Publicera produkter på Facebook genom att använda Facebook Shop

När du har konfigurerat försäljningskanalen Facebook Shop och Facebook har aktiverat avsnittet Shop på din Facebook-sida så kan du publicera produktserier på Facebook.

Om du använder Facebook-kanalen kan du skapa produktserier med hjälp av de produkter som finns tillgängliga i din Facebook Commerce Manager.

Produkter som du gör tillgängliga för Facebook Shop i Shopify visas i Shop-avsnittet på din Facebook-sida. Ändringar som du gör på publicerade produkter synkroniseras automatiskt med Facebook. Se till att du granskar Facebooks handelsavtal för försäljare som innehåller Handelspolicys som beskriver vilka produkter som är förbjudna att sälja på Facebook innan du börjar sälja på Facebook.

Observera: Även om du kan se dina produkter visas i butiksavsnittet innan Facebook har verifierat din information kommer kunder inte att kunna se dina produkter förrän konfigureringsprocessen är klar.

Du kan även dela dina produkter på Facebook utan att sälja på Facebook.

Obs! Om avsnittet Shop inte visas på din Facebook-sida, se till att det inte finns några fel på Facebook-kanalen i Shopify, din Facebook-sida är publicerad och din Facebook-sida använder Shopping-mallen. Du kan behöva aktivera Shop-avsnittet i Facebook.

Produktkrav

För att synas på Facebook måste en produkt uppfylla några krav:

Obs! Om du använder Facebook Shops försäljningskanal så måste även dina produktserier göras tillgängliga för kanalen.

Gör dina produkter tillgängliga för Facebook-kanalen

Du kan se de produkter som är tillgängliga för Facebook Shop genom att klicka på Facebook sales channel (Facebooks försäljningskanal) > Overview (översikt) > View products (visa produkter) i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Klicka på Lägg till produkt för att lägga till produkter i din butik om du inte har några produkter där. Om du har produkter i din butik men de inte är tillgängliga för Facebook Shop klickar du på Gör produkter tillgängliga för att gå till produktsidan i din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill ska visas på din Facebooksida.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

 4. Markera Facebook i dialogrutan*Hantera försäljningskanalens tillgänglighet* och klicka sedan på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Observera: Facebook formaterar produktbilder för att passa in i en kvadrat. Om dina produktbilder är stående eller liggande beskärs de på Facebook. Du kan beskära dina bilder i fyrkanter om du vill vara säker på att de visas som du vill på Facebook.

Facebooks produktstatus

Avsnittet Produktstatus på sidan Översikt visar status för produkter tillgängliga på Facebook-kanalen och indikerar om det finns några fel. Klicka på Visa produkter för en lista över fel. Använd informationen som listats i kolumnen Problem för att fixa eventuella fel med en produkt.

Dölj produkter från Facebook-kanalen

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill dölja från Facebook.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på produktdetaljsidan.

 4. Avmarkera Facebook i dialogrutan Hantera försäljningskanalens tillgänglighet och klicka sedan på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Du kan visa dolda produkter på sidan Facebook Shop > Publicera i Shopify.

Dolda kollektioner

När du gör en produktserie tillgänglig för Facebook Shop använder Facebook den för att skapa en ny produktkatalog för butiksavsnittet. När du döljer eller tar bort en produkt i Shopify kan du fortfarande se den på din Facebooksida. I det här fallet visas produkter från produktserien endast för ägaren av Facebooksidan, och kunderna kan inte se dem. Du kan ta bort produkter i Facebook för att ta bort dem från produktkatalogen.

Obs! Du kan bara dölja produktserier om du använder Facebook Shops försäljningskanal, inte om du använder Facebook Shop-funktionen i den nya Facebook-kanalen.

Ändra produktdetaljer

Ändringar av produktdetaljerna i Shopify synkroniseras automatiskt till Facebook. Du kan ändra hur en produkts bild, namn eller pris visas på Facebook genom att redigera produkten i Shopify. Du kommer att se dina ändringar visas på Facebook efter att dina produkter synkroniserat, vilket vanligtvis tar några minuter.

Visa produkterna som delats med Facebook

Om du vill ha en lista över de produkter som finns tillgängliga för Facebook, samt eventuella produktfel, så går du till Facebook-kanalens avsnitt Produktstatus i din Shopify-administratör.

 1. Klicka på Publicera.

Gör dina produktserier tillgängliga för Facebook Shop

Från Shopify-administratören kan du se de produktserier som finns tillgängliga i Facebook Shop på sidan Facebook Shop > Publishing (publicering). Om din butik inte har några produktserier så kan du ange "All products" (alla produkter) som produktserienamn för att visa alla dina produkter som är tillgängliga för Facebook Shop på Facebook. Du kan även skapa en manuell serie specifikt för Facebook för att kontrollera vilka produkter som visas på din Facebook-sida.

Du kan ha maximalt 50 produktserier tillgängliga på Facebook Shop.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på namnet på den produktserie som du vill visa på Facebook.

 3. Klicka på Hantera i avsnittet Produkttillgänglighet på kollektionssidan.

 4. Markera Facebook Shop i Hantera försäljningskanalens tillgänglighetsdialog och klicka sedan på klar.

 5. Klicka på Spara.

Upprepa dessa steg för alla andra produktserier som du vill visa på din Facebooksida. Bannern med utvald produktserie på Facebook visar de 10 första produkterna i den produktserie.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis