Registrerar kunder

Hitta nya kunder genom att låta potentiella kunder ansöka om konton i din grosshandelsbutik. Du kan välja att automatiskt godkänna alla som registrerar sig eller granska varje ansökan innan du godkänner dem.

Viktiga funktioner och möjligheter

När du ställer in grossistkontoregistrering kan du välja följande funktioner:

 • Att granska och godkänna ansökningar eller att automatiskt godkänna alla registreringskunder (efter det att en kund har godkänts kan de logga in på din grossistbutik).
 • Att ställa in standardprislistor för dessa kunder.
 • Att ställa in ett minimibelopp som dessa kunder måste uppfylla eller överstiga.
 • Att låta dessa kunder betala för några eller alla sina beställningar med hjälp av grossistkassa. När du aktiverar det här alternativet kan du begränsa det belopp som de kan betala i kassan och göra det möjligt för beställningar som överstiger detta belopp att skickas in som orderutkast.
 • Att lägga till ytterligare fält i registreringsformuläret för att samla in extra information från kunder, till exempel deras företagsadress eller företagsnummer. Du kan använda denna information för att hjälpa dig att godkänna deras ansökan och för att lära dig mer om dem.

Aktivera registrering av grossistkonto

Aktivera registrering för grosshandelskonto så att dina kunder kan registrera sig för egna konton. En länk till ett registreringsformulär läggs till på inloggningssidan i din grosshandelsbutik. Du kan välja att automatiskt godkänna alla som registrerar sig eller granska varje ansökan innan du godkänner dem. När kunden är godkänd kan han eller hon logga in i din grosshandelsbutik.

Så här aktiverar du registrering för grosshandelskonto:

 1. Öppna Preferenser från grosshandelskanalen.
 2. Valfritt: för att godkänna potentiella kunder innan du tillåter dem att skapa konton, klicka då på Hantera inställningar > Aktivera kontoregistrering > Godkänn nya kunder manuellt. I annat fall godkänns alla kunder som registreras automatiskt.
 3. Valfritt: om du behöver samla in extra information från dina potentiella kunder ska du följa anvisningarna för att lägga till ytterligare fält i formuläret.
 1. Ange de taggar med prislistor som du vill ge till dessa kunder när de ansöker om ett konto.
 2. Följ anvisningarna för att lägga till andra inställningar för dessa kunder, till exempel ett lägsta inköpsbelopp och grosshandelskassa.
 3. Klicka på Spara.

En länk till registreringsformuläret läggs till i din grossistbutiks inloggningssida.

Som standard måste dina kunder ange sitt namn och sin e-postadress innan de kan skicka in registreringsformuläret. Om du inte aktiverat Godkänna nya kunder mannuellt blir dina kunder ombedda att skapa ett lösenord för sitt grossistbutikskonto.

Godkänn eller neka registreringskunder

Om du väljer att manuellt godkänna alla nya kunder måste du granska deras ansökningar innan de kan logga in i din butik. När en potentiell kund skickar in sitt registreringsformulär får du en e-postavisering för att godkänna dem i grossistkanalen. Du kan godkänna kunder en i taget eller så kan du använda Massåtgärder för att godkänna mer än en kund åt gången.

Så här godkänner du en registreringskunds ansökan:

 1. Klicka på fliken Väntande godkännande från sidan Kunder i grosshandelskanalen.
 2. För att godkänna en enskild kund öppnar du deras konto och granskar deras ansökan. Om du bad om ytterligare information visas kundernas svar på den här sidan.
 3. Välj ett av följande alternativ:
Val att välja när en kund registrerar sig för ett grossistkonto.
Alternativ Åtgärd
Godkänn kunden Klicka på Godkänn. Kunden har skickat ett e-postmeddelande för att skapa sitt konto och deras grossiststatus är aktiverad.
Neka kunden Klicka på Neka. Deras grossiststatus är inställd på nekad. Om du vill kontakta kunden (för att förklara varför de nekades) måste du skicka ett e-postmeddelande till dem utanför Shopify. Annars får de inte veta att deras ansökan nekades.

Ytterligare fält

Som standard måste potentiella kunder ange sitt namn och sin e-postadress för att ansöka om ett grossistkonto. Om du behöver extra information om dessa kunder (till exempel deras företagsadress, företagsnummer eller företagsbeskrivning) kan du lägga till ytterligare fält i registreringsformuläret. Kunderna måste ange svar för varje fält i registreringsformuläret innan de kan skicka in det. När du lägger till fälten i formuläret kan du ställa in deras ordning genom att dra och släppa dem.

Vanliga frågor och svar

Vad händer efter det att en kund har skickat in formuläret (och jag har valt att automatiskt godkänna registreringskunder)?

När en potentiell kund skickar in registreringsformuläret sker följande händelser:

 • En ny kund läggs till i Shopify, som innehåller kundens namn, e-postadress och adress (om du bad om den här informationen). Inledningsvis är den här adressen inställd som standardleveransadress. De angivna prislistetaggarna som du angav läggs till för den här kunden.
 • Ett grossistkonto för kunden läggs också till i grossistkanalen. Om du har skapat ytterligare fält för att samla in extra information läggs dessa värden till i kundens grossistkonto.
 • En e-postavisering skickas till grosshandelsbutikens e-postadress så att du vet att ett nytt grosshandelskonto har skapats.
 • Kunden kan logga in på din grossistbutik.

Vad händer efter det att en kund har skickat in formuläret (och jag har valt att manuellt godkänna registreringskunder)?

Följande händelser inträffar efter att en potentiell kund skickar in registreringsformuläret:

 1. Ett tillfälligt grossistkonto skapas för kunden. Om du har skapat ytterligare fält för att samla in extra information läggs dessa värden till i kundens grossistkonto.
 2. Ett e-postmeddelande skickas till grosshandelsbutikens e-postadress så att du kan granska ansökan. Du kan godkänna kunden från sidan Kunder i grosshandelskanalen.
 3. När du har godkänt en kund skickas ett e-postmeddelande för att slutföra registreringen (skapa ett lösenord för grossistbutiken).
 4. När kunden har skapat sitt konto skickas en e-postavisering.

Vad händer när jag godkänner en registreringskund?

När du godkänner en kund:

 • Kundens grossistkontostatus är inställd på Godkänd.
 • Ett konto för kunden läggs till i Shopify.
 • Ett e-postmeddelande skickas till kunden för att slutföra sitt grossistkonto genom att skapa ett lösenord.
 • Du kan skapa orderutkast för grossistförsäljning på uppdrag av den godkända kunden.

Vad händer när jag nekar en registreringskund?

När du nekar en kund:

 • Status för deras grossistkonto är inställd på Nekad. Denna information om deras ansökan finns tillgänglig i grossistkanalen så att du kan hänvisa till den och godkänna den senare (om du ändrar dig). Det finns ingen information om kunden i Shopify.
 • Du kan inte skapa orderutkast för grossistförsäljning för kunden.
 • Ingen e-postavisering skickas till kunden. Om du vill kontakta kunden (för att förklara varför de nekades) måste du skicka ett e-postmeddelande till dem utanför Shopify.

Vad händer när jag raderar en registreringskundansökan?

När du tar bort en kundansökan:

 • Grossistkontot för kunden tas bort och det finns ingen information om kunden i Shopify.
 • Ingen e-postavisering skickas till kunden. Om du vill kontakta kunden (till exempel för att förklara varför de nekades) måste du skicka ett e-postmeddelande till dem utanför Shopify.

Om jag nekar (eller raderar) en registreringskund, skickas en e-postavisering till dem?

Nej. Du kan skicka ett e-postmeddelande till dem utanför Shopify om du vill förklara för dem varför de har nekats. Om du nekar en kund kommer deras status att vara Nekad. Deras information finns kvar i din grossistsida så att du kan hänvisa till deras ansökan och du kan välja att godkänna dem senare. Om du tar bort en kund tas kunden bort från din grossistförsäljningskanal.

Jag har redan skickat en inbjudan till en kund, kan denne fortfarande registrera sig?

Ja. Din kund kan ignorera din inbjudan och registrera sig för ett grossistbutikskonto genom att använda registreringsformuläret. När kunden slutför registreringen kommer de att få prislistetaggar som du ställer in för dem (när du skickade den ursprungliga inbjudan) samt standardprislistetaggar som du ger till dina kunder som använder grossistkontoregistrering.

Kan vem som helst registrera sig eller måste de vara en kund i min butik?

Alla kan registrera sig för din grossistbutik. Om kunden inte finns i din butik läggs en ny kund till i Shopify och de får prislistetaggar för grossistförsäljning och inställningar.

Vad händer när befintliga kunder registrerar sig?

Om en befintlig kund registrerar sig för grossistförsäljning uppdateras deras kundprofil i Shopify med pristlistetaggar och inställningar för grossisthandel. Om en befintlig grossistkund försöker registrera sig kommer de att uppmanas att logga in med sina befintliga inloggningsuppgifter.

En kund registrerade sig för ett grosshandelskonto med en annan e-postadress än den jag hade i min Shopify. Nu har jag dubbla kunder i min Shopify-butik. Kan jag sammanfoga dessa kundposter?

Du kan inte sammanfoga kunder i Shopify. Du kan inte heller radera en kund som har en order (men du kan radera dem om de endast har orderutkast). Om din nya grossistkund inte har en order kan du radera den kunden och be din kund att logga in igen.

Om kunden har en order kan du:

 1. Lägga till en anteckning i deras kundprofil och inkludera en länk till den duplicerade kunden.
 2. Byta namn på den duplicerade kunden så att du inte använder den av misstag (till exempel, lägg till zzzz i början av kundens efternamn).
 3. Be kunden att logga in igen.

Hur vet jag när en ny kund har registrerat sig?

Ett e-postmeddelande skickas till din grosshandelsbutiks e-postadress när en kund har skickat in registreringsformuläret. Om du aktiverade Godkänn nya kunder manuellt kan du granska deras ansökan på sidan Kunder i grosshandelskanalen.

Kan jag skapa beställningsutkast för kunder som registrerar sig?

Ja. Det finns ingen skillnad mellan kunder som registrerar sig och kunder som du bjuder in. Du kan alltid skapa beställningar på uppdrag av dina grossistkunder.

Vanliga frågor om anpassning

Kan jag konfigurera några av de extra registreringsfälten som valfria?

Nej, det kan du inte. Alla fält i registreringsformuläret måste fyllas i innan en potentiell kund kan skicka in formuläret. Kunderna kan inte skicka in formuläret om det finns ett tomt fält.

Kan några av de extra fälten endast acceptera siffror?

Nej. Det finns inget sätt att begränsa datatypen för ett registreringsfält. Men du kan inkludera datatypen du vill ha i rubriken för det extra fältet.

Kan jag lägga till en bakgrundsbild på registreringssidan?

På kundens registreringssida används samma inställningar som på din inloggningssida för grosshandelsbutik. Om du är i behov av en anpassad registreringssida kan du överväga att skapa din egen registreringssida i din webbshop.

Inte utanför rubriken för ett ytterligare fält. Överväg att skapa din egen registreringssida i din webbutik om du behöver en anpassad registreringssida.

Vad händer om jag ändrar tilläggsfälten i registreringsformuläret?

När en kund ansöker om ett konto sparas deras svar på deras grossistkundkonto. Om du ändrar eller tar bort några fält från formuläret påverkas inte befintliga grossistkonton.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis