Innehållstyper och värden för metafält

Varje typ av metafält accepterar en rad värden som stöds för olika användningsfall. Se tabellen över vanliga innehållstyper för metafält för information om följande:

  • värden som stöds för varje typ av metafält
  • exempel på användningsfall för varje typ av metafält

Se utvecklardokumentationen för metafält för mer information.

Vanliga innehållstyper och värden för metafält
Innehållstyp Beskrivning Exempel
Färg Stöder RGB-värden i formatet #RRGGBB. Spara en produkts färg och ställ sedan in produktsidans bakgrund till samma färg.
Datum Stöder datumvärden i ISO 8601-format, utan tidszon. Lägg till produktens utgångsdatum.
Datum och tid Stöder datumvärden i ISO 8601-format och tidsvärden i UTC-tid. Lägg till datum för lanseringsevenemang eller datum för produktsläpp.
Dimension Stöder både heltal och decimalvärden. Måttenheten använder antingen metriska eller brittiska måttenheter. Lägg till lådhöjder eller produktlängder, till exempel längden på en halsduk.
Vikt Stöder både heltal och decimalvärden. Vikten använder antingen metriska eller brittiska måttenheter. Lägg till vikten för en produkt eller ingrediens, till exempel gram av socker.
Volym Stöder både heltal och decimalvärden. Volymen använder antingen metriska eller brittiska måttenheter. Lägg till volymkapaciteten för en vattenflaska.
Nummer

Stöder antingen heltal eller decimalvärden, beroende på hur du konfigurerar din definition.

  • Heltalsvärden kan vara i intervallet -4,611,686,018,427,387,904 till 4,611,686,018,427,387,903.
  • Decimalvärden kan vara i intervallet +/-9999999999999,999999999, med upp till 13 siffror före decimalen och upp till 9 siffror efter.

Ett metafält för heltal kan användas för att lägga till ett sidantal för böcker.

Ett metafält för decimaler kan användas för att lägga till en karatvikt för smycken.

Betyg Stöder decimalvärden längs en given skala, beroende på hur du konfigurerar din definition. Lägg till publikpoäng eller stjärnklassificering för en produkt.
Produktreferens Stöder länkning till en enda produkt. Lagra och visa relaterade produkter på produktsidor i din webbutik.
Referens till produktvariant Stöder länkning till en enda produktvariant. Lagra och visa andra klädartiklar i samma färg på produktsidor i din webbutik
Filreferens

Stöder uppladdning av en enda fil på mindre än 20 MB i en av följande filtyper:

  • Bilder
  • alla filtyper

Bilder i JPEG-, PNG- och GIF-format visas i din webbutik. Alla andra filtyper visas som tillgängliga för nedladdning.

Lägg till en PDF-fil för monteringsanvisningar.
Sidreferens Tillhandahåller en länk till en sida i din webbutik. Lägg till en länk till en policysida, ett blogginlägg eller en detaljerad skötselinstruktion i din webbutik.
URL Stöder URL:er för HTTP, HTTPS och mailto:. Du kan begränsa URL:er till specifika domäner när du skapar din definition för metafält. Lägg till en länk till bokrecensioner eller produktvideor som finns på en specifik webbplats.
Text

Stöder oformaterad text i fält med enkel rad eller flera rader. Fält med flera rader kan innehålla radbrytningar.

Du kan begränsa fält med en rad till förinställda alternativ som du anger när du skapar din definition för metafält.

Lägg till leveransanteckningar, meddelanden eller tvättanvisningar.
Sant eller falskt Skapar en kryssruta för att välja om ett villkor är sant eller falskt. Lägg till huruvida ett alternativ är tillgängligt, till exempel om en artikel kan ha en gravering.
JSON Stöder obearbetade JSON-data för avancerade användningsfall när du behöver en strukturerad datakälla. Lägg till en tabell med specifikationer som har olika kolumner för varje produkt, till exempel tabeller med ingredienser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis