Synkronisera produkter till Facebook för Kassa på Facebook och Instagram

Produktkatalogen på Facebook-kanalen hanterar alla produkter som är tillgängliga för Instagram, Facebook och Facebook Marketing. Om du gör en produkt tillgänglig för Facebook-kanalen kan den användas i alla dessa funktioner. När du använder Kassa på Facebook och Instagram finns det däremot ytterligare krav för att kunna tagga dina produkter och låta kunder gå till kassan på Facebook och Instagram.

Facebook granskar alla produkter som du gör tillgängliga för Facebook-kanalen. Produkter måste godkännas innan de kan listas. Om du redigerar produktdetaljerna för en produkt som är godkänd av Facebook, granskas och godkänns produkten av Facebook på nytt.

Produktkrav

För att publicera dina Shopify-produkter i en Facebook-katalog och använda kassa i Facebook och Instagram måste produkterna innehålla följande information:

  • Produktbeskrivning
  • Produktbild
  • Googles produktkategorier
  • Produktvillkor

Skatter får inte ingå i priset på produkter som säljs via kassan på Facebook och Instagram.

Produkter måste också godkännas av Facebook och får inte vara begränsade produkter såsom beskrivs i Facebooks handelspolicyer.

Lös produktpubliceringsfel

När du synkroniserar produkter efter att du konfigurerat kassa på Facebook och Instagram kan det bli fel i produktpublicering. Om dina produkter saknar information som Facebook behöver kan du se en varning i avsnittet Produkter på sidan Översikt på Facebook-kanalen. När det finns fel kopplade till en produkt måste du lösa dessa fel innan du kan försöka synkronisera produkten med Facebook-kanalen igen.

Steg:

  1. Från butikens Shopify-administratör går du till Sales channels (försäljningskanaler) > Facebook.

  2. I avsnittet Produkter klickar du på Visa produkter för att öppna massproduktredigeraren. Lär dig hur du använder massproduktredigeraren.

  3. Granska eventuella publiceringsfel för produkter och göra nödvändiga ändringar i produktinformationen.

  4. Klicka på Spara.

Vanliga produktpubliceringsfel

Använd den här referensen för att lösa produktfel som hindrar produkter från att synkroniseras med Facebook.

Vanliga produktpubliceringsfel och deras lösningar
Fel Lösning
Lägg till en produktbild Klicka på platshållarbilden för att ladda upp eller välj en bild för din produkt.
Välj en produktkategori Ange en produktkategori från Google som matchar produkten. Vissa kategorier kräver också ytterligare information, till exempel ålder.
Åtgärda problem med produktvarianter Lägg till information för varje produktvariant, till exempel variantens storlek och färg.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis