Skapa anpassade definitioner för metafält

Om det inte finns någon standarddefinition för metafält för den specialinformation som du vill lägga till i din Shopify-butik kan du skapa en anpassad definition för metafält. Du skapar även anpassade definitioner när du migrerar befintliga metafält till en definition.

När du skapar en anpassad definition för ett metafält anger du följande information:

 • namnrymd och nyckel, till exempel, för att gruppera metafält för specifika delar av din butik
 • innehållstyp, till exempel text, fil eller URL
 • valideringsregler, till exempel teckenbegränsningar eller lägsta och högsta värden
 • beskrivning (valfritt), till exempel information om vilka värden du ska ange för metafältet

Läs mer om delar av en definition för metafält.

Vissa innehållstyper har ytterligare konfigurationsalternativ som du behöver välja. Konfigurationsalternativ kan innefatta följande:

 • standard måttenheter
 • fält för enkel rad eller flera rader
 • lägsta och högsta värden
 • standardvaluta

Skapa en anpassad definition

 1. Från Shopify-administratören, gå till Inställningar > Metafält.
 2. I avsnittet för Hantera metafält väljer du den typ av metafält som du vill lägga till. Till exempel Produktmetafält.
 3. Klicka på Lägg till definition av metafält
 4. Ange ett namn för din definition i fältet Namn och välj sedan det namn du angav i rullgardinsmenyn.
 5. Valfritt: Redigera standardidentifieraren för ditt metafält i fältet Namnrymd och nyckel.
 6. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för dina värden i metafältet.
 7. Klicka på Välj innehållstyp och välj sedan den innehållstyp som bäst matchar ditt metafält från rullgardinsmenyn.
 8. Konfigurera innehållstyp och bekräftelseinformation: - Om innehållstypen har ytterligare konfigurationsalternativ väljer du rätt alternativ för ditt metafält. Till exempel typ av mått.

  • Valfritt: Konfigurera Ytterligare regler i avsnittet Validering för att begränsa antalet godkända värden.
  • Om innehållstypen har ett Standard-avsnitt väljer du en standardenhet från rullgardinsmenyn.
  • Valfritt: Om du vill ändra innehållstyp eller bekräftelseregler för din anpassade definition klickar du på Ändra och väljer sedan en annan innehållstyp från rullgardinsmenyn.
 9. Klicka på Spara.

Nästa steg

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du göra följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis