Migrera från Square till Shopify

Du kan migrera din produkt, ditt lager och din kunddata från Square till Shopify. Du måste exportera din data från Square innan du kan importera den till Shopify.

Steg 1: Exportera din kunddata från Square

Första steget i butiksmigrering är att exportera produkten, lagret och kunddata från Square. När din export är klar laddar din dator ner två CSV-filer med dina Square-data som du kan använda för att importera dessa data till Shopify.

Steg:

 1. Logga in på ditt Square-konto och gå sedan till dina avancerade inställningar.

 2. Exportera ditt bibliotek i CSV-format för att ladda ner dina produkt- och lagerdata.

 3. Gå till kundsidan och klicka på Importera/Exportera > Exportera kunder > Ladda ner för att ladda ner kunddata.

Steg 2: Importera din butiksdata till Shopify

När du exporterar din produkt, ditt lager och dina kunddata från Square till CSV-filer måste du importera dessa filer till Shopify.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj Square från rullgardinsmenyn på Importera dina uppgifter till Shopify-sidan.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj de exporterade CSV-filerna i avsnittet Ladda upp filer.

 4. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades är dina produkt- och kunddata tillgängliga i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör granskar du dina produkt-, lager- och kunddata för att verifiera att alla data har importerats.

 2. Om viss data inte importerades kan du lägga till produkter som saknas eller kundposter som saknas manuellt.

Felsökning av dataimportfel

Granska lösningar på vanliga importproblem med produkt-CSV om du stöter på fel när du importerar dina data med CSV-filen.

Granska följande lösningar om du märker att dina data inte importerades som förväntat.

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Vissa produkter eller kundposter kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt eller lägga till en kund.

Produktbilder och anpassade attribut importeras inte. Du måste lägga till produktbilder i din Shopify-butik.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Om två eller fler kunder delar en e-postadress eller ett telefonnummer importeras endast den senast skapade kundposten.

Begränsningar för skapande av produktvariant

Om din butik har fler än 50 000 produktvarianter är du begränsad till att skapa 1 000 produktvarianter per dag.

Lager på flera platser kunde inte importeras

För att importera lager på flera platser måste du först skapa platserna i Shopify. Namnen i Shopify måste matcha namnen i Square exakt. Du kan hitta de exakta platsnamnen i den exporterade CSV-filen i kolumnerna som innehåller Current Quantity.

Om du försöker importera lager på flera platser innan platserna har skapats i Shopify kommer lagret inte att importeras.

Produkter med variabelpriser importerades med ett pris på 0

Produkter som har variabelpriser eller priser per plats har ett pris på 0 när de importeras och de är inte tillgängliga i någon av dina försäljningskanaler. Du uppmanas att granska dessa produkter och ställa in produktpriser för var och en av de påverkade produkterna.

## Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis