Lägga till standarddefinitioner för metafält

Standarddefinitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av din butik. Några exempel på standarddefinitioner innefattar produktomdöme, tid och datum och relaterade produkter.

Använd en standarddefinition för dina metafält om möjligt. Se Shopifys standardmetafält för mer information.

Använd standard-metafält med Skyltfönster-API

Om du vill att anpassade webbshoppar ska visa dina metafält kan du ge åtkomst till Skyltfönster-API när du skapar eller redigerar en definition av metafält. Du kanske vill ge åtkomst till Skyltfönster-API om du säljer dina Shopify-produkter via en webbplats som inte tillhör Shopify, ett videospel eller annan anpassad shoppingupplevelse.

Som standard är värden för standardmetafält tillgängliga för anpassade webbshoppar. Mer information om att använda metafält med skyltfönster-API.

Lägg till en standarddefinition

  1. Från Shopify-administratören, gå till Inställningar > Metafält.
  2. Välj den del av din butik som du vill lägga till ett metafält till. Till exempel Produkter.
  3. Klicka på Lägg till definition.
  4. Ange ett namn för din definition i fältet Namn och välj sedan namnet på en matchande standarddefinition från listan.
  5. Granska detaljerna för standarddefinitionen.
  6. Valfritt: Om standarddefinitionen inte matchar ditt metafält klickar du på Ändra och väljer sedan en annan definition.
  7. Valfritt: Om du vill hindra anpassade skyltfönster från att visa värden för detta metafält ska du välja bort Ge åtkomst till skyltfönster-API-förfrågningar.
  8. Valfritt: Om du vill dölja metafältet från motsvarande sidor i din Shopify-administratör klickar du på Fastnålad definition.
  9. Klicka på Spara.

Nästa steg efter tillägg av definitioner för metafält

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du göra följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis