Migrerar från Etsy till Shopify

Du kan flytta dina produkter, kunder och orderinformation från Etsy till Shopify. Du måste exportera din data från Etsy innan du kan importera den till Shopify.

Steg 1: Exportera din butiksinformation från Etsy

Det första steget i butiksmigreringen är att exportera produkt-, kund- och orderdata från Etsy. När din export är klar laddar din dator ner CSV-filer med Etsy-data som du kan använda för att importera data till Shopify.

Exportera din produktdata från Etsy

 1. Från kontrollpanelen i Etsy går du till Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Klicka på Ladda ner CSV under Nuvarande försäljningslistningar. En CSV-fil som innehåller din produktdata sparas på din dator.

Exportera din kund- och orderdata från Etsy

OBS! Om du har några väntande beställningar måste du stänga dem innan du flyttar dina beställningar till Shopify. Om du importerar väntande beställningar behandlas de som slutförda beställningar.

 1. Från kontrollpanelen i Etsy går du till Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Under Order väljer du Order som den typ av CSV-fil du vill ladda ner.
 3. Välj en Månad och ett År. Om du vill ladda ner data för ett helt år väljer du året. Om du har orderdata som sträcker sig över flera år laddar du ner filerna för varje år och importerar dem till Shopify tillsammans.
 4. Klicka på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller din kund- och orderdata sparas på din dator.

Exportera dina orderartiklar från Etsy

 1. Gå till Butikshanteraren från din kontrollpanel på Etsy och klicka sedan på Inställningar > Alternativ > Ladda ner data.
 2. Under Orderväljer du Ordervaror som den typ av CSV-fil du vill ladda ner.
 3. Välj en Månad och ett År. Om du vill ladda ner data för ett helt år väljer du året. Om du har orderartiklar som sträcker sig över flera år laddar du ner filerna för varje år och importerar dem till Shopify tillsammans.
 4. Klicka på Ladda ner CSV. En CSV-fil som innehåller dina orderartiklar sparas på din dator.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du har exporterat dina produkter, kunder, ordrar och orderartiklar från Etsy till CSV-filer kan du importera dessa filer till Shopify. Om du vill importera ordrar måste du lägga till filer för både ordrar och orderartiklar för att importen ska fungera.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj Etsy från rullgardinsmenyn på Importera dina uppgifter till Shopify-sidan.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj de exporterade filerna i avsnittet Ladda upp filer.

 4. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

 5. Klicka på Lägg till fil och välj de exporterade filerna under Ladda upp filer.

 6. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Obs: > Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Store Importer inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja Etsy från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades bör du se dina produkt-, kund- och orderdata i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Läs om hur du lägger till en produkt eller lägger till en kund i Shopify.

OBS! Fel kan uppstå med din CSV-import. Läs mer om lösningar på vanliga fel med CSV-produktimporter.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar din Etsy-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Historiska ordrar

Ordrar som importerades från din tidigare plattform migreras till din Shopify-butik endast för historiska ändamål. Dessa ordrar ställs in automatiskt till status Arkiverade. Även om du tekniskt kan ta bort dem från arkivet kommer du inte att kunna utföra några funktioner som normalt är reserverade för ordrar som skapats i en Shopify-butik.

Vissa produkter, kunder eller ordrar kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till produkterna manuellt eller lägga till en kund.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Om två eller fler kunder delar en e-postadress eller ett telefonnummer importeras endast den senast skapade kundposten.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om någon av dina produkter i Etsy hade sin produktsynlighet inställd på att döljas när du exporterade dina data så importeras även dessa produkter till Shopify som dolda. Om du inte vill att en produkt ska döljas ska du göra den tillgänglig för de försäljningskanaler du väljer.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Ett exempel är om du säljer T-shirtar med alternativ för storlek och färg. Om en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Importerade produkter har inte längre dimensionsuppgifter

Om dina kunder behöver måtten på din produkt, lägg till dimensionerna direkt i produktbeskrivningen.

Taggar tillämpad på importerade poster

Appen för Store Importer använder taggar för importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggarna som tillämpas automatiskt för varje importerad post har följande format: import_<date>_<import_id>. Taggformat för eventuella importfel, till exempel en saknad bild eller duplicerad variant, varierar beroende på vilken plattform du importerar från.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis