Konfigurera den helt nya Amazon-försäljningskanalen

När du börjar introduktionen i Amazons försäljningskanal ser du en checklista för introduktionen. Om du inte ser checklistan måste du ansluta ditt Amazon-konto till Shopify och ställa in valuta.

Obs! Du behöver uppdatera din Amazon-kanal innan du påbörjar introduktionen, annars kommer lager inte synkroniseras och orderlänkar inte aktiveras. Klicka på knappen uppdatera och slutför omedelbart checklistan för introduktion.

Steg

  1. Bekräfta om du har produktlistningar på Amazon:
  2. Välj Skapa Amazon-listningar om du behöver skapa listningar.
  3. Välj Jag har Amazon-listningar om du inte behöver göra det.

  4. Välj SKU-alternativet som bäst beskriver produkterna i din Shopify-butik.

  5. Klicka på Öppna lagerinställningar och välj sedan dina lagerhanteringsinställningar.

  6. Klicka på Spara.

  7. Klicka på Öppna automatiska länkinställningar och välj sedan dina automatiska länkinställningar.

  8. Klicka på Spara.

Dina produkter kommer börja synkroniseras beroende på dina inställningar, när du är klar med konfigureringen. Det kan ta upp till en timme innan denna inledande synkronisering har slutförs.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis