Importera CSV-filer med Store Importer-appen

Om du migrerar till Shopify från en befintlig Shopify-butik eller en av plattformarna som stöds av Store Importer-appen, kan du använda Store Importer-appen för att importera dina produkt-, kund- och lagerdata.

Överväganden

 • Importprocessen skapar inte distributionstjänster. En distributionstjänst måste finnas i din butik innan du importerar. Om importen innehåller en distributionstjänst som saknas så skapas en produkt med den manuella distributionstjänsten. Ett meddelande med denna information visas på sidan Importöversikt över fel.
 • Även om du kan importera kundkonton kan importprocessen inte migrera kundens lösenord eftersom lösenorden ursprungligen skapades med hjälp av sekretesskydd som är annorlunda från Shopifys. Dina kunder måste bjudas in för att registrera sina konton med hjälp av de e-postadresser som du har importerat.

Flytta från en Shopify-butik till en annan

Om du vill migrera från en Shopify-butik till en annan måste du först exportera dina produkt-, kund- och lagerdata till CSV-filer och sedan importera dessa data med hjälp av Store Importer-appen.

Steg:

 1. Exportera följande data från din nuvarande Shopify-butik:

 2. Välj Shopify från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 3. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Du kan välja fritt antal CSV-filer.

 4. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

OBS! Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattformom den plattform som nämns på sidan Importera butik inte är den plattform du importerar från. Du kan sedan välja Shopify från rullgardinsmenyn.

Flytta från en annan plattform

När du migrerar från en annan plattform till Shopify måste du exportera butiksdata från din nuvarande plattform och sedan lägga den i CSV-filer i ett format som tillhandahålls av Shopify. När datan har korrekt CSV-format kan du importera CSV-filer till din Shopify-butik genom att använda Store Importer-appen.

Steg:

 1. Exportera din butiksdata.

 2. Använd CSV-mallarna för produkter, kunder och lager för att se till att dina data är i det godkända CSV-filformatet.

 3. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

 4. Välj Shopify från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 5. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Du kan välja fritt antal CSV-filer.

 6. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

OBS! Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattformom den plattform som nämns på sidan Importera butik inte är den plattform du importerar från. Du kan sedan välja Shopify från rullgardinsmenyn.

Granska och uppdatera dina importerade data

Om din dataimport lyckades bör du se dina data i din Shopify-admin. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en produkt eller lägger till en kund i Shopify.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar dina data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Historiska ordrar

Ordrar som importerades från din tidigare plattform migreras till din Shopify-butik endast för historiska ändamål. Dessa ordrar ställs in automatiskt till status Arkiverade. Även om du tekniskt kan ta bort dem från arkivet kommer du inte att kunna utföra några funktioner som normalt är reserverade för ordrar som skapats i en Shopify-butik.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om din produktsynlighet var inställd på att döljas i din tidigare butik går din produkt inte att köpa på Shopify. Om du inte vill att en produkt ska döljas ska du göra den tillgänglig för de försäljningskanaler du väljer.

Vissa produkter eller kunder kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt manuellt.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Ett exempel är om du säljer T-shirtar med alternativ för storlek och färg. Om en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Presentkort

Presentkortsprodukter importeras inte och måste skapas manuellt.

Vissa lagerposter kunde inte importeras

Importprocessen skapar inte platser. Platser måste finnas i din butik innan du importerar. Om din import innehåller en plats som saknas visas ett felmeddelande i importöversikten och lagret importeras för den här platsen.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis