Publicera produkter på Facebook genom att använda Facebook Shop

När du har konfigurerat Facebook Shop och Facebook har aktiverat butiksavsnittet på din Facebooksida kan du publicera produktserier på Facebook, skapa specialserier bara för Facebook eller dölja enskilda produkter från att visas på Facebook.

Produkter som du gör tillgängliga för Facebook Shop i Shopify visas i butiksavsnittet på din Facebooksida. Ändringar som du gör i publicerade produkter synkroniseras automatiskt till Facebook. Se till att du granskar Facebooks handelsavtal inklusive handelspolicy som beskriver vilka produkter som inte är tillåtna för försäljning på Facebook innan du börjar sälja på Facebook.

Observera: Även om du kan se dina produkter visas i butiksavsnittet innan Facebook har verifierat din information kommer kunder inte att kunna se dina produkter förrän konfigureringsprocessen är klar.

Du kan även dela dina produkter på Facebook utan att sälja på Facebook.

Obs! Om butiksavsnittet inte visas på din Facebooksida ska du se till att det inte finns några fel på kontosidan för Facebook Shop i Shopify, att din Facebooksida publiceratsoch att din Facebooksida använder butiksmallen. Du kan behöva aktivera butiksavsnittet Facebook.

Produktkrav

För att synas på Facebook måste en produkt uppfylla några krav:

Gör dina produkter tillgängliga för Facebook Shop

Du kan se de produkter som är tillgängliga för Facebook Shop på Facebook Shop > Publicera i Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Lägg till produkt för att lägga till produkter i din butik om du inte har några produkter där. Om du har produkter i din butik men de inte är tillgängliga för Facebook Shop klickar du på Gör produkter tillgängliga för att gå till produktsidan i din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill ska visas på din Facebooksida.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

 4. Markera Facebook Shop i Hantera försäljningskanalens tillgänglighetsdialog och klicka sedan på klar.

 5. Klicka på Spara.

Observera: Facebook formaterar produktbilder för att passa in i en kvadrat. Om dina produktbilder är stående eller liggande beskärs de på Facebook. Du kan beskära dina bilder i fyrkanter om du vill vara säker på att de visas som du vill på Facebook.

Gör dina produktserier tillgängliga för Facebook Shop

Från Shopify-admin kan du se de produktserier som finns tillgängliga i Facebook Shop på sidan Facebook Shop > Publicera. Om du inte har några produktserier kan du göra All products tillgänglig för Facebook Shop så att alla produkter som finns tillgängliga för Facebook Shop visas på Facebook. Du kan även skapa en serie manuellt specifikt för Facebook för att kontrollera vilka produkter som visas på din Facebooksida.

Du kan ha maximalt 50 produktserier tillgängliga på Facebook Shop.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på namnet på den produktserie som du vill visa på Facebook.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på kollektionssidan.

 4. Markera Facebook Shop i Hantera försäljningskanalens tillgänglighetsdialog och klicka sedan på klar.

 5. Klicka på Spara för att spara din ändring i kollektionen.

Upprepa dessa steg för alla andra produktserier som du vill visa på din Facebooksida. Bannern med utvald produktserie på Facebook visar de 10 första produkterna i den produktserie.

Publiceringsstatus för Facebook

Sidan Publicera visar en lista över fel som kan förhindra att en produkt från publiceras på din Facebooksida. Du kan använda den information som anges i kolumnen Problem för att åtgärda eventuella problem med produkten som du försöker publicera på din Facebooksida.

Dölj produkter och produktkollektioner från Facebook

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på namnet på den produktserie eller produkt som du vill dölja från Facebook.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på kollektionssidan eller produktinformationssidan.

 4. Avmarkera Facebook Shop i dialogrutan Hantera försäljningskanalens tillgänglighet och klicka sedan på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Du kan visa dolda produkter på sidan Facebook Shop > Publicera i Shopify.

Dolda kollektioner

När du gör en produktserie tillgänglig för Facebook Shop använder Facebook den för att skapa en ny produktkatalog för butiksavsnittet. När du döljer eller tar bort en produkt i Shopify kan du fortfarande se den på din Facebooksida. I det här fallet visas produkter från produktserien endast för ägaren av Facebooksidan, och kunderna kan inte se dem. Du kan ta bort produkter i Facebook för att ta bort dem från produktkatalogen.

Ändra produktdetaljer

Ändringar av produktdetaljerna i Shopify synkroniseras automatiskt till Facebook. Du kan ändra hur en produkts bild, namn eller pris visas på Facebook genom att redigera produkten i Shopify. Du kommer att se dina ändringar visas på Facebook efter att dina produkter synkroniserat, vilket vanligtvis tar några minuter.

Visa produkterna som delats med Facebook

Du kan se en lista över produkter som är tillgängliga för Facebook samt eventuella produktfel på sidan Facebook Shop > Publicera i Shopify.

 1. Klicka på Publicera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis