Konfigurera den helt nya Amazon-försäljningskanalen

När du börjar introduktionen i Amazons försäljningskanal ser du en checklista för introduktionen. Om du inte ser checklistan måste du ansluta ditt Amazon-konto till Shopify och ställa in valuta.

Obs! Du måste uppdatera din Amazonkanal innan du påbörjar onboarding, annars kommer lager inte synkroniseras och orderlänkar kommer inte aktiveras. Klicka på knappen Uppdatera och slutför omedelbart checklistan för onboarding.

Steg

  1. Bekräfta om du har produktlistningar på Amazon:
  2. Välj Skapa Amazon-listningar om du behöver skapa listningar.
  3. Välj Jag har Amazon-listningar om du inte behöver göra det.

  4. Välj SKU-alternativet som bäst beskriver produkterna i din Shopify-butik.

  5. Klicka på Öppna lagerinställningar och välj sedan dina lagerhanteringsinställningar.

  6. Klicka på Spara.

  7. Klicka på Öppna automatiska länkinställningar och välj sedan dina automatiska länkinställningar.

  8. Klicka på Spara.

När du har slutfört konfigureringen kommer dina produkter att börja synkroniseras baserat på dina inställningar. Det kan ta upp till en timme innan denna inledande synkronisering slutförs.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis