Innehållstyper och värden för metafält

Varje typ av metafält accepterar en rad värden som stöds för olika användningsfall. Se tabellen över vanliga innehållstyper för metafält för information om följande:

 • värden som stöds för varje typ av metafält
 • exempel på användningsfall för varje typ av metafält
 • om innehållstypen kan användas som en metafältlista

Se utvecklardokumentationen för metafält för mer information.

Vanliga typer av metafältinnehåll
Innehållstyp Beskrivning Exempel
Färg Stöder RGB-värden i formatet #RRGGBB.

Färgfält kan användas i en lista med värden.

Spara en produkts färg och ställ sedan in produktsidans bakgrund till samma färg.
Datum Stöder datumvärden i ISO 8601-format, utan tidszon.

Datumfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till produktens förfallodatum, orderleveransdatum eller kundens födelsedatum.
Datum och tid Stöder datumvärden i ISO 8601-format och tidsvärden i UTC-tid.

Datum- och tidsfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till datum för lanseringsevenemang eller datum för produktsläpp.
Dimension Stöder både heltal och decimalvärden. Måttenheten använder antingen metriska eller brittiska måttenheter.

Dimensionsfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till lådhöjder eller produktlängder, till exempel längden på en halsduk.
Vikt Stöder både heltal och decimalvärden. Vikten använder antingen metriska eller brittiska måttenheter.

Viktfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till vikten för en produkt eller ingrediens, till exempel gram av socker.
Volym Stöder både heltal och decimalvärden. Volymen använder antingen metriska eller brittiska måttenheter.

Volymfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till volymkapaciteten för en vattenflaska.
Nummer

Stöder antingen heltal eller decimala värden, beroende på hur du konfigurerar din definition. Både heltal och decimaler kan användas i en lista med värden.

 • Heltalsvärden kan vara i intervallet -4,611,686,018,427,387,904 till 4,611,686,018,427,387,903.
 • Decimalvärden kan vara i intervallet +/-9999999999999,999999999, med upp till 13 siffror före decimalen och upp till 9 siffror efter.

Ett metafält för heltal kan användas för att lägga till ett sidantal för böcker.

Ett metafält för decimaler kan användas för att lägga till en karatvikt för smycken.

Betyg Stöder decimalvärden längs en given skala, beroende på hur du konfigurerar din definition.

Betygsfält kan användas i en lista med värden.

Lägg till publikpoäng eller stjärnklassificering för en produkt.
Produktreferens Stöder länkning till en enda eller flera produkter i en metafältlista. Lagra och visa utvalda produkter på produktsidor eller produktseriesida i din webbutik.
Referens till produktvariant Stöder länkning till en enda produktvariant. Lagra och visa andra klädartiklar i samma färg på produktsidor i din webbutik.
Filreferens

Stöder uppladdning av en enda fil i en av följande filtyper:

 • Bilder
  • Bilder måste vara mindre än 20 MB. Godkända format: JPEG, PNG, WEBP, HEIC och GIF.
 • Videor
  • Videor måste vara mindre än 1 GB och mindre än tio minuter långa. Godkända format: MOV och MP4.
 • alla filtyper
  • Allmänna filer måste vara mindre än 20 MB.

Bilder och videor kan visas i din webbshop eller användas som en nedladdningsbar resurs. Allmänna filer är endast avsedda för nedladdning.

Se krav för filformat för filtyper som stöds.

Lägg till en PDF-fil för monteringsanvisningar.
Sidreferens Låter dig länka till en befintlig sida. Stöder länkning till en eller flera sidor i en metafältlista. Infoga din policysida eller en detaljerad skötselguide för produkter i din webbshop.
Kategorireferens Låter dig länka till en befintlig kategori. Stöder länkning till en enda eller flera kategorier i en metafältlista. Inkludera en kategori "Slutför looken" för modeprodukter i din webbshop.
URL Stöder URL:er för HTTP, HTTPS och mailto:. Du kan begränsa URL:er till specifika domäner när du skapar din definition för metafält.

URL-fält kan användas i en lista med värden.

Lägg till en länk till bokrecensioner eller produktvideor som finns på en specifik webbplats.
Text

Stöder oformaterad text i fält med enkel rad eller flera rader. Fält med flera rader kan innehålla radbrytningar.

Fält för enkel- och flerradstext kan användas i en lista med värden.

Du kan begränsa fält med en rad till förinställda alternativ som du anger när du skapar din definition för metafält.

Lägg till leveransanteckningar, meddelanden eller tvättanvisningar.
Sant eller falskt Skapar en kryssruta för att välja om ett villkor är sant eller falskt. Lägg till huruvida ett alternativ är tillgängligt, till exempel om en artikel kan ha en gravering.
JSON Stöder obearbetade JSON-data för avancerade användningsfall när du behöver en strukturerad datakälla. Lägg till en tabell med specifikationer som har olika kolumner för varje produkt, till exempel tabeller med ingredienser.
Pengar Stöder både heltal och decimaler. Valutakoden måste matcha butiksvalutan. Spåra uppgifter om produktkostnader, till exempel distributörskostnader eller kostnader för frakt till lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis