Konfigurera Facebook-kanalen

Innan du kan börja sälja på Facebook eller skapa Facebookannonser i Shopify måste du konfigurera Shopifys Facebook-försäljningskanal.

Den nuvarande Facebook-kanalen har en produktkatalog för Facebook-marknadsföring, Instagram och Facebook Shop. Alla produkter i din katalog är tillgängliga för alla tre kanaler och om du gör en produkt otillgänglig kommer den tas bort från alla tre.

Varning! Om du installerar Facebook-kanalen och ansluter alla tillhörande konton kan det leda till att du kopplar bort alla aktiva Facebook-funktioner om du kopplar bort något av dessa konton.

Baskrav

Om du vill använda Facebook-kanalen måste din butik använda Basic Shopify-planen eller högre. Innan du kan börja använda Facebook-kanalen måste du skapa en Facebook Business Manager som är kopplad till både företagets Facebook-sida och ett annonskonto som har en administratörsroll för företagshanteraren.

Facebook företagshanterare är ett verktyg som du kan använda för att organisera och hantera dina företagssidor och annonskonton på ett och samma ställe. Om du använder ett personligt annonskonto måste du ha använt det för att köra annonser tidigare innan du kan ansluta det till en företagshanterare. Om du aldrig har haft annonser med ditt personliga annonskonto måste du skapa ett nytt annonskonto inuti företagshanteraren innan du kan skapa kampanjer i Facebook reklam. Läs mer om företagshanterare och annonskonton på Facebook Ads Hjälpcenter.

Om du inte har en Business Manager kan du skapa en när du konfigurerar Facebook-kanalen.

Inställningar för Facebooksida

Följande krav måste uppfyllas på Facebook innan du kan ansluta din Facebooksida:

 • Ditt Facebook-konto måste ha en administratörsroll på sidan.
 • Facebooksidan måste publiceras.
 • Du kan vara en administratör på flera Facebooksidor och komma åt dem alla med en enda Facebook Business Manager. Dock kan varje Facebook-företagssida endast ägas av en enda Facebook Business Manager. Du måste vara administratör för både den Facebook Business Manager som äger en viss Facebooksida och för själva Facebooksidan för att kunna ansluta den med Facebook-kanalen i Shopify.

Lär dig hur du skapar en Facebook-sida för ditt företag på Facebooks Hjälpcenter.

Obs! Om ditt Facebook-konto har en administratörs-eller redigeringsroll på en Facebook-sida kan du publicera, kommentera och lämna meddelanden som sidan utan att kunderna ser personuppgifter. Läs mer om Facebook sidroller.

Du måste även sälja med hjälp av en Shopify webbutik och butiken får inte vara lösenordsskyddad. Läs om hur du tar bort ditt lösenord för webbutiken.

Behörighet till kanal

Du måste ha ett Facebook-konto och en webbutik för att kunna installera Facebook-kanalen. Om du inte har ett Facebook-konto innan du installerar försäljningskanalen i din Shopify-administratör kommer du uppmanas att registrera ett konto.

Du kan behöva ändra din butiks inställningar innan du kan lägga till en försäljningskanal på grund av särskilda behörighetskrav.

Om din butik inte är kvalificerad för en försäljningskanal kommer den att visas som Otillgänglig i din Shopify-admin. Klicka på sidan Du kan inte lägga till den här kanalen för att se varför din butik inte är kvalificerad.

Installera Facebooks nuvarande försäljningskanal

Om du inte har försäljningskanalen för Facebook Shop-, Instagram Shopping- eller Facebook Marketing ansluten till din butik, ska du installera lämplig kanal.

Varje medarbetare kan ansluta sitt eget Facebook-konto om kontot har administratörsbehörighet för Business Manager. Om de inte konfigurerar Facebook-kanalen kan de inte använda den här funktionen.

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på + intill FÖRSÄLJNINGSKANALER.
 2. Klicka på + intill Facebook och klicka sedan på Uppdatera försäljningskanal.
 3. Klicka på Starta konfigurering för varje försäljningskanal som du vill installera.
 4. Klicka på Anslut konto.
 5. Slutför konfigureringen och klicka sedan på Slutför konfigurering.

Om din personal vill använda Facebooks försäljningskanal ska du be varje medarbetare att konfigurera Facebooks försäljningskanal med sitt eget konto.

Migrera till den aktuella Facebook-kanalen

Om du har Facebook-kanalen installerad i din butik och du inte har Instagrams försäljningskanal eller Facebook Shop installerad uppdateras Facebook-kanalen automatiskt åt dig.

Om du har Facebook-kanalen, Instagrams försäljningskanal och Facebook Shop installerad så följer du dessa instruktioner:

 1. I din Shopify-administratör klickar du på Facebook > Bekräfta Facebook-konto.
 2. Logga in på ditt Facebook-konto i det nya fönstret.
 3. Klicka på Fortsätt under Anslut Shopify Marketing till Facebook för att bevilja tillstånd.
 4. Välj din Business Manager och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Välj den produktkatalog som du vill visa på Facebook och Instagram och klicka på Fortsätt.
 6. Bekräfta att alla dina inställningar är korrekta och klicka på Fortsätt.
 7. Välj alla Instagram-företagskonton som du vill använda med Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 8. Välj alla Facebook-företag som du vill använda med Shopify Marknadsföring och klicka nästa.
 9. Välj alla Facebooksidor som du vill använda med Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 10. Granska de tillstånd som beviljats Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 11. Klicka på Fortsätt när Shopify Marketing och Facebook har länkats.

När du slutför den här processen kommer den aktuella Facebook-kanalen att installeras i din butik och både Instagrams försäljningskanal och Facebook Shop finns inom den.

Om du redan har Instagrams försäljningskanal godkänd och installerad i din butik överförs godkännandestatusen till den nuvarande Facebook-kanalen.

Det finns inga produktserier i den aktuella Facebook-kanalen. Om du vill återskapa produktserier som du hade med Facebook Shop måste du skapa dem i Facebooks handelshanterare.

Om du installerar Instagrams försäljningskanal för första gången måste din butik granskas av Instagram och den processen kan ta upp till 72 timmar.

Om du har Instagrams försäljningskanal eller Facebook Shop installerad, men inte har Facebook-kanalen installerad, så följer du dessa instruktioner:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på antingen Instagram eller Facebook Shop och klickar sedan på Kom igång.
 2. Logga in på ditt Facebook-konto i det nya fönstret.
 3. Klicka på Fortsätt under Anslut Shopify Marketing till Facebook för att bevilja tillstånd.
 4. Välj din Business Manager och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Välj den produktkatalog som du vill visa på Facebook och Instagram och klicka på Fortsätt.
 6. Bekräfta att alla dina inställningar är korrekta och klicka på Fortsätt.
 7. Välj alla Instagram-företagskonton som du vill använda med Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 8. Välj alla Facebook-företag som du vill använda med Shopify Marknadsföring och klicka nästa.
 9. Välj alla Facebooksidor som du vill använda med Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 10. Granska de tillstånd som beviljats Shopify Marketing och klicka på Nästa.
 11. Klicka på Fortsätt när Shopify Marketing och Facebook har länkats.

När du slutför den här processen kommer den aktuella Facebook-kanalen att installeras i din butik och både Instagrams försäljningskanal och Facebook Shop finns inom den. Om du hade Instagrams försäljningskanal eller Facebook Shop installerad i din butik visas de fortfarande som individuella försäljningskanaler, men de kommer att avaktiveras och du kan ta bort dem.

Om du redan har Instagrams försäljningskanal godkänd och installerad i din butik överförs godkännandestatusen till den nuvarande Facebook-kanalen.

Det finns inga produktserier i den aktuella Facebook-kanalen. Om du vill återskapa produktserier som du hade med Facebook Shop måste du skapa dem i Facebooks handelshanterare.

Om du installerar Instagrams försäljningskanal för första gången måste din butik granskas av Instagram och den processen kan ta upp till 72 timmar.

Visa försäljningskanalens kontrollpaneler på din Shopify-startsida

Varje försäljningskanal har en kontrollpanel där du kan se en detaljerad översikt över kanalens senaste försäljning och trafik. Du kan se hur en viss försäljningskanal presterar genom att välja den i rullgardinsmenyn på din Shopify-startsida.

Godkänn Facebook-kanalen för ditt Facebook-konto

När du konfigurerar Shopifys Facebook-kanal tillåter du att Shopify får åtkomst till en Facebook-sida för ditt företag samt till ett Facebook annons-konto och Business Manager. Facebook-sidan kan kopplas till ditt personliga Facebook-konto, men Shopify använder din personliga Facebook-kontoinformation endast för att komma åt Facebook-sidan, annonshanteraren och Facebooks Business Manager.

Obs! Om ditt Facebook-konto har en administratörs- eller redaktörsroll på en Facebook-sida kan du publicera, kommentera och skicka meddelanden utan att kunden ser din personliga information. Läs mer om Facebook Sidroller.

Förstå roller och tillstånd på Facebook

På Facebook behöver du ha en administratörsroll för en sida, ett annonskonto eller en Business Manager innan du kan komma åt alla dess inställningar och göra vissa typer av ändringar. Sidor, annonskonton och Business Managers har separata kontobehörigheter, vilket innebär att du behöver ha administratörsroller för var och en. Den Business Manager som du väljer i Facebook-kanalen anses vara ägare till Facebooksidan och Facebook-annonskontot under introduktionsskedet. Om Facebook-annonskontot ägs av en annan Business Manager kan du inte ansluta Facebook-annonskontot. Om du inte kan ansluta ett önskat Facebook-annonskonto kan du försöka ansluta en annan Facebook Business Manager, eller skapa ett nytt Facebook-annonskonto.

Du kan hitta en Översikt över Facebooks roller och tillstånd och länkar till fler resurser på Facebooks Hjälpcenter.

Ytterligare hjälp från Facebooks hjälpcenter

Om du behöver hjälp med att felsöka din konfiguration av Facebook-konto, se följande artiklar från Facebooks Hjälpcenter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis