Snabbguide för Facebook-kanalen

Med Facebook-kanalen kan du sälja på både Facebook och Instagram samtidigt som du får viktiga insikter om dina annonsresultat och kunder.

Om du vill använda Facebook-kanalen måste din butik använda Basic Shopify-planen eller högre. Innan du kan börja använda Facebook-kanalen måste du skapa en Facebook Business Manager som är kopplad till både företagets Facebook-sida och ett annonskonto som har en administratörsroll för företagshanteraren.

Krav och behörighet

Innan du installerar Facebook-kanalen måste du se till att din butik uppfyller dessa krav.

  • Du måste ha ett Facebook-konto och en webbutik för att kunna installera Facebook-kanalen. Om du inte har ett Facebook-konto innan du installerar försäljningskanalen i din Shopify-administratör kommer du uppmanas att registrera ett konto.
  • Om du vill använda Facebook-kanalen måste din butik använda Basic Shopify-planen eller högre.
  • Installera en Facebook Business Manager som är kopplad till både företagets Facebook-sida och ett annonskonto som har en administratörsroll för företagshanteraren.
  • Om du aldrig har annonserat med ditt personliga annonskonto måste du skapa ett nytt annonskonto inuti företagshanteraren för att skapa Facebook-annonskampanjer.
  • Ditt Facebook-konto måste ha en administratörsroll på Facebook-sidan som du vill lägga till.
  • Facebooksidan måste vara publicerad.
  • Du kan vara administratör på flera Facebook-sidor och komma åt dem alla med en enda Facebook Business Manager. Dock så kan varje Facebook-företagssida endast ägas av en Facebook Business Manager. Du måste vara administratör för både den Facebook Business Manager som äger en viss Facebook-sida och för själva Facebook-sidan för att kunna ansluta den med Facebook-kanalen i Shopify.

Installera den aktuella Facebook-kanalen

Om du inte har Facebook-kanalen, Instagrams försäljningskanal eller Facebook Shop ansluten till din butik måste du installera Facebook-kanalen.

Om du har den aktuella Facebook-kanalen installerad i din butik ska du migrera till den aktuella versionen. När du har installerat den aktuella Facebook-kanalen kan du ställa in följande funktioner: Instagrams försäljningskanal, Facebook Marketing och Facebook Shop.

Facebook-datadelning för annonsering på Facebook och Instagram

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis