Flytta från Big Cartel till Shopify

Shopifys app Importera butik gör det möjligt för dig att flytta din order- och kunddata från Big Cartel till Shopify. Men innan du kan importera din data till Shopify måste du exportera den från Big Cartel.

Steg 1: Exportera dina butiksdata från Big Cartel

Det första steget i butiksförflyttning är att exportera din data från Big Cartel. När din export är klar har CSV-filer sparats på din dator som du kan använda för att importera din data till Shopify.

Exportera din order- och kunddata från Big Cartel

Steg:

 1. Från din kontrollpanel på Big Cartel går du till Order > Levererad.
 2. Klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller din data sparas på din dator.

Du kan följa stegen ovan för att ladda ner dina ej levererade ordrar också.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du har exporterat dina beställningar och kunder från Big Cartel till CSV-filer kan du ladda ner din produktdata och sedan importera din data till Shopify. Du måste ha Shopifys app Importera butik installerad för att börja.

Steg:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Appar > Importera butik.

 2. Utför följande steg för att ladda ner din produktdata:

  1. Ange webbadressen till din Big Cartel-butik under Ange webbadressen till din Big Cartel-butik för att importera produkter.
   Big Cartel butikswebbadress
  2. Klicka på Ladda ner produkter.

OBS! Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Importera butik inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja Big Cartel från rullgardinsmenyn.

 1. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Med appen Importera butik kan du lägga till flera filer så att du kan lägga till dina CSV-filer samtidigt.

  Filer att exportera från Big Cartel

 2. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades bör du se dina order- och kunduppgifter i din Shopify-admin. Om några av dina kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en kund i Shopify.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar din Big Cartel-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar hittar du detaljerad information om importen på sidan importsammanfattning. Om några av dina order eller kunder ändrades under importen kan du se specifika felmeddelanden i avsnittet KUNDER ATT GRANSKA i importöversikten. Du kan redigera dina kunder manuellt genom att klicka på Visa objekt bredvid dessa meddelanden.

Vissa order eller kunder kunde inte importeras

Du kanske märker att vissa av dina ordrar eller kunder inte gick att importera. Om några av dina kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Endast den senaste kundinmatningen med duplicerade data importeras.

Taggar tillämpad på importerade poster

Shopify Import tillämpar taggar på importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggar tillämpas automatiskt för varje importerad post i följande format: import_<date>_<import_id>. Taggar för eventuella importfel kan variera beroende på din plattform eller typ av fel. Till exempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras om en matchande kund finns på importen, så att inga uppgifter om kunden i Shopify går förlorad. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan med telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

  • Statusar om skattebefrielse och marknadsföringsprenumeration skrivs över.
  • Taggar, adresser och anteckningar från importen läggs till.
  • Om fälten förnamn, efternamn eller telefonnummer är tomma i den befintliga posten men ingår i den importerade kundposten kommer de att läggas till.
 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga varor kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import och måste vänta på att data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

Knappen Radera import på sidan Import slutförd

 1. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis