Flytta från Etsy till Shopify

Du kan flytta dina produkter, kunder och orderinformation från Etsy till Shopify. Du måste exportera din data från Etsy innan du kan importera den till Shopify.

Steg 1: Exportera din butiksinformation från Etsy

Det första steget i butiksförflyttningen är att exportera produkt-, kund- och orderdata från Etsy. När din export är klar har du flera CSV-filer sparade på din dator som du kan använda för att importera din data till Shopify.

Exportera din produktdata från Etsy

Steg:

 1. Från kontrollpanelen i Etsy går du till Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Klicka på Ladda ner CSV under Nuvarande försäljningslistningar. En CSV-fil som innehåller din produktdata sparas på din dator.

Exportera din kund- och orderdata från Etsy

OBS! Om du har några väntande beställningar måste du stänga dem innan du flyttar dina beställningar till Shopify. Om du importerar väntande beställningar behandlas de som slutförda beställningar.

Steg:

 1. Från kontrollpanelen i Etsy går du till Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Under Order väljer du Order som den typ av CSV-fil du vill ladda ner.
 3. Välj en Månad och ett År. Om du vill ladda ner data för ett helt år väljer du året. Om du har orderdata som sträcker sig över flera år laddar du ner filerna för varje år och importerar dem till Shopify tillsammans.
 4. Klicka på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller din kund- och orderdata sparas på din dator.

Exportera dina orderartiklar från Etsy

Steg:

 1. Gå till Butikshanteraren från din kontrollpanel på Etsy och klicka sedan på Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Under Orderväljer du Ordervaror som den typ av CSV-fil du vill ladda ner.
 3. Välj en Månad och ett År. Om du vill ladda ner data för ett helt år väljer du året. Om du har orderartiklar som sträcker sig över flera år laddar du ner filerna för varje år och importerar dem till Shopify tillsammans.
 4. Klicka på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller dina orderartiklar sparas på din dator.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du har exporterat dina produkter, kunder, order och orderartiklar från Etsy till CSV-filer kan du importera dessa filer till Shopify. Du måste ha Shopifys app Importera butik installerad för att börja.

Steg:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Appar > Importera butik.

 2. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp fileroch välj de exporterade filerna. Med appen Importera butik kan du lägga till flera filer så att du kan lägga till dina CSV-filer samtidigt. När du importerar order måste du lägga till de exporterade filerna för både order och orderartiklar för att datan ska importeras korrekt.

 3. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

OBS! Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om den plattform som nämns på sidan Importera butik inte är den plattform du importerar från. Du kan sedan välja Etsy från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades bör du se din produkt-, kund- och orderdata i din Shopify-admin. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en produkt eller lägger till en kund i Shopify.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar din Etsy-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar hittar du detaljerad information om importen på sidan importsammanfattning. Om några av dina produkter eller kunder ändrades under importen kan du se specifika felmeddelanden i avsnittet Produkter att granska i importöversikten. Du kan redigera dina produkter och kunder manuellt genom att klicka på Visa objekt bredvid dessa meddelanden.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om din produktvy var inställd på dold i Etsy är din produkt inte tillgänglig för att köpas på Shopify. Om du inte vill att en produkt ska döljas ska du göra den tillgänglig för de försäljningskanaler du väljer.

Importerade produkter har inte längre dimensionsuppgifter

Om dina kunder behöver måtten på din produkt, lägg till dimensionerna direkt i produktbeskrivningen.

Vissa produkter, kunder eller ordrar kunde inte importeras

Du kanske märker att vissa av dina produkter, kunder eller ordrar inte gick att importera. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt eller lägga till en kund manuellt.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Endast den senaste kundinmatningen med duplicerade data importeras.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Om du till exempel säljer T-shirts med alternativ för storlek och färg och en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Taggar tillämpad på importerade poster

Shopify Import tillämpar taggar på importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggar tillämpas automatiskt för varje importerad post i följande format: import_<date>_<import_id>. Taggar för eventuella importfel kan variera beroende på din plattform eller typ av fel. Till exempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras om en matchande kund finns på importen, så att inga uppgifter om kunden i Shopify går förlorad. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan med telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

  • Statusar om skattebefrielse och marknadsföringsprenumeration skrivs över.
  • Taggar, adresser och anteckningar från importen läggs till.
  • Om fälten förnamn, efternamn eller telefonnummer är tomma i den befintliga posten men ingår i den importerade kundposten kommer de att läggas till.
 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga varor kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import och måste vänta på att data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

Knappen Radera import på sidan Import slutförd

 1. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis