Facebook

Du kan använda Facebook-kanalen för att synkronisera dina produkter med en katalog på Facebook och Instagram, så att du kan sälja på Facebook Shop och Instagram Shopping. Du kan även använda Facebook-kanalen för att skapa marknadsföringsaktiviteter direkt från Shopify.

Om du vill ha mer information om marknadsföring på Facebook, inklusive Facebookannonser, se Marknadsföring på Facebook.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis