Volympriser

Volympriset stöder lägsta och högsta kvantiteter och kvantitetsinkrement.

När du skapar en prislista och väljer Volympriser anger du ett grossistpris för varje produkt. Om dina produkter har varianter kan du ange ett annat pris för varje variant eller så kan du tillämpa produktpriset på variantpriserna.

Prislistor som erbjuder fasta priser påverkas inte av förändringar i deras online-produktbutikspriser.

När du väljer Volympriser kan du även göra följande anpassningar.

Ange minimi- och maximikvantiteter

Du kan ställa in både minimikvantitet och maximikvantiteter för enskilda produkter och varianter när du skapar en Volympristlista. Dina kunder måste beställa tillräckligt med produkter för att uppfylla eller överstiga det minimala beloppet, men inte tillräckligt för att överskrida det maximala beloppet. Till exempel kan du kräva att dina kunder beställer minst 25 skjortor, men inte mer än 100 (så att ingen kund kan köpa alla dina skjortor).

Du kan även ställa in en kvantitetsökning samt ställa in minimi- och maximikvantiteter. Dina kunder kan beställa i ökningar som finns inom minimi- och maximiintervallet när dessa inställningar är aktiverade.

Minimikvantitet för en order kan ställas in för enskilda kunder och för din butik.

Ange kvantitetsökning

När du skapar en lista för Volympriser kan du ställa in antalet enheter som en produkt grupperas och säljs tillsammans med. Om du till exempel säljer strumpor i paket om sex anger du 6 i kolumnen för Ökning.

Ställ in volymbaserade priser

När du skapar en Volymprislista kan du ställa in tröskelvärden (kvantitetskontroller) för volympris. Du kan göra det på två sätt:

  • Volympris för varianter
  • Volympriser för produkter

Volympriser för varianter gör att du kan erbjuda rabatterade priser som baseras på beloppet för en viss variant som beställs. Till exempel kan du erbjuda en skjorta i storlekarna Small, Medium och Large till ett detaljhandelspris på $5. Du kan ställa in kvantitetskontroller för varje variant av din produkt som fungerar oberoende av varandra. Detta prissättningsalternativ är ett bra val om du har särskilda varianter som du vill erbjuda specialpriser för.

Om du hellre vill ställa in antal kontroller som fungerar oavsett vilken variant dina kunder väljer kan du använda Volympriser för produkter istället. Volympriser för produkter gör att du kan ställa in priser som du erbjuder dina kunder baserat på det totala belopp som beställts för den produkten, oavsett de valda varianterna.

Till exempel kan du erbjuda en klädkund följande volympriser för din produkt:

Exempel på uppdelning av volympriser
Volymrabatt 1 Volymrabatt 2 Volymrabatt 3
Minsta kvantitet Grossistpris Minsta kvantitet Grossistpris Minsta kvantitet Grossistpris
1 5,00 USD 50 4,50 USD 75 3,00 USD

I det här exemplet, om kunden beställde 35 skjortor skulle de betala $5 för varje skjorta (volymkontroll 1) för totalt $175. Om kunden beställde 80 skjortor skulle de betala $3 för varje skjorta (volymkontroll 2) för totalt $240, och så vidare.

När du skapar en volymprislista för produkter behöver dina priser och ökningar inte vara desamma för olika varianter. Om du vill kan du ha olika kvantitetskontroller och ökningar för varje variant.

Följande tabell visar andra exempel på volympriser.

Exempel på volympriser
Prissättning Volymrabatt Antal beställda skjortor Orderbelopp
Köp 49 för 5 USD styck 0 till 49 35 1 750 SEK
Köp 74 för 4.50 USD styck 50 till 74 60 270 USD
Köp 75 för 4 USD styck 75 och uppåt 80 420 USD

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis