Förflyttning från Lightspeed till Shopify

Om du använder Lightspeed Retail eller Lightspeed eCommerce kan du migrera dina produkter till Shopify. Du måste installera din eCom-butik och exportera dina data från Lightspeed och sedan kan du importera den till Shopify med hjälp av Store Importer-appen.

Steg 1: Exportera din butiksdata från Lightspeed

Det första steget för att migrera din Lightspeed-butik till Shopify är att exportera butiksdata från Lightspeed i CSV-format. Det finns fyra separata CSV-filer som du kan exportera:

Se till att du har installerat Lightspeed eCom innan du börjar exportera.

Exportera produktdata från Lightspeed eCommerce

Du kan ladda ner produktinformation såsom produktvarianter, titel, beskrivning, bilder, pris, produktserier och taggar med CSV-filen för Lightspeed eCommerce-produkter.

Steg:

 1. Logga in på ditt Lightspeed eCommerce-konto.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. Klicka på Verktyg i sidofältet och sedan på Exporter.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Klicka på Lägg till export på sidan Exporter.

 4. Välj Produkter i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Exportera.

 5. På sidan Exporter klickar du på Ladda ner bredvid exporten Lager.

 6. Spara CSV-filen för Lightspeed eCommerce-produkter på din dator när du uppmanas till det.

Exportera kunddata online från Lightspeed eCommerce

Du kan ladda ner information för dina onlinekunder såsom kundnamn, e-postadress och adress med CSV-filen för Lightspeed eCommerce-kunder.

Steg:

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Exporter i sidofältet för Lightspeed eCommerce.

 2. Klicka på Lägg till export på sidan Exporter.

 3. Välj Kunder i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Exportera.

 4. På sidan Exporter klickar du på Ladda ner bredvid exporten Kunder.

 5. Spara CSV-filen för Lightspeed eCommerce-kunder på din dator när du uppmanas till det.

Exportera streckkods- och lagerdata från Lightspeed Retail POS

Du kan ladda ner ytterligare produktdata, till exempel streckkoder för Lightspeed-produkter, produktserier och produktlager (inklusive lager på flera platser) med CSV-filen för Lightspeed Retail POS-artiklar.

Om du inte behöver streckkods- eller lagerdata kan du hoppa över den här filexporten.

Steg:

 1. Logga in på ditt Lightspeed Retail POS-konto.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. Klicka på Lager i sidofältet och klicka sedan på Artikelsökning.

 3. Om du har flera platser ska du se till att du hämtar lagerförteckning för alla dina platser. Klicka på Avancerat i sökverktygsfältet. Markera kryssrutan Visa alla platser. Välj Alla butiker i rullgardinsmenyn Butiker.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Klicka på Sök. Lagerförteckning för alla dina platser visas i artikellistan.

 5. Klicka på Exportera

 6. Spara CSV-filen för Lightspeed Retail POS-artiklar på din dator när du uppmanas till det.

Exportera kunddata för detaljhandel från Lightspeed Retail POS

Du kan ladda ner information för dina detaljhandels- och omnichannel-kunder, såsom kundnamn, e-postadress och adress med CSV-filen för Lightspeed Retail POS-kunder.

Steg:

 1. Klicka på Kunder och välj sedan Kunder från de tillgängliga alternativen i sidofältet för Lightspeed Retail POS.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Klicka på Exportera

 3. Spara CSV-filen för Lightspeed Retail POS-kunder på din dator när du uppmanas till det.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du har exporterat produktdatan från Lightspeed måste du importera dina CSV-filer till Shopify.

En import som innehåller CSV-filen för Lightspeed Retail POS-artiklar måste också innehålla CSV-filen för Lightspeed eCommerce-produkter. CSV-filen för Lightspeed eCommerce-produkter innehåller obligatorisk information om produktvarianter och måste ingå i din dataimport.

Store Importer-appen stöder import av produkter, lager och kunddata från Lightspeed, men du kan inte importera historiska ordrar. Om du har både webbutikskanalen och Point of sale-kanalen installerad för din Shopify-butik är produkterna som du importerar tillgängliga för båda kanalerna.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj Lightspeed i rullgardinsmenyn på sidan Store Importer.

Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Store Importer inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja Lightspeed från rullgardinsmenyn.

 1. Om du vill ladda upp dina filer klickar du på Lägg till fil och väljer sedan dina filer eller drar och släpper dina filer i området Lägg till fil.

 2. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Kända begränsningar för Lightspeed-produktdata

Följande kolumner visas i de exporterade CSV-filerna från Lightspeed men importeras inte till Shopify eftersom den standardmässiga datamodellen inte kan stödja dem:

 • UPC
 • EAN
 • Tillverkar-SKU
 • Säljare/leverantör
 • Säsong
 • Avdelning
 • MSRP
 • Skatteklass
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Volym
 • Colli
 • Storlek X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • Anpassade fält

Om du vill lagra dessa data i Shopify måste du skapa metafält för din butik och lägga till värdena i metafälten manuellt.

Bilder av produktvarianter kartläggs till moderprodukten.

Lightspeed-kategorier och underkategorier importeras som enskilda produktserier.

Kända begränsningar för Lightspeed-kunddata

Följande kolumner visas i de exporterade CSV-filerna från Lightspeed, men importeras inte till Shopify:

 • Kundtyp
 • Rabatt
 • Födelsedatum (DOB)
 • Titel
 • Skapad den
 • Flera telefonnummer (hem, arbete, fax, personsökare, mobil)
 • Webbplats
 • E-post2

Trots att Lightspeed låter handlare skapa anpassade fält för kundprofiler stöds dessa inte i Shopifys datamodell. Om du vill lagra datan i Shopify måste du installera en lojalitetsapp som stöder dessa extra fält.

Kunder som bara har ett listat företag och ingen annan kontaktinformation importeras med sitt företagsnamn som sitt förnamn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades är dina produkt- och kunddata tillgängliga i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt.

Valutan för produktpriserna bestäms av Shopify-butikens valuta.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör granskar du dina produkt-, lager- och kunddata för att verifiera att alla data har importerats.

 2. Om viss data inte importerades kan du lägga till produkter som saknas eller kundposter som saknas manuellt.

Felsökning av dataimportfel

Granska lösningar på vanliga importproblem med produkt-CSV om du stöter på fel när du importerar dina data med CSV-filen.

Granska följande lösningar om du märker att dina data inte importerades som förväntat.

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Vissa produkter eller kundposter kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt eller lägga till en kund.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Om två eller fler kunder delar en e-postadress eller ett telefonnummer importeras endast den senast skapade kundposten.

Begränsningar för skapande av produktvariant

Om din butik har fler än 50 000 produktvarianter är du begränsad till att skapa 1 000 produktvarianter per dag.

Lager på flera platser kunde inte importeras

För att importera lager på flera platser måste du först skapa platserna i Shopify. Namnen i Shopify måste matcha namnen i Lightspeed exakt. Du kan hitta namnen på deras platser i kolumnrubrikerna i CSV-filen för Retail POS-artiklar mellan kolumnerna Qty och Price.

Om du försöker importera lager på flera platser innan platserna har skapats i Shopify kommer lagret inte att importeras.

Streckkoder är inställda till Lightspeeds 13-siffriga streckkoder

Store Importer-appen ställer in produkt- och variantstreckkoder till den 13-siffriga tryckta streckkoden (baserat på system-ID). Om du använder 8-siffriga tryckta streckkoder eller andra streckkoder (UPC/EAN/SKU) som din skanningsbara streckkod, måste du ange dessa data manuellt. För att kunna göra detta importerar du först dina produktdata med Store Importer-appen och sedan kan du massredigera streckkodsfältet för att ange rätt streckkodsdata manuellt.

Produktvarianter med exakt samma namn importeras men deras streckkoder/lager importeras inte

Om det finns duplicerade produkter kan streckkoderna och lagret inte matchas med produktvarianterna. Produktvarianterna importeras och flaggas under importen. Du måste lägga till streckkoder och lager för dessa varianter manuellt.

Produktvarianter med variabelpriser på försäljningskanaler importeras med ett pris på 0

Shopify stöder inte prissättning per försäljningskanal. Produkter med variabelprissättning importeras, men produkten förblir opublicerad och är inte tillgänglig för försäljning i någon försäljningskanal. Påverkade produkter flaggas med ett felmeddelande i Store Importer-appen. För att ändra priser och tillgänglighet klickar du på länken som tillhandahålls för att komma åt produkten. Om du har många fel för variabelpriser kanske du vill använda massredigeraren eller allmän produkt-CSV för att göra flera ändringar på samma gång.

Duplicerade kunder

I Shopify kan kunder inte dela samma e-postadress eller telefonnummer. Om två eller fler kunder delar samma e-postadress eller telefonnummer importeras endast den senaste kundposten och de andra kunderna hoppas över.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis