Migrerar från BigCommerce till Shopify

Store Importer-appen kan migrera dina produkt-, order- och kunddata från BigCommerce till Shopify. Du måste exportera dina data från BigCommerce innan du kan importera dem till Shopify.

Steg 1: Exportera din butiksdata från BigCommerce

Det första steget i butiksförflyttningen är att exportera produkt-, kund- och orderdata från BigCommerce. När din export är klar laddar din dator ner CSV-filer som innehåller din BigCommerce-data som du kan använda för att importera datan till Shopify.

Exportera din produktdata från BigCommerce

När du exporterar dina produkter från din BigCommerce-butik ska du vara noga med att exportera ytterligare produkt- och variantinformation samt att exportera komplett produktdata.

Steg:

 1. Från din kontrollpanel på BigCommerce går du till Produkter > Exportera.
 2. Under Exportera mall och filformat väljer du Standard och klickar sedan på Fortsätt.
 3. I dialogrutan Produkter som visas klickar du på Exportera mina produkter till en CSV-fil och klickar sedan på Stäng. En CSV-fil som innehåller din produktdata sparas på din dator.
 4. Välj Massredigera under Exportera mall och filformat och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Klicka på Exportera mina produkter till en CSV-fil och sedan på Stäng. En andra CSV-fil med ytterligare produktdetaljer och variantdata sparas på din dator.

Exportera din orderinformation från BigCommerce

 1. Från din kontrollpanel på BigCommerce går du till Order > Exportera.
 2. Under Exportera mall och filformat väljer du Standard och klickar sedan på Fortsätt.
 3. Klicka på Exportera mina order till en CSV-fil i dialogrutan Order som visas och klicka sedan på Stäng. En CSV-fil som innehåller din orderdata sparas på din dator.

Exportera dina kunduppgifter från BigCommerce

 1. Gå till Kunder > Exportera från din kontrollpanel i BigCommerce.
 2. Under Exportera mall och filformat väljer du Standard och klickar sedan på Fortsätt.
 3. I dialogrutan Exportera kunder som visas klickar du på Exportera mina kunder till en CSV-fil och klickar sedan på Stäng. En CSV-fil som innehåller dina kunduppgifter sparas på din dator.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du exporterar dina produkter, ordrar och kunder från BigCommerce till CSV-filer kan du importera dessa filer till Shopify.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Appar > Importera butik.

 2. Välj BigCommerce från rullgardinsmenyn på sidan Importera dina uppgifter till Shopify.

 3. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Du kan välja fritt antal CSV-filer. När du importerar produkter måste du lägga till de exporterade filerna för både standardmässiga och massredigerade mallar för att uppgifterna ska importeras korrekt.

 4. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

OBS! Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattformom den plattform som nämns på sidan Importera butik inte är den plattform du importerar från. Du kan sedan välja Bigcommerce från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades är din produkt-, order- och kunddata nu tillgänglig i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter eller kunder inte lyckas importeras kan du lägga till dem manuellt. För mer information, se lägg till en produkt eller lägg till en kund.

OBS! Fel kan uppstå med din CSV-import. Läs mer om lösningar på vanliga fel med CSV-produktimporter.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar din BigCommerce-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Historiska ordrar

Ordrar som importerades från din tidigare plattform migreras till din Shopify-butik endast för historiska ändamål. Dessa ordrar ställs in automatiskt till status Arkiverade. Även om du tekniskt kan ta bort dem från arkivet kommer du inte att kunna utföra några funktioner som normalt är reserverade för ordrar som skapats i en Shopify-butik.

Vissa produkter, kunder eller ordrar kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till produkterna manuellt eller lägga till en kund.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Om två eller fler kunder delar en e-postadress eller ett telefonnummer importeras endast den senast skapade kundposten.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om någon av dina produkter i BigCommerce hade sin produktsynlighet inställd på att döljas när du exporterade dina data så importeras även dessa produkter till Shopify som dolda. Om du inte vill att en produkt ska döljas kan du göra den tillgänglig för de försäljningskanaler du väljer.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Ett exempel är om du säljer T-shirtar med alternativ för storlek och färg. Om en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Importerade produkter har inte längre dimensionsuppgifter

Om dina kunder behöver måtten på din produkt, lägg till dimensionerna direkt i produktbeskrivningen.

Taggar tillämpad på importerade poster

Appen importera butik tillämpar taggar på importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggarna som tillämpas automatiskt för varje importerad post har följande format: import_<date>_<import_id>. Taggformat för eventuella importfel, till exempel en saknad bild eller duplicerad variant, varierar beroende på vilken plattform du importerar från.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

  • Statusar om skattebefrielse och marknadsföringsprenumeration skrivs över.
  • Taggar, adresser och anteckningar från importen läggs till.
  • Om fälten förnamn, efternamn eller telefonnummer är tomma i den befintliga posten men ingår i den importerade kundposten kommer de att läggas till.
 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis