Snabbguide för Facebook-kanalen

Med Facebook-kanalen kan du sälja på både Facebook och Instagram samtidigt som du får viktiga insikter om dina annonsresultat och kunder.

Om du vill använda Facebook-kanalen måste din butik använda Basic Shopify-planen eller högre. Innan du kan börja använda Facebook-kanalen måste du skapa en Facebook Business Manager som är kopplad till både företagets Facebook-sida och ett annonskonto som har en administratörsroll för företagshanteraren.

Obs! Om din butik är pausad eller inaktiv men har en webbutik, kan dina kunder inte gå till kassan men du kan installera och konfigurera Facebook-kanalen.

Krav och behörighet

Innan du installerar Facebook-kanalen måste du se till att din butik uppfyller dessa krav.

  • Du måste ha ett Facebook-konto och en webbutik för att kunna installera Facebook-kanalen. Om du inte har ett Facebook-konto innan du installerar försäljningskanalen i din Shopify-administratör kommer du uppmanas att registrera ett konto.
  • Konfigurera en Facebook Business Manager och ditt företags Facebook-sida. Facebook-sidan måste publiceras.
  • En Facebook-företagssida kan endast ägas av en Facebook Business Manager, men du kan vara en administratör på flera Facebook-sidor och komma åt dem alla med en enda Facebook Business Manager. Du måste vara administratör för både den Facebook Business Manager som äger en viss Facebook-sida och för själva Facebook-sidan, för att ansluta ett företag till Facebook-kanalen i Shopify.
  • Om du aldrig har annonserat med ditt personliga annonskonto måste du skapa ett nytt annonskonto inuti företagshanteraren för att skapa Facebook-annonskampanjer.

Facebooks policyer och processer

Alla produkter som säljs på Facebook, Instagram och WhatsApp måste uppfylla Facebook Commerce-policyer. Om du vill annonsera dina produkter måste du också följa Facebooks annonseringspolicyer.

Alla produkter som laddas upp till Facebook-kanalen måste gå igenom Facebooks granskningsprocess. Om din produkt bryter mot Facebooks policyer kan din produkt tas bort från Facebook-kanalen.

För att sälja på Facebook måste du upprätthålla ett bra feedback-betyg. Ditt feedback-betyg bestäms med hjälp av feedback från kunder som gör inköp på Facebook-produkter, inklusive Instagram och Audience Network.

Om ditt företag får dåligt feedback-betyg i ämnen som leveranshastighet, produktkvalitet eller kundtjänst kan annonserna du kör minska i kapacitet.

Om ditt företag får ett stort antal negativa omdömen så kan Facebook visa dina annonser mer sällan på Facebook Commerce-produkter.

Kom igång med Facebook-kanalen

Om du uppfyller behörighetskraven kan du konfigurera Facebook-kanalen.

Det finns tre funktioner som du kan använda för att underlätta ditt företags tillväxt med Facebook-kanalen:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis