Migrera metafält till en definition

Om du vill lägga till valideringsregler till en befintlig uppsättning av metafält kan du migrera dina metafält till en definition. När du skapar en anpassad definition för befintliga uppsättningar av metafält hindrar valideringsreglerna som du anger dig eller dina appar från att lägga till ogiltiga värden.

Du migrerar dina metafält genom att skapa en anpassad definition för en uppsättning av metafält med en viss namnrymd och nyckel. När du har skapat en definition, om några värden för dina befintliga metafält inte matchar din definition, måste du åtgärda dina metafältvärden.

Du kan bara lägga till definitioner för uppsättningar av metafält som har en namnrymd och nyckel med rätt format. Om din namnrymd och nyckel innehåller specialtecken kan du inte migrera den uppsättningen av metafält till en definition.

Skapa en definition för uppsättningar av metafält som ännu inte har en definition

 1. Från Shopify-administratören, gå till Inställningar > Metafält.
 2. I avsnittet Hantera metafält väljer du den kategori som innehåller det metafält som du vill redigera.
 3. På sidan Definitioner för metafält väljer du den namnrymd och nyckel som du vill skapa en definition för.
 4. Ange följande information för din definition för metafält:

  1. Ange ett namn för din definition i fältet Namn.
  2. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metafält.
 5. Klicka på Välj innehållstyp och välj sedan den innehållstyp som bäst matchar dina metafältvärden från rullgardinsmenyn.

 6. Konfigurera innehållstyp och bekräftelseinformation:

  1. Om innehållstypen har ytterligare konfigurationsalternativ väljer du rätt alternativ för ditt metafält. Till exempel typ av mått.
  2. Konfigurera Ytterligare regler för din definition i avsnittet Validering.
  3. Om innehållstypen har ett Standard-avsnitt väljer du en standardenhet.
 7. Klicka på Spara.

 8. Granska valideringsresultaten och klicka sedan på Spara och fortsätt.

Om några metafältvärden inte matchar din nya definition måste du åtgärda dina metafältvärden. När du har sparat din definition omdirigeras du automatiskt till massredigeraren för att granska och åtgärda eventuella valideringsfel.

Nästa steg

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du göra följande:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis