Migrerar från PrestaShop till Shopify

Store Importer-appen kan migrera din produkt- och kombinationsdata från Prestashop till Shopify. Du måste exportera din data från PrestaShop innan du kan importera den till Shopify.

Steg 1: Exportera din butiksdata från PrestaShop

Innan du kan importera din befintliga butiksdata måste du först exportera din data från PrestaShop. Shopify tillhandahåller en modul som du kan installera i din Prestashop-butik för att exportera din data. När din export är klar laddar din dator ner en ZIP-fil som innehåller din PrestaShop-data som du kan använda för att importera datan till Shopify.

Obs! Följande steg påverkar inte några data som finns i din PrestaShop-butik.

Steg:

 1. Ladda ner modulens exportfil som ZIP.

 2. Från din Prestashop-admin går du till Moduler > Modulhanteraren och klickar på Ladda upp en modul.

 3. Välj ZIP-filen för att installera modulen i din Prestashop-butik.

 4. Klicka på Konfigurera när modulen är installerad.

 5. Klicka på Exportera på modulens konfigurationssida. En ZIP-fil som innehåller din butiksdata sparas på din dator.

Steg 2: Importera butiksdata till Shopify

När du har exporterat dina butiksdata från PrestaShop måste du importera dina data till Shopify.

Obs! För att slutföra din import måste du ha Shopifys importörsverktyg installerat.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj PrestaShop från rullgardinsmenyn på Importera dina uppgifter till Shopify-sidan.

 3. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj den exporterade filen.

 4. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Obs: > Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Store Importer inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja PrestaShop från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om dataimporten lyckades är dina produktdata tillgängliga i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Du kan lägga till en produkt manuellt efter din dataimport.

OBS! Fel kan uppstå med din CSV-import. Läs mer om lösningar på vanliga fel med CSV-produktimporter.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar dina PrestaShop-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Historiska ordrar

Ordrar som importerades från din tidigare plattform migreras till din Shopify-butik endast för historiska ändamål. Dessa ordrar ställs in automatiskt till status Arkiverade. Även om du tekniskt kan ta bort dem från arkivet kommer du inte att kunna utföra några funktioner som normalt är reserverade för ordrar som skapats i en Shopify-butik.

Vissa produkter kunde inte importeras.

Om några av dina produkter inte importerades kan du lägga till produkter manuellt.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om din produktvy var inställd på att döljas i PrestaShop, är din produkt inte tillgänglig för köp i din butik. Du kan göra dina produkter tillgängliga genom att göra dem tillgängliga för en försäljningskanal.

Digitala produkter importerades men har inte publicerats

Om din produkt är en digital nerladdning så publiceras din produkt inte i din butik. Du måste använda en app för att sälja digitala produkter. Du kan installera appen Digital Downloads för att göra dina produkter tillgängliga i din butik.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Ett exempel är om du säljer T-shirtar med alternativ för storlek och färg. Om en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Tips! Varianter kallas kombinationer i PrestaShop.

Importerade produkter har inte längre dimensionsuppgifter

Om dina kunder behöver måtten på din produkt, lägg till dimensionerna direkt i produktbeskrivningen.

Produkterna är inte längre tillgängliga på flera språk

Om dina produkter måste visas på flera språk måste du använda en app för att översätta produktinformationen. Du kan hitta en app för att översätta dina produkter i Shopifys appbutik.

Taggar tillämpad på importerade poster

Appen för Store Importer använder taggar för importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggarna som tillämpas automatiskt för varje importerad post har följande format: import_<date>_<import_id>. Taggformat för eventuella importfel, till exempel en saknad bild eller duplicerad variant, varierar beroende på vilken plattform du importerar från.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis