Namn och välj sedan ett av följande alternativ: - För att välja en standarddefinition klickar du på namnet på en föreslagen standarddefinition som matchar det namn du angav.

    • Valfritt: Om du vill visa fler alternativ för standarddefinitioner väljer du Utforska fler definitioner.
  5. Granska detaljerna för standarddefinitionen.

  6. Valfritt: Om standarddefinitionen inte matchar ditt metafält klickar du på Ändra och väljer sedan en annan definition.

  7. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metafält.

  8. Klicka på Spara.

Nästa steg

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du göra följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis