Behandlar orderutkast

När du är redo att slutföra ett grossistorderutkast måste du skicka en faktura till din kund, acceptera deras betalning och sedan distribuera ordern.

När du får ett orderutkast från en grossistkund kan du behandla det som ett vanligt orderutkast. Du kan till exempel:

 • Granska den beställda kvantiteten och reservera lagret så att det finns tillgängligt med produkter när du distribuerar ordern (läs mer om lager)
 • lägga till specialrabatter
 • granska fraktkostnaden
 • skicka en faktura som uppmanar kunden betala med den betalningsleverantör som du har ställt in i din Shopify-admin eller att kontakta dig för att betala med ett annat alternativ (läs mer om fakturan och dess innehåll)

Innan du börjar

När du har e-postat en faktura till dina kunder kommer de att få en avisering så snart en ändring görs i fakturan. Du kan ändra hur ofta meddelanden skickas till dina kunder från Aviseringssidan i grossistkanalen.

Steg 1: Granska orderutkastet, lägg till fraktkostnader och reservera lager

När du får ett grossistorderutkast granska du kvantiteterna för de beställda produkterna för att se till att du har tillräckligt med varor i lager för att distribuera ordern. Om du inte har tillräckligt med varor i lager kan du redigera kvantiteterna i orderutkastet och kontakta din kund.

Om du spårar ditt lager med hjälp av Shopify kan du klicka på Reservera lager för att säkerställa att produkterna är tillgängliga när din kund är redo att göra det faktiska inköpet.

Så här granskar du en order:

 1. Gå till Utkast i din Shopify-admin.
 2. Öppna och granska orderutkastet. Alla orderutkast skapade av grossistkanalen är taggade med grossisttaggen.
 3. Reservera de begärda artiklarna i ditt lager. Klicka på Reservera artiklar för att tillfälligt reservera de artiklar som listas i orderutkastet:
  Screenshot of the Reserve inventory window
 4. Granska fraktbeloppet. Läs mer om grossistfraktpriser.
 5. Valfritt: Lägg till skatter och rabatter.
 6. Klicka på Spara.

Om du har gjort ändringar i orderutkastet så skickas som standard ett meddelande automatiskt. Du kan inaktivera detta meddelande på sidan Meddelanden i grosshandelskanalen. Du kan även kontakta kunden direkt för att se till att hen godkänner ändringarna innan du skickar en faktura och påbörjar betalningsprocessen.

Steg 2: Skicka en faktura till din kund

När du har kommit överens om ordern och betalningsvillkoren med din grossistkund, skicka dem en e-postfaktura för att bekräfta försäljningen av produkterna. Läs mer om denna e-postfaktura och dess innehåll.

Så här skickar du en faktura:

 1. Från det relevanta orderutkastet klickar du på Skicka faktura.
 2. Klicka på Granska faktura i dialogrutan Skicka faktura.
 3. Klicka på Skicka faktura.

Din kund får en faktura med anvisningar om hur de betalar för sin order.

Steg 3: Acceptera betalning

När din kund betalar med en av följande automatiska betalningsmetoder konverteras orderutkastet automatiskt till en order:

Om din kund betalar för ordern med hjälp av en manuell betalningsmetod måste du öppna det aktuella orderutkastet, klicka på Markera som betald för att registrera betalningen och konvertera den till ett orderutkast.

Om din kund gör en delbetalning klickar du på Markera som väntande för att registrera betalningen. Orderutkastet konverteras till en order som är märkt med grossisttaggen.

Steg 4: Distribuera ordern

Efter att ditt orderutkast har konverterats till en order kan den distribueras. Om du har aktiverat automatisk distribution skickas ordern till din distributionstjänst eller -app. Annars distribuerar du ordern som vilken annan order som helst. Mer information om hur du hanterar och distribuerar ordrar.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis