Villkor och tillämpbarhet

För att kunna använda Shop Promise finns det en uppsättning krav som din butik måste uppfylla och villkor som du måste godkänna. Dessa krav finns för att säkerställa en konsekvent upplevelse för både handlare och kunder. I vissa fall tas Shop Promise-märket bort från en beställning om inte Shop Promise kan tillämpas på alla artiklar i kundens varukorg.

När vi avgör din behörighet sker det med en fördröjning på cirka 12 timmar. Om du inte uppfyller villkoren och behörigheten kan du kontrollera din Shopify-administratör efter 12 timmar för att få en uppdaterad status. Du bör granska följande kriterier.

Om du använder Shopifys distributionsnätverk (SFN) kan Shop Promise-märket visas i din webbshop för produkter som distribueras av SFN.

Din butik

Leverans och distribution

 • Din butik levererar inrikes inom USA.
 • Under de senaste 28 dagarna:
  • Du har skickat minst 25 ordrar.
  • Minst 25 % av ordern levererades inom fem kalenderdagar.
  • Minst 90 % av dessa beställningar hade en fraktkostnad på max 20 USD.

Shop Promise

 • Du godkänner att Shopify informerar dina kunder om beräknade leveransdatum för din räkning.
 • Du samtycker till att låta Shop Promise-märket och det uppskattade leveransdatumet som de är och att du inte kommer göra några ändringar.
 • Du accepterar att inte ändra på Shop Promise-logotypen, den leveransinformation som visas eller på annat sätt ändra funktionerna i Shop Promise.
 • Du samtycker till att leverera 90 % av Shop Promise-ordrarna inom den uppskattade leveranstiden.

Begränsad garanti

 • Genom att använda Shop Promise uppmanar du Shopify till att använda information om kundens order för att avgöra om kunden är berättigad enligt den begränsade garantin.
 • Den begränsade garantin regleras av kundpolicyerna för Shop Promise.
 • Användningen av Shop Cash regleras av villkoren för Shop Cash.

Ytterligare villkor

 • Försäljning av varor eller tjänster är endast mellan dig (handlaren) och din kund. Shopify är inte en part i dessa transaktioner.
 • Shopify är inte ansvarig och kommer inte ansvara för någon aspekt av de produkter du säljer.
 • Shopify ansvarar inte för dina kunders handlingar.
 • Förutom i den utsträckning en förfrågan handlar om att göra anspråk på Shop Promise-garantin för sena första leveransförsök eller sena ankomster av en order från Shop Promise, så är du (handlaren) ensam ansvarig för att undersöka och lösa tvister med dina kunder, och Shopify kommer inte att ta ansvar för några tvister.

Kontakta Shopify-supporten om du uppfyller alla krav och inte vet varför din butik inte är behörig för Shop Promise.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis