Migrerar från WooCommerce till Shopify

Du kan använda Store Importer-appen för att migrera dina produkt- och kunddata från WooCommerce till Shopify. Du måste exportera dina data från WooCommerce innan du kan importera dem till Shopify.

Steg 1: Exportera butiksdata från WooCommerce

Innan du importerar din befintliga butiksdata måste du exportera din data från din WooCommerce-butik. När exporten är klar laddar din dator ner en XML-fil med din WooCommerce-data som du kan använda för att importera data till Shopify.

Steg:

 1. Från din WooCommerce-admin klickar du på Verktyg > Export.

 2. Välj Allt innehåll.

 3. Klicka på Ladda ner exportfil.

Steg 2: Importera butiksdata till Shopify

När du har exporterat din butiksdata från WooCommerce måste du importera din data till Shopify.

Obs: Endast XML-filen Allt innehåll är kompatibel med Store Importer-appen. Om du inte har den här filen kan du använda en tredjepartsapp för produktimport eller importera butiksdata manuellt med hjälp av CSV-filer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Appar > Store Importer.

 2. Välj WooCommerce från rullgardinsmenyn på Importera dina uppgifter till Shopify -sidan.

 3. Klicka på Lägg till fil under Ladda upp filer och välj dina exporterade filer. Du kan välja fritt antal CSV-filer. När du importerar produkter måste du lägga till de exporterade filerna för både standardmässiga och massredigerade mallar för att uppgifterna ska importeras korrekt.

 4. Välj din WooCommerce XML-fil som du laddade ner.

 5. Klicka på Fortsätt importera > Importera.

Obs! > Bläddra längst ned på sidan och klicka på Välj en annan plattform om plattformen som nämns på sidan Store Importer inte är din butiks plattform. Du kan sedan välja WooCommerce från rullgardinsmenyn.

Steg 3: Granska och uppdatera dina importerade uppgifter

Om din dataimport lyckades är dina produkt- och kunddata tillgängliga i din Shopify-administratör. Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till dem manuellt. Du kan lägga till en produkt eller lägga till en kund manuellt efter din dataimport.

OBS! Fel kan uppstå med din CSV-import. Läs mer om lösningar på vanliga fel med CSV-produktimporter.

Följande avsnitt beskriver några av de beteenden som du kan se när du importerar WooCommerce-data till Shopify:

Importen genomfördes med ändringar

När importen är klar visas information om importen på sidan Importöversikt. Granska meddelandena i granskningsavsnittet i importöversikten för att se eventuella fel. Du kan redigera din importerade information manuellt genom att klicka på Visa artiklar bredvid dessa meddelanden.

Vissa produkter eller kunder kunde inte importeras

Om några av dina produkter eller kunder inte importerades kan du lägga till en produkt eller lägga till en kund manuellt.

Kunder med samma e-postadress eller telefonnummer hoppas över under en import. Endast den senaste kundinmatningen med duplicerade data importeras.

Vissa produkter kunde inte importeras

Om någon av dina produkter är paketerade på WooCommerce, måste du lägga till dessa produkter manuellt i Shopify. Du måste använda en app för att sälja digitala produkter. Du kan installera en produktpaket-app från Shopify App Store.

Produkter importerades men har inte publicerats

Om någon av dina produkter var inställda på att döljas i WooCommerce när du exporterade dina data importeras även dessa produkter till Shopify som dolda. Du kan göra dina produkter tillgängliga genom att göra dem tillgängliga för en försäljningskanal.

Produktvarianter importerades inte

Om din produkt har varianter och en av varianterna saknar ett alternativ, importeras inte produkten. Du måste lägga till den här produkten till Shopify manuellt. Ett exempel är om du säljer T-shirtar med alternativ för storlek och färg. Om en av dina varianter inkluderar information om storlek men inte färg, så importeras inte din produkt.

Importerade produkter har inte längre dimensionsuppgifter

Om dina kunder behöver måtten på din produkt, lägg till dimensionerna direkt i produktbeskrivningen.

Digitala produkter importerades men har inte publicerats

Om din produkt är en digital nerladdning så publiceras din produkt inte i din butik. Du måste använda en app för att sälja digitala produkter. Du kan installera appen Digital Downloads för att göra dina produkter tillgängliga i din butik.

Taggar tillämpad på importerade poster

Appen för Store Importer använder taggar för importerade poster. Taggar gör det lättare att hitta de saker du har importerat, granska dem för fel eller göra justeringar.

Taggarna som tillämpas automatiskt för varje importerad post har följande format: import_<date>_<import_id>. Taggformat för eventuella importfel, till exempel en saknad bild eller duplicerad variant, varierar beroende på vilken plattform du importerar från.

Du kan behålla dessa taggar på dina importerade poster, men det kan skapa problem om du använder taggar som en metod för organisation för din butik. Dessa taggar kan till exempel vara synliga för dina kunder i din webbutik. För att undvika detta kan du ta bort dem när du har kontrollerat dina importerade poster för fel.

Importera data ovanpå en befintlig import

Om du tror att du har missat något i din tidigare import kan du importera dina butiksdata igen ovanpå din nuvarande import genom att klicka på Påbörja ny import.

 • Om din Shopify-butik eller tidigare import redan innehåller kunder kommer de att uppdateras. Kunderna matchas först med e-postadress och sedan telefonnummer om ingen matchande e-postadress finns. Om en matchning påträffas uppdateras den befintliga posten enligt följande:

 • Om en import innehåller produkter som redan finns i din Shopify-butik hoppas de matchande produkterna över i importen och importeras inte. En lista över de överhoppade produkterna visas i Importöversikten när importen är klar.

Radera en butiksdataimport

Om du inte är nöjd med en dataimport kan du radera den. Om din dataimport till exempel innehåller många felaktiga artiklar kan det vara bra att ta bort den importen och försöka igen. Du kan bara ta bort din senaste import. Du måste vänta på att dessa data raderas helt innan du startar en ny import.

Steg

 1. Klicka på Radera import på sidan Import slutförd.

 2. Klicka på Radera import i dialogrutan Radera import.

När alla dina importerade filer har raderats klickar du på Starta ny import för att starta en import.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis