Grossistkunder

En grossistkund är en kund som har minst en prislista tilldelad sig. Du kan skapa grossistbeställningar för dessa kunder med din Shopify-admin. Du kan även ge dessa kunder tillgång till din grossistbutik genom att bjuda in dem till att skapa grossistbutikskonton (som skiljer sig från online-butikskonton). Kunder med grossistbutikskonton kan logga in på din grossistbutik och skapa egna ordrar.

Du kan hitta information om en grosshandelskund genom att öppna dess kundsida på sidan Kunder i grosshandelskanalen.

Du kan utföra följande uppgifter åt en kund från deras grossistkundsida:

Att lägga till grossister

Kunder kan läggas till som grossister på ett av följande sätt:

Grossistkundstatus

Du kan spåra dina grosshandelskunder på sidan Kunder i grosshandelskanalen.

Följande tabell beskriver de olika statusarna som en grossist kan ha:

Statusbeskrivningar för grossistkunder
Status Beskrivning
Inte inbjuden Du har tilldelat kunden en prislista, men kunden har inte blivit inbjuden att skapa ett konto i din grossistbutik. Du kan skapa grossistbeställningar för dessa kunder med din Shopify-admin.
Inbjuden Du har tilldelat kunden en prislista och du har skickat dem en inbjudan till din grossistbutik. Kunden är en grossistkund och du kan skapa beställningar på deras vägnar i din Shopify-admin. När de har accepterat din inbjudan kan de logga in på din butik och deras status ändras till Aktiverad.
Inväntar godkännande Manuell kontoregistrering är aktiverad för din butik. Kunden har registrerat sig för ett grossistkonto, men du har ännu inte godkänt det. Du kan inte skapa beställningar åt dem och de kan inte logga in på din grossistbutik. Du kan välja att godkänna deras ansökan och skicka dem en inbjudan till din grossistbutik, eller du kan avvisa deras ansökan.
Registrerat Manuell kontoregistrering är aktiverad för din butik. Kunden registrerade sig för ett grossistkonto och du accepterade deras ansökan. Kunden har skickats in en inbjudan, men de har ännu inte accepterat inbjudan. Du kan skapa beställningar för dem, men de kan inte logga in på din grossistbutik. När de har accepterat din inbjudan kan de logga in på din butik och deras status ändras till Aktiverad.
Avvisades Manuell kontoregistrering är aktiverad för din butik. Kunden är registrerad för ett grossistkonto, men du avvisade deras ansökan. Du kan inte skapa beställningar åt dem och de kan inte logga in på din grossistbutik.
Aktiverad Kunden är en grossistkund och denne kan logga in på din grossistbutik och göra beställningar.
Inaktiverat Kunden kan inte logga in på din grossistbutik och du kan inte skapa grossistbeställningar på deras vägnar i din Shopify-admin.

Vad är skillnaden mellan grossistbutikskonton och online-butikskonton?

Din grossistbutik är lösenordsskyddad, så ingen (inklusive Shopify-butiksägaren) kan komma åt den utan ett grossistkonto. Ett grossistbutikskonto skiljer sig från ett webbutikskonto. En kund kan inte logga in på grossistbutiken med användarnamn och lösenord för webbutiken. En kund kan ha både ett webbutikskonto och ett grossistkonto.

Relaterade länkar

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis