Publicera produkter på Facebook-kanalen

När du har ställt in Facebook-kanalen kommer dina Shopify-produkter att börja synkronisera med Facebook. Du kan välja de produkter som du vill göra tillgängliga för kanalen på sidan Produkt eller genom att använda massredigeraren i Facebook-kanalen.

När du gör en produkt tillgänglig för Facebook-kanalen, är den tillgänglig för alla funktioner som du har ställt in i Facebook-kanalen. Eftersom alla funktioner i Facebook-kanalen delar samma produktkatalog, är det inte möjligt att göra en produkt tillgänglig för endast en funktion i Facebook-kanalen om du har ställt in flera funktioner. Om du till exempel har ställt in både Facebook Shop och Instagram Shopping i Facebook-kanalen och du gör en produkt tillgänglig för Facebook-kanalen, är produkten tillgänglig i både Facebook Shop och Instagram Shopping.

Produktserier i Shopify synkroniseras inte med Facebook. Du kan skapa produktserier för Facebook med hjälp av tillgängliga produkter i din Facebook Commerce Manager.

Produktkrav

Om du vill att en produkt ska vara tillgänglig på Facebook måste produkten uppfylla några krav:

Gör dina produkter tillgängliga för Facebook-kanalen

Klicka på Facebook > Översikt > Visa produkter i din Shopify-administratör för att visa de produkter som är tillgängliga för Facebook-kanalen.

Steg:

  1. Klicka på Lägg till produkt för att lägga till produkter i din butik om du inte har några produkter där. Om du har produkter i din butik men de inte är tillgängliga för Facebook Shop klickar du på Gör produkter tillgängliga för att gå till produktsidan i din Shopify-admin.

  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill göra tillgänglig för Facebook-kanalen.

  3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

  4. Markera Facebook i dialogrutan*Hantera försäljningskanalens tillgänglighet* och klicka sedan på Klar.

  5. Klicka på Spara.

Observera: Facebook formaterar produktbilder för att passa in i en kvadrat. Om dina produktbilder är stående eller liggande beskärs de på Facebook. Du kan beskära dina bilder i fyrkanter om du vill vara säker på att de visas som du vill på Facebook.

Facebooks produktstatus

Avsnittet Produktstatus på sidan Översikt visar status för produkter tillgängliga på Facebook-kanalen och indikerar om det finns några fel. Klicka på Visa produkter för en lista över fel. Använd informationen som listats i kolumnen Problem för att fixa eventuella fel med en produkt.

Dölj produkter från Facebook-kanalen

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill dölja från Facebook.

  3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

  4. Avmarkera Facebook i dialogrutan Hantera försäljningskanalens tillgänglighet och klicka sedan på Klar.

  5. Klicka på Spara.

Ändra produktdetaljer

Ändringar av produktdetaljerna i Shopify synkroniseras automatiskt till Facebook. Du kan ändra hur en produkts bild, namn eller pris visas på Facebook genom att redigera produkten i Shopify. Du kommer att se dina ändringar visas på Facebook efter att dina produkter synkroniseras, vilket vanligtvis tar några minuter.

Visa produkterna som delats med Facebook

Om du vill ha en lista över de produkter som finns tillgängliga för Facebook, samt eventuella produktfel, så går du till Facebook-kanalens avsnitt Produktstatus i din Shopify-administratör.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis