Visa Shop Promise på din produktsida

Shop Promise-märket visas bredvid leveransdatum och på produktsidor för leveranser som beräknas levereras till USA inom max fem kalenderdagar. Detta märke gör att kunderna vet att deras beställningar inkluderar snabb och pålitlig leverans.

När du har aktiverat Shop Promise bör du navigera till produktsidan med hjälp av din temaredigerare för att bekräfta att Shop Promise-märket visas korrekt.

Om märket inte visas korrekt måste du manuellt lägga till Shop Promise-modulen.

Lägg till Shop Promise-modulen manuellt

Om du är van vid att läsa och redigera temakod kan du identifiera var du ska göra ändringar och själv uppdatera produktsidan.

Identifiera var du ska göra ändringar

Koden för Shop Promise-modulen måste ingå i produktformuläret på produktsidan, som kommer se ut ungefär som {%- form 'product', product -%}. Shop Promise-modulen kan ha olika placering beroende på ditt tema. Följande är vanliga placeringar:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Uppdatera produktsidan

Steg:

  1. Öppna relevant fil.

  2. Hitta den rad som innehåller en {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%} eller {{ form | payment_button }}.

  3. Skapa en ny rad direkt under {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}{{ form | payment_button }}{%- endif -%} och klistra in följande på den raden:

<div class="delivery-promise__promise-container"></div>
  1. Klicka på Spara.

Resultatet bör se ut ungefär så här:

{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}
  {{ form | payment_button }}
{%- endif -%}
<div class="delivery-promise__promise-container"></div>

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis