Online-kassa för din grossistbutik

Även om standardinställningen är att dina grossistkunder ska skicka in sina order för granskning kan du låta enskilda kunder betala för sina beställningar i kassan i din grossistbutik. Du kan också begränsa det belopp som de kan betala i kassan genom att ställa in ett maximalt orderbelopp.

Om du vill att dina grossistkunder ska betala i kassan för beställningar som är mindre än $100 ställer du in det maximala orderbeloppet på $100. När en order är mindre än $100 betalar kunden för ordern i kassan. När en order är större än $100 skickar din kund ett orderutkast som du kan granska.

Din grossistkund kan inte välja att betala i kassan eller att skicka en beställning. Alternativet att betala i kassan beror på beställningsbeloppet och eventuellt ett begränsat belopp. Kunden kan inte heller dela upp en order (det innebär att de inte kan betala för en del av ordern i kassan och skicka in ett orderutkast för det återstående beloppet).

Följande regler används i kassan för att tillämpa ett fraktpris på en grossistorder:

  • Om det finns en grossistfraktkostnad inställd på sidan Preferenser i grossistkanalen tillämpas denna avgift för ordern.
  • I annat fall erbjuds fraktpriserna som anges i Frakt i din Shopify-admin till dina webbutikskunder att välja mellan.

Läs mer om grossistfraktpriser.

Gör det möjligt för grossistkunder att betala i kassan

Du måste aktivera grossistkassa för varje kund som du vill ska kunna betala i kassan. Du kan aktivera det här alternativet för en enskild kund från kundens kontosida eller aktivera det här alternativet för flera kunder genom att använda Massåtgärder på sidan Kunder i grossistkanalen.

Så här aktiverar du grossistkassa för en kund:

  1. Klicka på Kunder i grossistkanalen.
  2. Öppna ett grossistkonto genom att klicka på kundens namn i kontotabellen.
  3. Aktivera Betalkassa för grosshandel.
  4. Om du vill begränsa de ordrar som kunden kan betala i kassan väljer du Aktivera ett maximalt belopp vid betalning i kassan. Ange det maximala belopp som en order kan ha och fortfarande vara betalbar i kassan.
  5. Klicka på Spara.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis