Hantera Amazon-listningar

Du kan visa eller redigera dina Amazon-listningar och hantera lagerförteckning för dem på Listningssidan i din Shopify-admin.

Visa dina listningar

Listningssidan i din Shopify-admin kan du se dina nuvarande listningar, inklusive aktiva, väntande och avvisade listningar.

När du har skapat en listning skickas den till Amazon för godkännande. De flesta framgångsrika listor godkänns inom några timmar. Om din listning godkänns kommer den att visas på Amazon Marketplace. Du kan se hur en listning ser ut på Amazon genom att klicka på Visa listning.

Du kan se alla listningar som innehåller fel på fliken Fel.

Redigera en lista

Du kan ändra priset för en Amazon-listning, justera tillverkningstiden för en variant, lägga till eller ta bort varianter och justera lagerinställningarna i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Amazon.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Listningar.

 5. Klicka på listningen i Shopifys produktkolumn för att öppna sidan Redigera listning.

 6. Gör valfria ändringar och klicka sedan på Publicera.

Hantera lagerinställningar

Kunder som ser dina listningar och erbjudanden på Amazon ser en tillgänglig lagerkvantitet för varje variant. Du kan använda de inställningar för lagerspårning som du har ställt in för din produktvariant för att synkronisera ditt produktlager på Amazon, eller så kan du hantera den lagerkvantitet manuellt du vill lista på Amazon.

Synkronisera lager med Amazons försäljningskanal

Om du väljer Använd lagerinställningar i Shopify synkroniseras ditt produktlager på Shopify automatiskt med Amazon baserat på produktens lagerpolicy:

 • Shopify spårar denna produkts lager - Shopify uppdaterar automatiskt Amazon-listningen för att matcha produktens lager i Shopify om du inte tillåter kunder att köpa den här produkten när den är slut i lager. Om du tillåter kunder att köpa den här produkten när den är slut i lager kommer lagret på Amazon automatiskt att ställas in till 100. Detta nummer visas inte på Shopify.

 • Shopify spårar inte denna produkts lager - Lagret på Amazon kommer automatiskt att ställas in till 100. Detta nummer kommer inte att visas på Shopify.

Amazon stöder inte produkter med obegränsat eller negativt lagerantal, så 100 fungerar som en platshållare för att se till att de aktuella listningarna visas på Amazon. Lagret som visas på Amazon kan minska när du säljer produkter, men ändras tillbaka till 100 var 10:e minut.

Du kan ändra en produkts lagerpolicy på produktdetaljsidan.

Hantera lager manuellt

Du kan hantera den lagerkvantitet du vill göra tillgänglig på Amazon manuellt. Lagerkvantiteten du ställer in för Amazon påverkar inte ditt Shopify-lager. När en produkt säljs på Amazon minskar dess kvantitet på Amazon och på listningsinformationssidan i Amazons försäljningskanal, men inte på Shopify. Du kan kontrollera kvantiteten när som helst och öka eller minska den säljbara kvantiteten för den produkten.

Steg:

 1. När du skapar eller redigerar en listning ska du se till att Hantera lager manuellt är valt.

 2. Ange den Kvantitet som ska säljas på Amazon.

Radera ett erbjudande eller en listning

Du kan tillfälligt sluta att sälja en produkt på Amazon genom att manuellt ställa in lagerkvantiteten till 0. Detta hindrar Amazon-ordrar för den här produkten utan att radera listningen. Att ta bort en listning är permanent.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Amazon.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Listningar.

 5. Klicka på listningen i Shopifys produktkolumn för att öppna sidan Redigera listning.

 6. Klicka på Radera listning.

 7. Klicka på Radera listning i bekräftelserutan för att permanent radera listan från Amazons försäljningskanal och Amazon Seller Central.

Om du raderar en listning eller ett erbjudande i Amazon Seller Central visas ett fel i Amazons försäljningskanal på Listningssidan. Du kan radera listningen i Amazons försäljningskanal för att ta bort det här felet.

Ta bort länkar till en produkt

Om du vill fortsätta att sälja en länkad produkt på Amazon men inte längre vill synkronisera den med Shopify kan du koppla bort alla varianter från listningen. Du kan inte avlänka endast en variant med den här metoden.

Du kan bara ta bort länkar till produkter som du ursprungligen sålde på Amazon och därefter kopplade till dina Shopify-produkter.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Amazon.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Listningar.

 5. Klicka på listningen i Shopifys produktkolumn för att öppna sidan Redigera listning.

 6. Klicka på Ta bort länk till alla varianter.

 7. Klicka på Ta bort länk till alla varianter i bekräftelserutan för att sluta synkronisera produkten med Shopify. Din produkt kommer fortfarande att vara tillgänglig för försäljning på Amazon.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis