Skapa kunder

Skapa en grossistkund genom att tilldela dem till en prislista. När du har tilldelat dem en prislista kan du skapa beställningar å deras vägnar. Om du vill att de ska logga in på din grossistbutik och skapa sina egna beställningar måste du bjuda in dem att skapa ett grossistbutikskonto. Du kan även göra det möjligt för kunder att registrera sig för sina egna grossistbutikskonton.

Innan du börjar

Du måste ha:

 • En grossistprislista som har en tagg som är associerad med den.
 • En kund. Den här kunden ska ha en e-postadress som är kopplad till deras konto. En e-postadress krävs om du vill att din kund ska logga in på din grossistbutik. Den behövs också om du vill skicka dem fakturor eller aviseringarna om uppdateringar av deras beställningar från grossistkanalen.

Steg 1: Tilldela kunder en prislista

 1. Klicka på Kunder från din Shopify-admin.
 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in till din grossistbutik.
 3. På kundinformationssidan väljer du taggen som du kopplat till en av dina grossistprislistor.
 4. Klicka på Spara när du är klar.

Hoppa över nästa steg om din kund inte behöver logga in på din grossistbutik. Du kan nu skapa grossistbeställningar för din kund.

Om din kund behöver logga in på din grossistbutik så behöver de ett grossistbutikskonto. Gå till nästa steg för att bjuda in dem att skapa detta konto. Om din kund har ett grossistbutikskonto har de nu tillgång till den här prislistan när de loggar in på din grossistbutik.

Steg 2: Bjud in grossistkunder till din grossistbutik

För att bjuda in kunder till din grosshandelsbutik måste du skicka dem en inbjudningslänk. Varje inbjudningslänk genereras för en viss kund. Dessa länkar kan inte delas eller återanvändas.

Det enklaste sättet att skicka inbjudningslänkar är att använda den e-postinbjudan som är inbyggd i grossistförsäljning. Om du behöver skicka mer anpassade e-postmeddelanden kan du exportera länkarna till en CSV-fil och importera dem till ett externt e-postsystem. Båda alternativen finns tillgängliga som massåtgärder på sidan Grossistförsäljning > Kunder.

Så här bjuder du in en grossistkund till grossistbutiken:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Wholesale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på kunder.

 5. Klicka på kryssrutan bredvid namnet på den kund som du vill bjuda in.

 6. Välj någon av följande åtgärder:

  • Klicka på Massåtgärder och välj Skicka inbjudanom du vill skicka ett e-postmeddelande med inbjudan.
  • Om du vill exportera inbjudningslänken till en CSV-fil klickar du på Massåtgärder och väljer Exportera inbjudningslänk.

När du har bjudit in en kund ändras deras status till Inbjuden och de visas under fliken Inbjuden på sidan Kunder.

När din kund har skapat sitt konto ändras deras status till Aktiverad och de visas under fliken Aktiverad på sidan Kunder.

Nästa steg

Du kan förhindra att skatter debiteras för dina grossistkunder genom att ställa in dem som Skattebefriadkundsidan i din Shopify-admin.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis