Migrera från Big Cartel till Shopify

Store Importer-appen kan migrera dina produkt-, order- och kunddata från Big Cartel till Shopify. Du måste exportera dina data från Big Cartel innan du kan importera dem till Shopify.

Steg 1: Exportera dina butiksdata från Big Cartel

Det första steget i butiksförflyttningen är att exportera din data från Big Cartel. När din export är klar laddar din dator ner CSV-filer som innehåller din Big Cartel-data som du kan använda för att importera datan till Shopify.

Steg:

 1. Från din kontrollpanel på Big Cartel går du till Order > Levererad.
 2. Klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller dina data sparas på din dator.

Du kan följa stegen ovan för att ladda ner dina ej levererade ordrar också.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du har exporterat dina ordrar och kunder från Big Cartel till CSV-filer kan du ladda ner din produktdata och sedan importera datan till Shopify.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj Big Cartel från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 3. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer.

 4. Utför följande steg för att ladda ner din produktdata:

 5. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Du kan välja fritt antal CSV-filer.

 6. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Obs! > Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Store Importer inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja Big Cartel från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades finns din order-, kund-och produktdata nu tillgänglig i din Shopify-administratör. Om några av dina kunder inte lyckades importeras kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en kund i Shopify.

OBS! Fel kan uppstå med din CSV-import. Läs mer om lösningar på vanliga fel med CSV-produktimporter.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar din Big Cartel-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Historiska ordrar

Ordrar som importerades från din tidigare plattform migreras till din Shopify-butik endast för historiska ändamål. Dessa ordrar ställs in automatiskt till status Arkiverade. Även om du tekniskt kan ta bort dem från arkivet kommer du inte att kunna utföra några funktioner som normalt är reserverade för ordrar som skapats i en Shopify-butik.

Vissa produkter, kunder eller ordrar kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till produkterna manuellt eller lägga till en kund.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Om två eller fler kunder delar en e-postadress eller ett telefonnummer importeras endast den senast skapade kundposten.

Taggar tillämpad på importerade poster

Appen för Store Importer använder taggar för importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggarna som tillämpas automatiskt för varje importerad post har följande format: import_<date>_<import_id>. Taggformat för eventuella importfel, till exempel en saknad bild eller duplicerad variant, varierar beroende på vilken plattform du importerar från.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis