Minimibelopp för grossistorder

Du kan kräva att dina kunder spenderar ett fastställt minimibelopp varje gång de gör en grossistbeställning. Du kan ställa in ett minimibelopp för din grossistbutik på sidan Inställningar. För enskilda kunder kan du ställa in beloppet från deras kundsida. Ett minimibelopp som ställts in för en grossistkund har företräde framför det minimibelopp som ställts in för butiken.

Till exempel kan du ställa in $150 som det minimala beställningsbeloppet för din grossistbutik. Därefter anger du det minimala beställningsbeloppet som $200 för kunden Joe. Alla kunder utom Joe skapar order som uppfyller eller överstiger $150. Joe skapar ordrar som uppfyller eller överstiger $200.

Du kan även ställa in minimi- och maximikvantiteter för enskilda produkter och varianter när du skapar dina prislistor. Läs mer om grossistprislistor.

Ange det minimala beställningsbeloppet för din grossistbutik

Såvida en grossistkund inte har sina egna minimala beställningsbelopp måste dina grossistkunder skicka in beställningar som uppfyller eller överstiger det belopp som ställts in för grossistbutiken.

Så här ställer du in de minimala beställningsbeloppen för din grossistbutik:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Wholesale.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. Klicka på Inställningar.

  5. Aktivera alternativet Ställ in ett minimibelopp och ange det belopp som grossistorderutkast måste matcha eller överstiga.

  6. Klicka på Spara när du är klar.

Ange ett lägsta orderbelopp för nya grossistkunder

Det minimala beställningsbelopp som du ställer in för en grossistkund är det belopp som deras grossistbeställningar måste uppfylla eller överstiga (oavsett om det finns ett minimibelopp som ställts in för butiken).

Så här ställer du in minimibeloppet för en kund:

  1. Öppna grossistkanalen och klicka sedan på Kunder i grossistkanalen.
  2. Klicka på kundens namn i tabellen.
  3. Aktivera Ställ in ett minimibelopp och ange sedan det minimibelopp som den här kundens order måste uppfylla eller överstiga.
  4. Klicka på Spara.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis