Importera CSV-filer med appen Importera butik

Om du flyttar till en Shopify-butik från en befintlig Shopify-butik eller från en plattform som inte är listad här kan du använda appen Importera butik för att importera din produkt-, kund- och lagerdata.

Överväganden

 • Importprocessen skapar inte distributionstjänster. En distributionstjänst måste finnas i din butik innan du importerar. Om importen innehåller en distributionstjänst som saknas så skapas en produkt med den manuella distributionstjänsten. Ett meddelande med denna information visas på sidan Importöversikt över fel.

Flytta från en Shopify-butik till en annan

Om du vill flytta från en Shopify-butik till en annan måste du först exportera dina produkt-, kund- och lagerdata till CSV-filer och sedan importera dessa data med hjälp av appen Importera butik.

Steg:

 1. Exportera följande data från din nuvarande Shopify-butik: - Produkter

 1. Från Shopify-admin i din nya butik klickar du på Appar > Importera butik. Om du inte ser den här appen måste du installera den.

 2. Slutför ett av följande steg i enlighet med vad du ser på sidan:

- Klicka på Kom igång. - Under Välj din plattformväljer du Shopify.

 1. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp fileroch välj de exporterade filerna. Med Importera butik-appen kan du lägga till flera filer så att du kan lägga till alla dina CSV-filer samtidigt.

  Uppladdade CSV-filer har validerats och är redo att importeras

 2. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Flytta från en annan plattform

När du flyttar till Shopify från en annan plattform måste du först exportera butiksdata från din nuvarande plattform och lägga till den i CSV-filer i ett format som tillhandahålls av Shopify. Då kan du importera dessa data med hjälp av appen Importera butik.

Steg:

 1. Exportera din butiksdata.

 2. Använd CSV-mallarna för produkter, kunder och lager för att se till att din data är i det acceptabla CSV-filformatet.

 3. Från Shopify-admin i din nya butik klickar du på Appar > Importera butik. Om du inte ser den här appen måste du installera den.

 4. Slutför ett av följande steg i enlighet med vad du ser på sidan:

- Klicka på Kom igång. - Under Välj din plattformväljer du Shopify.

 1. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp fileroch välj de exporterade filerna. Med Importera butik-appen kan du lägga till flera filer så att du kan lägga till alla dina CSV-filer samtidigt.

  Uppladdade CSV-filer har validerats och är redo att importeras

 2. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Granska och uppdatera dina importerade data

Om din dataimport lyckades bör du se din data i din Shopify-admin. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en produkt eller lägger till en kund i Shopify.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar dina data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Om några av dina produkter eller kunder importerades med ändringar ser du specifika meddelanden i avsnitten PRODUKTER ATT GRANSKA eller KUNDER ATT GRANSKA i importöversikten. Du kan redigera dina produkter och kunder manuellt genom att klicka på Visa produkter eller Visa kunder intill dessa meddelanden.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om din produktvy var inställd på dold i din tidigare butik är din produkt inte tillgänglig för att köpas på Shopify. Om du inte vill att en produkt ska döljas ska du göra den tillgänglig för de försäljningskanaler du väljer.

Vissa produkter eller kunder kunde inte importeras

Du kanske märker att vissa av dina produkter eller kunder inte gick att importera. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt eller lägga till en kund manuellt.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten manuellt. Om du till exempel säljer T-shirts med alternativ för storlek och färg och en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Presentkort

Presentkortsprodukter importeras inte och måste skapas manuellt.

Vissa lagerposter kunde inte importeras

Lagerimporten fungerar endast för butiker med flera platser aktiverade. Importprocessen skapar inte platser. Platser måste finnas i din butik innan du importerar. Om importen innehåller en saknad plats visas ett felmeddelande i importöversikten och lagret importeras för den här platsen.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras om en matchande kund finns på importen, så att inga data om kunden i Shopify går förlorad. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan med telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

  • Statusar om skattebefrielse och marknadsföringsprenumeration skrivs över.
  • Taggar, adresser och anteckningar från importen läggs till.
  • Om fälten förnamn, efternamn eller telefonnummer är tomma i den befintliga posten men ingår i den importerade kundposten kommer de att läggas till.
 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller produkter kommer den här importen hoppa över import av matchande produkter. Du kommer att se listan över produkter som hoppats över i importöversikten efter att importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga varor kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import och måste vänta på att data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

Knappen Radera import på sidan Import slutförd

 1. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis