Konfigurering av Facebook Shop

Obs! Du kan inte komma åt den kommande Facebook Shops-funktionen genom kanalen Facebook Shop. Efter 19 maj 2020 finns Facebook Shop inte längre tillgängligt för nedladdning från Shopifys appbutik. Butiker som har installerat Facebook Shop kan fortfarande använda den. Nya butiker har funktionen Facebook Shop i den nya Försäljningskanalen på Facebook.

När du konfigurerar Facebook Shop skapar Facebook ett Shop-avsnitt på din Facebooksida som visar dina Shopify-produkter.

Varning! Om du redan har ett butiksavsnitt aktiverat på din Facebooksida kanske du vill skapa en testorder på Facebook innan du konfigurerar Facebook Shop. Om du konfigurerar Facebook Shop tas alla produkter i ett befintligt butiksavsnitt bort och ersätts av de nya Shopify-produkterna.

Översikt av konfigureringsprocessen på Facebooks försäljningskanal

Om du inte har installerat Facebooks försäljningskanal så installerar du kanalen och väljer Facebook Shop som den första funktionen som du vill konfigurera.

Om du har Facebook försäljningskanal installerad och du har aktiverat en annan funktion under konfigureringen så är funktionen Facebook Shop tillgänglig på sidan Overvi (översikt) i Facebooks försäljningskanal.

Om du har konfigurerat Instagram Shopping tidigare så kan du aktivera funktionen Facebook Shop utan att behöva lägga till ytterligare information. Klicka på Activate (aktivera) i avsnittet Facebook Shop på Facebooks försäljningskanals sida Overview (översikt).

Om du tidigare har konfigurerat Facebook Marketing måste du ansluta ett Facebook Commerce Manager-konto till Facebooks försäljningskanal för att aktivera Facebook Shop genom att klicka på Start setup (starta konfiguration) i Facebook Shop-avsnittet på Facebooks försäljningskanals sida Overview (översikt).

Konfigurera försäljningskanalen Facebook Shop

Obs! Dessa steg gäller för Facebook Shop-försäljningskanalen, som inte längre är tillgänglig för installation via Shopifys appbutik. Dessa steg är endast tillämpliga om du redan har Instagram-försäljningskanalen installerad. Om du vill ställa in den aktuella versionen av Facebooks försäljningskanal, se dessa anvisningar för mer information.

 1. Se till att din butik uppfyller kraven för att kunna sälja på Facebook, att du har en Facebooksida för ditt företag och att du förstår Facebooks policyer.
 2. Lägg till Facebook Shop i din Shopify-admin och vänta sedan på att Facebook ska granska din butik.
 3. Publicera produkter och produktserier på Facebook genom att göra dem tillgängliga för Facebook Shop. När du har skapat en produktserie där minst en produkt är tillgänglig på Facebook Shop i Shopify visas butiksavsnittet på din Facebooksida.

Lägg till Facebook Shop

När du har säkerställt att din butik uppfyller kraven kan du lägga till Facebook Shop och ansluta ditt Facebook-konto. Du måste vänta på att Facebook ska granska din butik innan du kan börja sälja via Facebook Shop.

Steg:

 1. Anslut det Facebook-konto du vill ha kopplat till dina produkter:

  1. Gå till Facebook Shop > Konto.
  2. Klicka på Anslut konto.
  3. Om du redan är inloggad på Facebook bekräftar du att du använder ett korrekt Facebook-konto. Ange din inloggningsinformation för Facebook om du inte är inloggad.
  4. Följ anvisningarna i dialogrutan Logga in med Facebook för att låta Shopify ansluta till företagets Facebooksida.
 2. Vänta på att Facebook granskar din butik, vilket kan ta upp till 48 timmar. Du meddelas via e-post och i Shopify när Facebook avslutar granskningsprocessen.

Om din butik inte godkänns kan du kontakta Facebook för mer information. Alla konton, sidor och produkter som är kopplade till Facebook Shop är föremål för godkännande av Facebook.

Obs! Om du vill ändra vilket Facebook-konto som är anslutet till Shopify kan du göra det från Facebook Shopifys kontosida i din Shopify-admin.

Granska Facebooks säljpolicy

Innan du påbörjar försäljning på Facebook ska du se till att du granskar Facebooks Handelsavtal för försäljare.

Ordrar som kunderna gör från din Facebooksida lyder under ditt företags publicerade policyer eftersom betalningar för dessa ordrar behandlas av Shopifys kassa.

Ta bort Facebook Shop-försäljningskanalen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis