Kassa på Instagram och Facebook

När du konfigurerar Facebook-kanalen kan du välja mellan två kassametoder: gå till kassan i din Shopify-butik eller gå till kassan på Facebook och Instagram. Kassa på Facebook och Instagram är finns för närvarande endast tillgänglig för butiker i USA.

Kassa på Facebook och Instagram är en produkt från Facebook, så villkoren för att använda denna kassametod bestäms av Facebook.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis